List do ks. prał. Józefa Prądzyńskiego i prof. Pawła Gankowskiego.

Poznań, dnia 18 września 1934.
L.dz. 3219/34 Pr.

Wielmożny Panie Profesorze! Przewielebny i Drogi Księże Prałacie!

Z poczuciem głębokiej wdzięczności i z wysokim uznaniem zwracam się niniejszym listem do Wielmożnego Pana Profesora i do Przewielebnego Księdza Prałata, aby Im najserdeczniej podziękować za 15-to letnią pracę na stanowiskach Prezesa i Sekretarza Generalnego Ligi Katolickiej.

Historycznym dla Akcji Katolickiej w Polsce pozostanie dzień 21 marca 1920 roku, kiedy to w tutejszym Pałacu Arcybiskupim uchwalono założenie "Ligi" ku obronie i popieraniu sprawy katolickiej w Polsce. Były to narodziny zorganizowanej Akcji Katolickiej i polskiego ruchu katolickiego. Wszystkie ważniejsze inicjatywy katolickie były wykuwane w tej kuźni katolickiej pracy. Wszystkie odruchy przyjazne i wrogie były nadane z tej katolickiej strażnicy. Miesięcznik Ligi Katolickiej był i z tytułu i treści jasną pochodnią katolickiej myśli. Doroczne "Zjazdy Katolickie", przez Ligę coraz doskonalej organizowane były nie tyle manifestacjami polskiego katolicyzmu, ile raczej bogatym wiosennym siewem myśli, inicjatywy, ruchów. Jesienne "Dni Katolickie" stały się pod kierownictwem Ligi najskuteczniejszą instytucją propagandową katolickiego czynu. Z obfitego plonu zrealizowanych zamierzeń Ligi Katolickiej jakżeż nie wspomnieć o wprowadzeniu pierwszych w Polsce akademii papieskich, o skutecznej walce ze ślubami cywilnymi i rozwodami, o odparciu pojedynkomanii, a przede wszystkim o najwspanialszym monumencie Polski Odrodzonej, o triumfalnym pomniku wdzięczności Sercu Jezusowemu w Poznaniu. Nie wolno też zapomnieć o tym, że Liga Katolicka pierwsza rzuciła myśl katolickiego dziennika apolitycznego i celowo broniła sprawy prasy katolickiej.

Zdobycze i prawdziwe triumfy Ligi Katolickiej są tym droższe i chwalebniejsze, że od samego początku Liga Katolicka stała w ogniu walki, jak każdy szermierz za katolicką prawdę. Spotykała się z kłamstwem, oszczerstwem, terrorem, co oczywiście zyskiwało jej tym większe sympatie w masie prawdziwych katolików.

W następstwie rozwoju ruchu katolickiego w Polsce i wskutek ujęcia go w jednolite ramy statutów Akcji Katolickiej, zadania Zarządu Ligi Katolickiej przeszły w bieżącym roku na Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej a szczegółowe prace katolickie Lig parafialnych przejęte zostały przez Katolickie Stowarzyszenia i ich oddziały parafialne. Było to możliwe tylko dzięki temu, co Liga Katolicka 15-to letnią działalnością była stworzyła. Więc nie odchodzi Liga Katolicka, lecz dalej żyje i działa w udoskonalonym ustroju Akcji Katolickiej.

Niechże Pan Profesor i Ksiądz Prałat w tej chwili przyjmą moje najserdeczniejsze Arcypasterskie podziękowanie za wszystko, co Liga Katolicka zdziałała dla myśli i ducha moich Archidiecezji. A pragnę to uznanie swoje i wdzięczność rozciągnąć na wszystkich działaczy duchowych i świeckich, którzy w Lidze Katolickiej w jej oddziałach parafialnych wywalczali polskiej duszy katolickiej ideały i wartości. Ich praca będzie się mogła nadal rozwijać w ramach Akcji Katolickiej, która w świadomości nowoczesnego katolika jest szczytnym a obowiązkowym posłannictwem laikatu.

Niech te czułe Arcypasterskie słowa obfitymi łaskami potwierdzi Chrystus Król, w którego służbie wiernie i mężnie trwała lat piętnaście Liga Katolicka.

Z serdecznym błogosławieństwem


Druk: Dzieła, s. 446-447.

odsłon: 3623 aktualizowano: 2012-03-05 11:06 Do góry