W sprawie X Dnia Katolickiego.

Poznań, dnia 26 września 1933.

W uroczystość Chrystusa Króla, przypadającą w tym roku na niedzielę, dnia 29 października, odbędzie się zwyczajem lat ubiegłych w obu moich archidiecezjach Dzień Katolicki, jako święto Akcji Katolickiej.

Myślą przewodnią tegorocznego Dnia Katolickiego jest hasło: "Rocznica zwycięstwa wiedeńskiego, jako wezwanie do walki z nowoczesnym pogaństwem".

Chrystus Pan przezwyciężył ducha pogaństwa starożytnego 1900 lat temu na Golgocie. Kościół w swym pochodzie dziejowym dopełnia dzieła Chrystusowego w trudzie pokonywania "bram piekielnych" i przenikania całego życia ludzkości duchem ewangelicznym.

Dziś w pamiętną rocznicę zwycięskiej potrzeby wiedeńskiej, widzimy, jak wokół wznosi się fala nowego pogaństwa. Zalewa dusze, rozkłada rodziny, rozsadza państwa, zabija narody.

Do nowej odsieczy zagrożonej cywilizacji chrześcijańskiej trzeba nam się gotować. X Dzień Katolicki niechże będzie wezwaniem wszystkich wiernych katolików do zaciągu na walną rozprawę z tym nowoczesnym pogaństwem, któremu na imię: bezbożnictwo, wolnomyślicielstwo, sekciarstwo, komunizm, laicyzm.

Niechaj wszędzie po parafiach staną do przeglądu wszystkie aktywne siły katolickiego społeczeństwa! Niech stawią się do generalnego apelu nasze organizacje, by publiczną manifestacją i ofiarą wyznać, że Bóg jest Panem i celem naszym!

Z zadowoleniem stwierdzam, że Duchowieństwo moje, złączone z wiernymi jednomyślnością zamierzeń apostolskich i umiłowaniem sprawy Boga i Jego Kościoła, dało już w ubiegłych latach dowody wielkiej ofiarności, sprawności w pracy i zrozumienia, że w dobie obecnej wszelkie wysiłki hierarchii oraz katolicki czyn wiernych powinny być skierowane ku obronie i szerzeniu Królestwa Chrystusowego. Baje mi to rękojmię, że w bieżącym roku Dzień Katolicki wypadnie godnie i mocno zaważy w walce z przejawami nowoczesnego pogaństwa.

W tej myśli wzywam czcigodne Duchowieństwo obu Archidiecezji, aby z Zarządami Parafialnej Akcji Katolickiej i tworzącymi je organizacjami przystąpiło do urządzenia Dnia Katolickiego we wszystkich parafiach.

Przygotowanie i przeprowadzenie obchodu Dnia Katolickiego poruczyłem Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej i związkom diecezjalnym należącym do Akcji Katolickiej. Organem wykonawczym ich jest Generalny Komitet Dnia Katolickiego.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 9(1933), s. 70;
także: Dzieła, s. 390-391. 

odsłon: 4965 aktualizowano: 2012-03-05 16:54 Do góry