Błogosławieństwo Prymasowskie.

Na jubileusz 550-lecia istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Złączony duchem z obchodem 550-lecia istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, winszuję najstarszemu w Polsce Fakultetowi nauk kościelnych jego wielkiej przeszłości oraz historycznych zasług dla obrony wiary i rozwoju wiedzy teologicznej a zarazem łączę życzenia, by Wydział pracując dalej nad naukowym zgłębieniem objawienia, jaśniał także w nowej Polsce jako pierwszorzędny ośrodek szerzący głębokie poznanie prawdy Chrystusowej w duchowieństwie i laikacie. Wydziałowi i jubilatowi i jego pracom ślę serdeczne Błogosławieństwo Prymasowskie.


Druk: "Polonia Sacra", 3(1948), 193;
także: Dzieła, s. 874. 

odsłon: 3582 aktualizowano: 2012-01-02 16:25 Do góry