Prezentacja Miłosza Smoleńskiego

Prezentacja przygotowana przez Miłosza Smoleńskiego pt. "Matka BoŜa w Ŝyciu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda". Praca ta została nagrodzona I miejscem w kategorii młodzieżowej na VIII Ogólnopolskim Konkursie "Prymas Polski kard. A. Hlond - Bogu i Ojczyźnie" (24.04.2013).

odsłon: 6299 aktualizowano: 2013-10-25 21:32 Do góry