"Niemcy a Polska". Prymas Polski wierzy w niemiecko-polskie porozumienie.

D.E.
Warszawa 6 kwietnia 1934
 
(tł. wywiadu z jęz.niemieckiego)

Czas opublikował w pełnym brzmieniu rozmowę francuskiego dziennikarza przeprowadzoną z Kard, Hlondem, Kardynał powiedział min., że wierzy w powolną wprawdzie, ale za to pewną poprawę stosunków między Niemcami a Polską, Przy odrobinie dobrej woli oba narody zdołają przezwyciężyć uprzedzenia nacjonalistyczne. Poruszając problem wpływu, jaki niemiecko-polskie porozumienie mogłoby wywrzeć na stosunki polsko-francuskie, Kardynał Hlond podkreślił z naciskiem, że wpływ ten, może być jego zdaniem tylko dodatni. Rozdzwięki bowiem między Polską a Niemcami zapewne zawsze niepokoiły także Francję jako sprzymierzeńca Polski. Kardynał uważa zresztą porozumienie niemiecko-polskie za preludium do przyszłego niemiecko-francuskiego paktu, który dokończy dzieła uspokojenia Europy.

Gdy dziennikarz odważył się zakwestionować taki pogląd jako zbyt optymistyczny. Kardynał zaprosił go, powołując się na zapowiedzianą już przezeń przed dwoma laty, przy podobnym wywiadzie, poprawę stosunków niemiecko-polskich, by zechciał z nim się spotkać za dwa lata i wtedy będzie mógł z nim rozmówić się na temat zrealizowania się jego przewidywań.


Druk: "Kölnische Volszeitung" [Köln], z dn. 8.IV.1934;
także: Dzieła, s. 422.

odsłon: 3866 aktualizowano: 2012-03-05 16:09 Do góry