Z przemówienia na stulecie istnienia Konferencji św. Wincentego a Paulo z okazji Dnia Ubogich w Poznaniu.

Poznań, dnia 3 grudnia 1933.

Jubileusz Konferencji św. Wincentego a Paulo przywodzi na pamięć czasy podobne do dzisiejszych. We Francji przed sta laty głoszono hasła rewolucyjne o równości i braterstwie, których jednak nikomu nie przyznawano. Brak było przede wszystkim, jak to widział w zaułkach Paryża Fryderyk Ozanam równości i braterstwa według idei Chrystusowej. U nas, w stulecie jubileuszu Ozanama idzie również przez świat wołanie za czymś nowym; tymczasem nam trzeba rewolucji w duchu Chrystusowym, tej rewolucji ewangelicznej, by szerokie rzesze wróciły do prawdziwego braterstwa. Rozbudowujemy dziś Konferencje, niech one idą w świat i niosą ideę Chrystusową, a niechaj społeczeństwo całe udzieli konferencjom tym naprawdę skutecznego poparcia.


Druk: "Kurier Poznański" z dn. 5.XII.1933;
także: Dzieła, s. 403. 

odsłon: 3749 aktualizowano: 2012-03-05 16:36 Do góry