Orędzie do Słowaków z okazji 1100-lecia założenia w Nitrze pierwszej świątyni chrześcijańskiej.

Poznań, dnia 3 sierpnia 1933.

Dzięki wam, bracia Słowacy, za otworzenia przed światem przez te jubileuszowe uroczystości jednej z najstarszych ksiąg historii północnej Słowiańszczyzny. Wraz z wami składam głęboki hołd postaciom pierwszych waszych książąt, wynurzający się z pomroki dziejów. Wraz z wami oddaję cześć waszej przeszłości i ze wzruszeniem wsłuchuję się w szelest odległych wieków waszego istnienia. Wraz z wami czczę pamiątkę i świętość, która ze świątyni Pribiny mocarnym głosem czasów minionych wzywa nas do spełnienia swego posłannictwa.

Chwała Tobie, zdawna sławna Nitro, czcigodny Rzymie słowacki! Wraz z innymi narodami słowiańskimi pozdrawiamy cię w majestacie szat jubileuszowych. Do tonu Twojej zadumy słowackiej wnoszę radosną nutę duszy polskiej. Powiedz swoim dzwonom dźwięczącym, aby w potężnym rozkołysaniu ponad słowackie góry i doliny zwiastowały wszystkim twą dawną sławę i zorzę wielkiego dnia Słowaczyzny.


Druk: "Przewodnik Katolicki" 36(1933), s. 568;
także: Dzieła, s. 382. 

odsłon: 5034 aktualizowano: 2012-03-05 17:11 Do góry