Rozporządzenie: W sprawie święta Akcji Katolickiej.

Poznań, dnia 12 września 1934.

Święto Chrystusa Króla, przypadające w tym roku na niedzielę, dnia 28 października, jest główną uroczystością Akcji Katolickiej w Polsce, zgodnie z §2 statutu konstytucyjnego Akcji Katolickiej.

Łącznie z jubileuszem Odkupienia myślą przewodnią tegorocznego święta Akcji Katolickiej będzie: Jubileusz Odkupienia - wezwaniem do życia wewnętrznego i duchowego odrodzenia społeczeństwa.

W to święto Chrystusa Króla, które nam w roku bieżącym głosi triumf Krzyża Zbawiciela nad grzechem, zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, nowe prawo miłości i łaski w królestwie Bożym, niechajże uroczystości kościelne i zewnętrzne obchody Akcji Katolickiej poruszą we wszystkich parafiach umysły i serca wiernych do wyznania wiary mocnej i niezłomnej w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, i do publicznego przyznawania się do miana katolików, wyznawców Chrystusowych, czcicieli Krzyża.

Wszystkie nabożeństwa i pobożne ćwiczenia, poprzedzające święto Chrystusa Króla, tłumne pielgrzymki jubileuszowe wiernych, w samo zaś święto kazania kapłanów w świątyniach i przemówienia świeckich na wieczornicach i akademiach niech wpoją w dusze katolików wszystkich warstw radosną wiarę i pewność, że ten sam Chrystus, który na Krzyżu świat odkupił, jest i dziś między nami i że w Nim jest rozwiązanie wszelkich trudności życiowych. Niech powszechnie i głośno rozbrzmiewa w święto Chrystusa Króla hasło:

W CHRYSTUSIE ODKUPIENIE - W CHRYSTUSIE ODRODZENIE!

To hasło będzie aż do ukończenia obchodów jubileuszowych przypominało z niesłabnącą siłą i natężeniem, że obowiązkiem wiernych w roku jubileuszowym, jest zgłębić naukę wiary św. o dziele Odkupienia, by się w ich duszach rozpalił żar miłości Boskiego Serca Jezusowego. Owocem jubileuszu ma być rozkwit życia nadprzyrodzonego w duszach. Drogę krzyżową Zbawiciela ukochać powinniśmy jako walną drogę, wiodącą do zbawienia indywidualnego i do odrodzenia moralnego społeczeństw i ludzkości.

Do tego dzieła winny stanąć po parafiach w święto Chrystusa Króla przede wszystkim moje stowarzyszenia Akcji Katolickiej z zarządami Parafialnej Akcji Katolickiej na czele.

W tej myśli wzywam czcigodne duchowieństwo obu archidiecezji, aby wraz z zarządami Parafialnej Akcji Katolickiej i w skład jej wchodzącymi organizacjami, przygotowało jak najuroczyściej obchód święta Chrystusa Króla. W każdej parafii bez wyjątku powinien powstać Komitet święta Akcji Katolickiej, który przeprowadzi uroczystości zewnętrzne, manifestacje publiczne, jako też i zbiórkę uliczną na cele Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej.

Przygotowanie i przeprowadzenie obchodów święta Akcji Katolickiej i zbiórki na jej cele poruczyłem Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej w Poznaniu.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 10(1934), s. 297-298;
także: Dzieła, s. 445-446. 

odsłon: 3608 aktualizowano: 2012-03-05 11:07 Do góry