List do L. T. Walkowicza, Prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w Chicago.

Lourdes, dnia 18 grudnia 1941.

Niewątpliwie naszemu pokoleniu wyznaczyła Opatrzność epokowe posłannictwo, które nie jest partykularną misją jednego męża czy grupy ludzi, lecz w swej istotnej treści rozkłada się szeroko na polską rodzinę.

Nowa wielkość Polski będzie dziełem wszystkich polskich serc i wspólnego, największego w dziejach naszych wysiłku. Zasadniczym błędem jest mierzyć dzisiejsze zadania przeciętną miarą historyczną i skalą dnia wczorajszego. Stoimy wobec czegoś zupełnie nowego, wyjątkowego, jedynego na przestrzeni wielu pokoleń. Ten charakter chwili i wypływające z niego powinności winniśmy sobie wszyscy jasno uświadomić, byśmy nie stanęli w poprzek zamiarom Opatrzności i nie obniżyli potencjału, z którym Polska wejść powinna w układ nowego świata.


Druk: "Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Londynie" 10(1942), s. 2;
także: Dzieła, s. 715. 

odsłon: 3699 aktualizowano: 2012-03-09 15:59 Do góry