Przedmowa do Zbioru Ustaw archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej pod red. ks. dr St. Brossa.

Poznań, dnia 11 marca 1934.
L.dz. 1000/34 Pr.

Niniejszym wyrażam swą zgodę na ogłoszenie drukiem książki ks. Dr Stanisława Brossa pt. Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej.

Wypowiadam przy tej okazji swoje zadowolenie z tego powodu, że Wielebne Duchowieństwo moich Archidiecezji otrzymuje w tej książce dawno oczekiwany zbiór obowiązujących dzisiaj praw i przepisów diecezjalnych. Pilny wydawca wybrał z bogatego materiału aktów Kongregacji Dziekanów i z rozporządzeń Arcybiskupów to wszystko, co w mojej intencji zachowało moc prawną. Niejedną sprawę załatwił ostatecznie nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; do nich niniejszy zbiór nie powraca. Wskutek szybko zmieniających się stosunków różne przepisy dawniejsze straciły swoje znaczenie i aktualność i zostały dlatego w niniejszej książce pominięte. Konkordat unormował różne dziedziny naszego życia kościelnego w sposób nowy. Przeżywamy okres ustalania się w naszym życiu kościelnym zasad konkordatowych, które w tym dziele zostały na szerszą skalę uwzględnione. Niestety brak jeszcze ważnych rozporządzeń wykonawczych z dziedziny konkordatowej, zwłaszcza w przedmiocie zarządu majątkiem kościelnym. Gdy uzgodnione zostaną wszystkie sprawy kościelno-państwowe, będziemy mogli odbyć synody diecezjalne i ostatecznie ustalić w szczegółach prawo partykularne obu Archidiecezji. Będzie to możliwe za kilka lat.

Tymczasem niechżeż Wielebne Duchowieństwo zapozna się szczegółowo z treścią niniejszej książki, czerpiąc z niej nie tylko znajomość praw, ale i tego ducha kościelnego, z którego się zrodziły. Z sumiennej praktyki tych przepisów wyniesiemy zrozumienie tego, co kiedyś wspólnie i uroczyście uchwalimy jako synodalne prawo naszych Archidiecezji.


Druk: Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej,
red. S. Bross, t. 1, Poznań 1934, s. 3;
także: Dzieła, s. 410-411. 

odsłon: 4759 aktualizowano: 2012-03-05 16:24 Do góry