GRUDZIEŃ


 

1. 1919

- zostaje mianowany przez przełożonego generalnego Pawła Alberę inspektorem prowincji austriacko-węgierskiej.

5. 1945

- zwołuje na Jasną Górę i przewodniczy obradom wyższych przełożonych zakonów męskich.

14. 1925

- otrzymuje nominację na pierwszego biskupa diecezji katowickiej.

17. 1904

- otrzymuje z rąk bpa Anatola Nowaka tonsurę i niższe święcenia.

17. 1922 - ingres do prokatedry pw. Św. Piotra i Pawła w Katowicach.
17. 1922

- wydaje pierwszy list pasterski do wiernych administracji apostolskiej: Zaślubiny ze Śląskiem.

22. 1927

- z rąk pap. Piusa XI otrzymuje w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie kapelusz kardynalski.

23. 1933

- po raz pierwszy wygłasza przez radio przemówienie wigilijne dla kraju i emigrantów.

24. 1946

- wygłasza przez radio watykańskie tradycyjne przemówienie wigilijne skierowane do katolików w Polsce i za granicą.

 

odsłon: 1674 Do góry