Słowo wstępne do modlitewnika Jezu Ufam Tobie.

Módl się polski tułaczu na dalekich drogach swego pielgrzymstwa. Módl się pacierzem swej matki, pacierzem swego narodu. Tęskną duszę wyśpiewaj pieśniami z dalekiego rodzimego kościoła. Modlitwą taką uskrzydlisz zmęczonego ducha do wzlotów ku Bogu i połączysz się z pacierzami kraju, gdzie modlitwa jest służbą bożą i służbą ojczystą. Gdyby ci nawet dane nie było spocząć na polskim cmentarzu, niech cię za orędownictwem Niebieskiej Królowej, szczera polska twoja modlitwa zaprowadzi drogami wiary i cnoty do wiecznej ojczyzny.

Lourdes w 1942.


Druk: Jezu Ufam Tobie - modlitewnik, Bruksela 1945;
także: Dzieła, s. 716. 

odsłon: 4207 aktualizowano: 2012-03-09 10:33 Do góry