Oświadczenie dla agencji Hawasa.

Paryż. Przyjmując przedstawiciela agencji Hawas, kardynał Hlond, prymas Polski, zechciał oświadczyć mu, co następuje

"Przybyłem do Francji, by złożyć wizytę kardynałom i episkopatowi francuskiemu, i by im podziękować za wsparcie, jakiego chętnie udzielają działalności Polskiej Misji Katolickiej we Francji i za opiekę duszpasterską tak życzliwą i ojcowską, którą otaczają duszpasterzy i emigrantów polskich.

Jak wszyscy Polacy, przybyłem do Francji ożywiony przyjaźnią i życzliwością, jaka istnieje między naszymi dwoma narodami, złączonymi więzami wielowiekowej tradycji stosunków intelektualnych i politycznych dzięki przynależności obu narodów do łacińskiej cywilizacji.

Dziedziną, która mnie szczególnie interesuje, to dziedzina działalności na niwie kościelnej. Nieustannie zapoznaję się z godnymi podziwu inicjatywami i udanymi rozwiązaniami problemów, które powstają w następstwie przeobrażeń, jakie się dokonały w życiu narodów. Tak więc bardzo uważnie obserwuję jak wybitni katolicy francuscy zwłaszcza francuscy pisarze katoliccy zapatrują się na problemy współczesnego życia.

Zarówno Polska, która na wschodzie Europy zajmuje przednie stanowisko jak i Francja mają do wypełnienia ważne zadanie odrodzenia ducha europejskiego na zasadach chrześcijańskich. Oby ta współpraca dwóch narodów mogła rozwijać się harmonijnie z korzyścią dla obu stron, i oby myśl europejska czerpała również z nieprzebranych skarbów Ewangelii".


Druk: "Courrier du Pas de Calais" [Arras], z dn. 5.VI.1934;
także: Dzieła, s. 429. 

odsłon: 3975 aktualizowano: 2012-03-05 11:47 Do góry