Przedmowa.

Poznań, dnia 12 marca 1934.
L.dz. 1010/34.

Niniejszym zezwalam na ogłoszenie drukiem książki św. Jan Bosko, pióra księdza Auffraya w tłumaczeniu Anna Zahorskiej.

Niech z tych kart potężnie przemówi największy święty ubiegłego stulecia do tych wszystkich, którzy w Polsce z powołania kapłańskiego lub zakonnego, czy w szeregach apostolstwa świeckiego budują Królestwo Chrystusowe. Nowe wcielenie wykwitu chrześcijaństwa objawiło się w tym świętym ostatniej doby. Jak łatwa w swej teorii, jak prosta w forsach, a jednak jak pełna jest u niego świętości. Bije z niej ciepło bezgranicznego ukochania sprawy bożej i dusz. Wśród radosnych nastrojów, bez miny męczeńskiej dopełnia on w sobie zupełnego wyniszczenia się dla chwały bożej przez nieopisany trud apostolski. A wszystko razem jest w nim powabne i sympatyczne tą jakby naturalną harmonią między nowoczesną aktywnością a najwyższym napięciem czynnika nadprzyrodzonego i tymi zdumiewającymi charyzmatami oraz darami nadnaturalnymi, którymi Stwórca tak bogato jego posłannictwo potwierdził.


Druk: A. Auffray, Św. Jan Bosco 1815-1888, tł. A. Zahorska, Warszawa 19392, s 6;
także: Dzieła, s. 411. 

odsłon: 4295 aktualizowano: 2012-03-05 16:22 Do góry