Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Konkursu i Ogólnopolskiej Konferencji - A.D. 2009

W sobotę, dn. 17 października 2009 r. odbyły się w Gdańsku uroczystości upamiętniające Wielkiego Prymasa Polski Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku i Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

W kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, której przewodniczył ks. dr Bogusław Kozioł TChr – reprezentujący Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej z Poznania. Uczestniczyli w niej Kapłani ze Zgromadzenia Salezjańskiego: ks. Roman Rzepecki SDB z Rumi i ks. Antoni Murziński SDB z Gdańska oraz alumn Towarzystwa Chrystusowego kl. Robert Ozimkiewicz TChr. Kazanie wygłosił ks. Zbigniew Kucharski – Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Warszawy, który odniósł się do działalności Prymasa Polski, podkreślając nieprzeciętną osobowość Sługi Bożego kard. Hlonda. Podczas Mszy Świętej modlono się również za duszę śp. prof. dr hab. Andrzeja Stelmachowskiego, który był Patronem Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.

Na zakończenie Mszy Świętej odmówiono modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Hlonda.

Następnie w gmachu Nowego Ratusza w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja i zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, odbywającego się pod Patronatem: Jego Ekscelencji ks. abp Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego, Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka SDB – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Krzysztofa Grzelaka TChr - Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce – ks. Marka Chrzana SDB, ks. Bolesława Kaźmierczaka SDB, ks. Zbigniewa Łepko SDB, ks. Sławomira Łubiana SDB.

Przybyłych gości, na czele z ks. Prałatem Piotrem Toczkiem – Asystentem Kościelnym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, który wygłosił do uczestników spotkania słowo wprowadzające, z Siostrami Salezjankami z Rumi, powitał Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Okręgu Pomorskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Następnie Joanna M. Olbert Prezes Akcji Katolickiej OP im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi ogłosiła wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Celem konkursu jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania Prymasa Polski kard. Hlonda. Nagrody, ufundowane przez Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i Akcję Katolicką OP w Rumi, zostały wręczone Laureatom Konkursu. Wśród młodzieży II miejsce zajęli ex aequo Marlena Jedlińska z Szydłowca i Edyta Szumilas z Krakowa, III miejsce ex aequo zajęły: Magdalena Kasiarz ze Skawiny i Aneta Fijałkowska z Dąbrowy Górniczej. Wśród dorosłych – I miejsce zajął kl. Bartłomiej Urbanowicz TChr, II miejsce – kl. Robert Ozimkiewicz TChr z Poznania, III miejsce – Przemysław K. Solecki z Otwocka.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.

Referat ks. dr Jana Niewęgłowskiego z Warszawy dot. zagadnienia „Kardynał August Hlond w trosce o młodzież”. Ks. Zbigniew Kucharski z Warszawy – Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wygłosił referat nt. „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – wczoraj i dziś”. Następnie przedstawiciele Zarządu KSM Archidiecezji Gdańskiej omówili działalność młodzieży i jej inicjatywy podejmowane w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Referat połączony był z prezentacją multimedialną.

Jako kolejny głos zabrał dr Wincenty Łaszewski z Warszawy, który przedstawił temat: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję – Maryjny testament Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda”. Mgr Joanna M. Olbert z Rumi omówiła „Obecność Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda na Kongresie Eucharystycznym w Gdyni w 1939 r.”

Wydawnictwo Hlondianum z Poznania ofiarowało uczestnikom Konferencji materiały poświecone Słudze Bożemu kard. Hlondowi.

Kończąc Konferencję Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumi Joanna M. Olbert wyraziła podziękowanie wszystkim Patronom Ogólnopolskiego Konkursu, Patronom Medialnym: Redaktorom Naczelnym czasopism: „Drogi”, „Idziemy”, „Naszego Dziennika”, „Niedzieli”, „Myśli Polskiej”, „Wychowawcy”, „Wzrastania”. Wydawnictwu „Hlondianum i Wydawnictwu „ad astra”. Zwrócono się do zgromadzonych uczestników spotkania z apelem o upowszechnianie nauczania i wskazań, jakże aktualnych w dzisiejszych czasach, które kierował do wiernych Sługa Boży kard. August Hlond. Równocześnie poinformowano o wydaniu materiałów pokonkursowych, obejmujących prace Laureatów ogólnopolskiego Konkursu w l. 2005-2007, a także zapowiedziano VI edycję Konkursu. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronach internetowych, na których ponadto znajdują się: materiały dot. Sługi Bożego kard. Hlond i jego spuścizna: www.tchr.org ; nauczanie kard. Hlonda w układzie chronologicznym i przedmiotowym: www.ak.rumia.pomorskie.pl i referaty poświęcone kard. Hlondowi: www.pomorski.civitaschristiana.pl.

