Z wywiadu udzielonego redaktorowi "Slovak" w Nitrze.

14 VIII 1933.

Jest moim głębokim przeświadczeniem, że nadchodzi epoka, w której Słowiańszczyzna odegra rolę historyczną. Pierwszym warunkiem powodzenia jest wzajemne zbliżenie się i poznanie Słowian. Drugim - przygotowanie elity, która by wszystkie narody słowiańskie do tej roli przysposobiła. Trzecia - chrześcijański pogląd na świat, spajający wszystkich Słowian w jedną całość. Wierzę w prawdziwie świetną przyszłość Słowiańszczyzny.


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
,
 
s. 98. 

odsłon: 5154 aktualizowano: 2012-03-05 17:08 Do góry