Zarządzenie: Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej.

Poznań, 21 VI 1934.

Nakładem Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu wyszła bardzo ważna praca ks. dr. Stanisława Brossa pt. „Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej". Książka ta, opracowana za moją zgodą i wydana z moim szczególniejszym poleceniem, obejmuje prawo partykularne naszych Archidiecezji i stanowi niejako nasz kodeks diecezjalny, na który Wielebne Duchowieństwo dawno czekało. Jest zaś tym cenniejsza, że poza przejrzystym składem materiału jest wyposażona nie tylko w ogólny spis treści, lecz także w skorowidz osób i miejscowości i w bardzo szczegółowy skorowidz rzeczowy, które umożliwiają natychmiastowe odnalezienie każdego przepisu.

Ten nowy "Zbiór Ustaw" zajmie miejsce książki kd. dr. Trzcińskiego i stanowić będzie aż do ogłoszenia ustaw naszych synodów diecezjalnych półoficjalny podręcznik prawa diecezjalnego.

Zarządzam przeto, że wszystkie urzędy dekanalne i parafialne zaopatrzyć się powinny w „Zbiór Ustaw" kosztem kas kościelnych. Poza tym polecam kupno i studium tego dzieła całemu Wielebnemu Duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 49(1934), s. 208;
także: Dzieła, s. 433. 

odsłon: 2681 aktualizowano: 2012-03-05 11:38 Do góry