Zwieńczeniem uroczystości były słowa i prośba ks. dr Bogusława Kozioła TChr, skierowana do uczestników spotkania, o modlitwy w intencji beatyfikacji kard. Augusta Hlonda.

Oprac. Joanna M. Olbert

Zwracamy się do wszystkich o modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wgłębianie się i poznawanie nauczania Prymasa kard. Hlonda i upowszechnianie Jego wskazań kierowanych do Narodu.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie kardynała Augusta Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Wzbudź i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi, Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twego Imienia udziel mi za wstawiennictwem kardynała Augusta łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tych, którzy otrzymali szczególne łaski za wstawiennictwem ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy powiadamiać: Towarzystwo Salezjańskie, Towarzystwo Chrystusowe.

Równocześnie zachęcamy do wypożyczania wystawy (nieodpłatnie) poświęconej Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi. Kontakt:: e-mail: AK.Rumia@ interia.pl lub Akcja Katolicka OP Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia, tel. 0 696 333 089

 


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU:
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND
BOGU I OJCZYŹNIE”

O r g a n i z a t o r z y
Akcja Katolicka im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Rumi
Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku

P a t r o n a t
Jego Ekscelencja Metropolita Gdański Ks. abp Sławoj Leszek Głódź
Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
Ks. Wikariusz Generalny Krzysztof Grzelak TChr - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – Poznań
Ks. Inspektor Marek Chrzan SDB - Towarzystwo Salezjańskie – Kraków
K
s. Inspektor Bolesław Kaźmierczak SDB - Towarzystwo Salezjańskie – Wrocław
Ks. Inspektor Zbigniew Łepko SDB - Towarzystwa Salezjańskiego – Piła
Ks. Inspektor Zbigniew Łubian SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Warszawa

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół średnich
Kategoria II – uczniowie szkół średnich i pracująca, młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda.

a. Prymas Polski kard. August Hlond duchowy przywódca Kościoła w Polsce
b. Kard. August Hlond - Administrator i pierwszy biskup Górnego Śląska
c. W trosce o dusze wiernych. Nauczanie kard. Hlonda kierowane do uczestników Zjazdów Katolickich.
d. Prymas Polski kard. August Hlond w trosce o bezrobotnych i ubogich
e. Kard. August Hlond – duchowy syn św. Jana Bosko - Salezjanin
f. Rola i zadania członków Akcji Katolickiej w nauczaniu kard. Augusta Hlonda
g. Prymas Polski kard. August Hlond - wychowawca młodzieży
h. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – wczoraj i dziś. Aktualność nauczania kard. Hlonda
i. Na podstawie Listów pasterskich (dwa do wyboru) omów aktualność nauczania kard. Augusta Hlonda

Jury na podstawie prac wyłoniło Laureatów:

Kategoria I
II miejsce - Marlena Jedlińska – Szydłowiec – Prymas Polski kard. August Hlond wychowawca młodzieży”
II miejsce – Edyta Szumilas – Kraków – Prymas Polski kard. August Hlond duchowy przywódca Kościoła w Polsce
III miejsce – Magdalena Kasiarz – Skawina - Prymas Polski kard. August Hlond wychowawca młodzieży”
III miejsce - Aneta Fijałkowska – Dąbrowa Górnicza – Kardynał August Hlond, duchowy syn św. Jana Bosko – Salezjanin

Kategoria II
I miejsce – Kl. Bartłomiej Urbanowicz TChr – Poznań – Kard. August Hlond – Administrator Apostolski i pierwszy biskup Górnego Śląska
II miejsce – Kl. Robert Ozimkiewicz TChr – Poznań – Prymas Polski kard. August Hlond wychowawca młodzieży”
III miejsce – Przemysław K. Solecki - Otwock – Administrator Apostolski i pierwszy biskup Górnego Śląska

Wyróżnienie
Krzysztof Starnawski – Radom – Na podstawie Listów pasterskich (dwa do wyboru) omów aktualność nauczania kard. Augusta Hlonda - Nieprzemijająca aktualność nauczania ks. kard. Augusta Hlonda na temat roli kobiety katolickiej w rodzinie chrześcijańskiej.

Nagrody:

Kategoria I
II miejsce – 400 zł i nagrody książkowe
II miejsce – 400 zl i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe

Kategoria II
I miejsce – Nagrody rzeczowe w wysokości 650 zł
II miejsce – Nagrody rzeczowe w wysokości 550 zł
III miejsce – 400 zł i nagrody książkowe

Wyróżnienie
Nagrody książkowe w wysokości 170 zł

Podziękowania za udział w Konkursie
Książki

PATRONAT MEDIALNY
Droga, Idziemy, Myśl Polska, Nasz Dziennik, Niedziela, Wzrastanie, Wychowawca
Wydawnictwo Hlondianum, Wydawnictwo <>

odsłon: 6233 aktualizowano: 2013-10-29 11:54 Do góry