W Złotej księdze pp. Stefanostwa Świeżawskich. Z okazji ślubu.

Poznań, 1 VII 1933.

Spotkaliście się w przedsionkach bożych. Zrozumieliście się w tym tchnieniu, którym Duch Święty przez nowe pokolenie świat odradza. Postanowiliście iść razem przez życie jako apostołowie prawdy w Narodzie.

Przybytkiem łaski bożej niech będzie dom Wasz! Niech się w nim rozmnaża błogosławieństwo Boże po każdy dzień! Niech nad każdym Waszym krokiem roztacza czułą opiekę Matka Najświętsza!


Druk: Daj mi dusze, s. 138. 

odsłon: 6906 aktualizowano: 2012-03-05 17:12 Do góry