Nota redakcyjna

Dedykacja kard. A. Hlonda Dedykacja kard. A. Hlonda

 

Sługa Boży kard. August Hlond pozostawił po sobie znaczną spuściznę literacką. Pewna jej część została opublikowana drukiem w różnych książkach i czasopismach. Bogactwo tematyki i różnorodność form, stanowi pewne utrudnienie w klasyfikacji materiału. W celu usystematyzowania posiadanych zbiorów zostało zastosowane kryterium chronologiczne.

I tak, zbiór 1897-1922 - obejmuje tzw. lata salezjańskie;
1922-1926 - jest to okres działalności sługi Bożego na Śląsku;
1926-1939 - pisma od nominacji prymasowskiej do II Wojny światowej (z tym, że w niniejszym wykazie okres ten został podzielony na trzy mniejsze okresy: 1926-19321933-1937 i 1938-1939. Dodatkowo jeszcze, ten ostatni okres został rozdzielony tylko w wykazie. Taki układ podyktowany jest wielka ilością pism, które kard. Hlond w tym czasie wydał);
1939-1945 - okres wojenny;
1945-1948 - czasy powojenne.

Zbiór pism kard. Augusta Hlonda został zawarty także, a może przede wszystkim, w monumentalnym dziele ks. Stanisława Kosińskiego, salezjanina, znanym jako "Acta Hlondiana".

W niniejszym zbiorze zastosowano następujące skróty w wykazie bibliograficznym:
- Dzieła - August kard. Hlond, Dzieła. Nauczanie 1897-1948, red. J. Konieczny, t. I, Toruń, 2003.
- Daj mi dusze - August kard. Hlond, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948, red. S. Kosiński, Łódź 1979.
 


Na zdjęciu powyżej widnieje dedykacja z oryginalnym podpisem kard. A. Hlonda zamieszczona z tyłu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Był to dar Prymasa Polski dla polonijnego kościoła pw. Pięciu Braci Męczenników  (Five Holy Martyrs) w Chicago.

odsłon: 14707 Do góry