Dekret W sprawie udziału księży w życiu politycznym.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 1946.

Mając na uwadze dobro wiary i pragnąc zapobiec wciągnięciu Kościoła w walki polityczne, niniejszym dekretem zarządzam:

1) Księża przynależni do archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej mogą podejmować się pracy partyjno-politycznej i przyjmować stanowiska we władzach stronnictw politycznych jedynie za moim piśmiennym zezwoleniem. Zarządzenie to obowiązuje wspomnianych księży na całym obszarze Rzeczypospolitej.

2) Księża zakonni oraz księża nie należący do archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej mogą w obrębie tychże diecezji przynależeć do władz stronnictw politycznych i pełnić działalność partyjno-polityczną wyłącznie za piśmienną zgodą własnego Ordynariusza lub przełożonego zakonnego i za piśmienną zgodą Arcybiskupiej Kurii gnieźnieńskiej lub warszawskiej.


Druk: "Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" 1(1946), s. 45;
także: Dzieła, s. 835. 

odsłon: 3041 aktualizowano: 2012-03-13 15:36 Do góry