Z przemówienia podczas obrad Rady Naczelnej Zjednoczenia Młodzieży Polskiej.

Poznań, dnia 3 lipca 1934.

Akcja Katolicka w Polsce wchodzi na nowe tory. W łączności z prawem o stowarzyszeniach oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzających pewne ulgi dla stowarzyszeń katolickich, wydał Episkopat Polski nowe statuty dla organizacji Akcji Katolickiej. Niniejszy Zjazd ma omówić i przyjąć ustalone przez Episkopat statuty dla organizacji młodzieży.

Wspomniane rozporządzenie Rady Ministrów jest w Polsce pierwszym aktem ustawodawczym, dotyczącym Akcji Katolickiej. Za stowarzyszenia do niej należące uznaje rozporządzenie te organizacje, które zostaną jako takie aprobowane przez Księży Biskupów.

Udzielając tej aprobaty, przejmują Księża Biskupi odpowiedzialność za te stowarzyszenia wobec władz państwowych a w związku z tym musiano statuty tych stowarzyszeń celowo ująć.

Toteż zmiany, które Episkopat wprowadził do statutów, są pod niejednym względem daleko idące. Jest rzeczą zrozumiałą, że niektóre z nich spotkają się tu i tam z pewnymi zastrzeżeniami.

I tak. Kilkunastoletnia praca pod znakiem SMP wytworzyła zrozumiałe przywiązanie do tej nazwy. Obecnie stowarzyszenia te będą się nazywały Katolickimi Stowarzyszeniami Młodzieży, a ich centrale krajowe Katolickimi Związkami Młodzieży. Na wszystkich stopniach organizacyjnych zostanie przeprowadzony rozdział między organizacjami męskimi i żeńskimi. - Episkopat zdecydował się na tę nową nazwę, aby wprowadzić nazwę jednolitą dla organizacji Akcji Katolickiej i aby wyraźnie zaznaczyć ich ekskluzywny charakter katolicki. Odtąd już sama nazwa będzie wskazywała na to, że mamy do czynienia z organizacjami nie tylko społecznymi, ale także i przeważnie katolickimi i służącymi celom religijnym. Zmiana nazwy wkrótce się przyjmie, a młodzież nasza z pewnością chętnie będzie posługiwała się odtąd znakiem KSM, który usuwając wszelką dwuznaczność, podkreśla dobitnie specyficzny typ naszych organizacji.

Podniesiono dalej zastrzeżenia co do patronatów, których nowe statuty KSM już nie przewidują. Episkopat uświadamiał sobie wielkie znaczenie patronatów i docenia pracę, którą one w SMP wykonały. Jednakże patronatów nigdzie już nie ma na świecie w organizacjach młodzieży katolickiej. Prędzej czy później i w Polsce doszłoby do zniesienia patronatów. Zdecydowano się na tę zmianę teraz, kiedy przeprowadza się zasadniczą reorganizację stowarzyszeń Akcji Katolickiej. Nie znaczy to jednak, jakoby w KSM nie miałyby pracować osoby starsze. Owszem, współpraca ta jest nadal bardzo pożądana. Dlatego statuty KSM przewidują członków współpracujących, którzy, choć starsi, mogą należeć do zarządów lub tworzyć osobne sekcje i tak spełniać rolę dawnych patronatów. W tej mierze wyjdzie osobny regulamin.

W myśl statutu zajdą zmiany w składzie władz organizacyjnych. Niektóre urzędy będą pochodziły z nominacji Księży Biskupów, co tym spowodowane zostało, że Księża Biskupi przejmują obecnie odpowiedzialność za organizacje. Episkopat jest jednak z pełnym uznaniem dla działalności dotychczasowych władz i osób pracujących w Związkach i w Zjednoczeniu Młodzieży Polskiej. Toteż uważam sobie za miły obowiązek podziękować w szczególniejszy sposób Prezesowi Rady Naczelnej, zarządowi Zjednoczenia i innym osobom, które w pracę centrali ogólnopolskiej włożyły wiele trudów i ofiar.

Zaczyna się nowy okres pracy. Jak zawsze, statut nie będzie tu momentem najważniejszym. Nawet na słabym statucie można budować wielkie rzeczy. Chodzi tu przede wszystkim o ducha i natężenie pracy. Niech ta praca będzie ożywiana wolą i duszą służenia wielkiej sprawie Kościoła i Państwa. Niech duch apostolstwa i ofiary usprawnia celową działalność KSM. Niech ideały Królestwa Bożego w potężnej Polsce porwą wszystkich pracowników i członków organizacji...


Druk: "Kierownik Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej" 9(1934), s. 281-282;
także: Dzieła, s. 435-436. 

odsłon: 3676 aktualizowano: 2012-03-05 11:25 Do góry