Sprawozdanie z III edycji konkursu - A.D. 2007

W sobotę, 17 listopada 2007 r. w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające Wielkiego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i Akcję Katolicką OP im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda działającą przy Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Powyższej inicjatywie, której celem jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda Patronują: Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ks. Zbigniew Rakiej TChr - Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii, Księża Inspektorzy Towarzystwa Salezjańskiego: Ks. Marek Chrzan SDB z Krakowa, Ks. Bolesław Kaźmierczak SDB z Wrocławia, Ks. Zbigniew Łepko z Piły, Ks. Jan Niewęgłowski z Warszawy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego ks. dr Jan Niewęgłowski, Koncelebransami byli: Sekretarz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii ks. Andrzej Orczykowski, ks. dr Józef Kubicki TChr - Dyrektor Zespołu Pomocy Kościelnej dla Polaków na Wschodzie, ks. Dyrektor Jan Oleksiuk SDB - Proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ks. Henryk Olesik SDB – kapłan bierzmowany przez kard. Augusta Hlonda i ks. Roman Rzepecki SDB, który przez kilka lat pełnił posługę duszpasterską w Moskwie.

O godz. 13.30 w sali posiedzeń Nowego Ratusza, Przewodniczący Oddziału Pomorskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Waldemar Jaroszewicz, przywitał licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Następnie w imieniu Towarzystwa Salezjańskiego i Towarzystwa Chrystusowego głos zabrali: ks. dr Jan Niewęgłowski SDB i ks. Andrzej Orczykowski TChr.

Następnie Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumi Joanna M. Olbert, w imieniu członków jury ogłosiła wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie. W I Kategorii, miejsce III zajęła Klaudia Szefer z Piekar Śląskich za pracę pt. Listy Pasterskie Prymasa Polski – O katolickie zasady moralne (1936), Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha (1947) ich aktualność i znaczenie. W II kategorii miejsce I zajął Jakub Jeleń TChr z Poznania za pracę: Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda, miejsce II Robert Ozimkiewicz TChr z Poznania za pracę: Prymas Polski kard. August Hlond – w trosce o polskie małżeństwa, miejsce III exequo Janina Szymczyk ze Starej Wsi za pracę: Obowiązki Polaków względem Ojczyzny w nauczaniu Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda i Anita Wereska z Lublina za pracę: Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda. Laureatom uroczyście wręczono nagrody.

W drugiej części odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt: „... by żaden Polak nie zagubił się na Obczyźnie” (cyt. Kard. August Hlond). Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Jan Niewęgłowski SDB, który przedstawił temat: Prymas Polski kard. August Hlond - w trosce o dobro Ojczyzny. Następnie ks. dr Józef Kubicki TChr wygłosił referat: pt. Pomoc Kościoła w Polsce odradzającemu się Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Kolejny odczyt, pt. Emigracja Polaków do Europy Zachodniej wyzwaniem dla Kościoła wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr.

Na zakończenie głos zabrała Joanna M. Olbert - Prezes Akcji Katolickiej im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, która wyraziła podziękowanie wszystkim uczestnikom Konkursu, Patronom, fundatorom nagród i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania III edycji Konkursu. Równocześnie została skierowana do wszystkich prośba o upowszechnianie życia, działalności i nauczania Wielkiego Prymasa jakim był Sługa Boży Kard. August Hlond, który prorokował: że, „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”, a na łożu śmierci Narodowi obiecywał, że: „Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za nią modlił”.

Zwieńczeniem tego spotkania było uchwalenie Rezolucji o ustanowienie Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda Patronem Polskiej Emigracji.

Prymas Polski zatroskany o polskiego emigranta, o jego wiarę, tradycję, sytuację materialną, kulturową powołał do życia w 1929 r. Stowarzyszenie „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”. W celu objęcia opieką duchową polską rzeszę wychodźczą kard. August Hlond w 1932 r. powołał do życia Towarzystwo Chrystusowe dla Polskich Wychodźców, które do dzisiejszego dnia służy Polakom na obczyźnie. Z chwilą powołania Zgromadzenia kard. Hlond apelował do społeczeństwa: „Nikt nie może być obojętny na to, że czwarta część narodu żyje wśród obcych w trudnych i nienormalnych warunkach, wydana częstokroć na wyzysk i nędzę, narażona na wynarodowienie i zdziczenie. Z dnia na dzień kurczy się polskość na obczyźnie. Gwałtownie wzmaga się kryzys dusz polskich poza Krajem. Ratować dusze naszych braci polskich na wychodźstwie to nasz święty obowiązek katolicki i polski”.

Na zakończenie ks. Inspektor Jan Niewęgłowski SDB udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom spotkania.

Zwracamy się do wszystkich o modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wgłębianie się i poznawanie nauczania Prymasa kard. Hlonda i upowszechnianie Jego wskazań kierowanych do Narodu.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie kardynała Augusta Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Wzbudź i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi, Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twego Imienia udziel mi za wstawiennictwem kardynała Augusta łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tych, którzy otrzymali szczególne łaski za wstawiennictwem ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy powiadamiać: Towarzystwo Salezjańskie, Towarzystwo Chrystusowe.

Joanna M. Olbert

Równocześnie zachęcamy do wypożyczania wystawy (nieodpłatnie) poświęconej Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi.

Kontakt: e-mail: AK.Rumia@ interia.pl lub Akcja Katolicka OP Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia, tel. 0-696-333-089


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU:
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND
BOGU I OJCZYŹNIE

O r g a n i z a t o r z y
Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku
Akcja Katolicka im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

P a t r o n a t
Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
Ks. Wikariusz Generalny Zbigniew Rakiej TChr - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – Poznań
Ks. Inspektor Marek Chrzan SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Kraków
Ks. Inspektor Bolesław Kaźmierczak SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Wrocław
Ks. Inspektor Zbigniew Łepko SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Piła
Ks. Inspektor Jan Niewęgłowski SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Warszawa

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół średnich (pragnący studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim)
Kategoria II – uczniowie szkół średnich i pracująca, młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda.

Tematy prac pisemnych obowiązujące w I i II Kategorii:
a. Obowiązki Polaków względem Ojczyzny w nauczaniu Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda
b. Prymas Polski kard. August Hlond – w trosce o polskie małżeństwa
c. Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda
d. Prymas Polski kard. August Hlond – wskazania dla członków Akcji Katolickiej
e. Listy Pasterskie Prymasa Polski – O katolickie zasady moralne (1936), Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha (1947) ich aktualność i znaczenie

Jury na podstawie prac wyłoniło Laureatów:

Kategoria I

III miejsce – Klaudia Szefer – Piekary Śląskie – za pracę: Listy Pasterskie Prymasa Polski – O katolickie zasady moralne (1936), Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha (1947) ich aktualność i znaczenie

Kategoria II

I miejsce – Jakub Jeleń TChr – Poznań – za pracę: Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda
II miejsce - Robert Ozimkiewicz TChr – Poznań – za pracę: Prymas Polski kard. August Hlond – w trosce o polskie małżeństwa
III miejsce – Janina Szymczyk - Stara Wieś – za pracę: Obowiązki Polaków względem Ojczyzny w nauczaniu Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda
III miejsce – Anita Wereska – Lublin – za pracę: Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda

Nagrody:

Kategoria I
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe

Kategoria II
I miejsce – Aparat cyfrowy Canon i nagrody książkowe
II miejsce – Aparat cyfrowy Canon i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe

Wyróżnienia
Nagrody książkowe

Podziękowania za udział w Konkursie
Książki

odsłon: 6202 aktualizowano: 2013-10-29 11:37 Do góry