Rozporządzenie w sprawie warunków odpustu jubileuszowego.

Poznań, 24 VI 1934.

Różni Wielebni Księża Proboszczowie i wierni zwracają się do mnie z prośbami, które świadczą o wielkiem przejęciu się sprawą Jubileuszu Odkupienia, bo dotyczą większych możliwości dostąpienia odpustu jubileuszowego. Przychylając się do tych próśb w granicach pełnomocnictw przysługujących Ordynariuszom rozporządzam, co następuje:

1. Wielebni Księża Proboszczowie poza Gnieznem, Poznaniem, Bydgoszczą i Inowrocławiem mogą dla uroczystych procesji jubileuszowych wyznaczyć także sąsiedni kościół parafialny. Nie powinien on atoli być zbyt odległy. W takim wypadku procesja wyrusza z miejscowego kościoła parafialnego, odwiedza sąsiedni kościół parafialny i wraca do własnego kościoła.

Inne warunki odpustu jubileuszowego pozostają niezmienione.

2. Jedna uroczysta procesja jubileuszowa (z kapłanem) do Kalwarii w Pakości lub do Kalwarii w Ujściu zastąpić może jubileuszowe zwiedzanie kościołów pod następującymi warunkami:

a) Procesja zwiedzi w Pakości kościół kalwaryjny Pana Jezusa Ukrzyżowanego, odbędzie drogę krzyżowana Kalwarii i wróci do kościoła Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W Ujściu zaś procesja odwiedzi kaplicę Przenajświętszej Krwi, odbędzie drogę krzyżową na Kalwarii i odwiedzi kościół parafialny.

b) Modlitwy przepisane dla uzyskania odpustu jubileuszowego odmówi się w Pakości w kościele Pana Jezusa Ukrzyżowanego dwa razy, to jest za pierwszym i za drugim odwiedzeniem tego kościoła. W Ujściu odmówi się te modlitwy raz w kaplicy Prze-najśw. Krwi a drugi raz w kościele parafialnym. Niezmienione pozostają inne warunki (przyjęcie św. Sakramentów).

3. Wiernym i rodzinom oraz osobom zakonnym, pragnącym prywatnie dostąpić odpustu jubileuszowego mogą księża proboszczowie i spowiednicy pozwolić, by po uzyskaniu pierwszego odpustu jubileuszowego na zasadzie warunków dołączonych do mojego listu pasterskiego w sprawie Jubileuszu Odkupienia, dla dostąpienia dalszych odpustów jubileuszowych odwiedzili jakikolwiek kościół albo kaplicę publiczną lub półpubliczną w których się przechowuje Przenajświętszy Sakrament. Tych odwiedzin musi być dla każdego odpustu dwanaście, ale nie muszą się one odbywać wszystkie koniecznie w tym samym kościele czy kaplicy, ani w jednej i tej samej miejscowości. Przy każdym odwiedzeniu należy odmówić przepisane modlitwy.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 7/8(1934), s. 209-210;
także: Dzieła, s. 434-435. 

odsłon: 3872 aktualizowano: 2012-03-05 11:30 Do góry