List do Ks. Prałata dra A. Kłowo, rektora Seminarium Polskiego w Orchard Lake Mich [USA].

Poznań, dnia 28 listopada 1934.
L.dz. 3675/34 Pr.

Przewielebny i drogi Księże Prałacie!

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o Jego zaszczytnej nominacji papieskiej. Przesyłam swe serdeczne gratulacje i życzenia, by Bóg nadal błogosławił Drogiemu Księdzu Prałatowi w Jego niezmordowanych i ofiarnych wysiłkach około podtrzymania i rozwoju Seminarium Polskiego, tej bodaj najważniejszej placówki i ostoi katolicyzmu i polskości wśród drogich braci zza Oceanu.

Z czułem błogosławieństwem dla Drogiego Księdza Prałata, kolegium profesorskiego i wszystkich wychowanków zakładu.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 12(1934), s. 363-364;
także: Dzieła, s. 455-456. 

odsłon: 3528 aktualizowano: 2012-03-05 10:45 Do góry