LIPIEC


 

1. 1948 - uczestniczy na zaproszenie bpa S. Wyszyńskiego, ord. lubelskiego w Kongresie Kółek Różańcowych w Krasnobrodzie (zjazd dwudniowy);
2. 1927 - bierze udział w koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie;
  1931 - koronuje cudowny obraz Matki Boskiej na Zdzieżu koło Borku;
3. 1934 - bierze udział w obradach Rady Naczelnej Zjednoczenia Katolickiej Młodzieży Polskiej;
4. 1929 - bierze udział z delegacją polską w jubileuszowych uroczystościach ku czci św. Wacława w Pradze czeskiej;
 5. 1881 - dzień urodzin; Brzęczkowice, rodzice: Jan i Maria z d. Imiela;
7. 1893 - opuszcza gimnazjum w Mysłowicach;
  1945 - oświadcza, że „powraca do kraju, by goić rany, które Kościołowi wojna zadała” , wydając deklarację do Polaków za granicą;
8. 1935 - dokonuje odsłonięcia w kaplicy Serca Jezusowego w katedrze w Poznaniu pomnika arcybiskupa F. Stablewskiego;
  1945 - otrzymuje od ojca św. Piusa XII nadzwyczajne pełnomocnictwa;
9. 1905 - otrzymuje z rąk bpa A. Nowaka święcenia diakonatu w katedrze wawelskiej w Krakowie;
  1939 - koronuje statuę Matki Boskiej Jazłowieckiej w Jazłowcu;
 10. 1881 - chrzest w kościele parafialnym N.M.P w Mysłowicach;
  1900 - otrzymuje doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim;
  1945 - wyjeżdża do Polski z ks. B. Filipiakiem i ks. A. Baraniakiem przez Florencję, Innsbruck, Monachium, Pragę, Kłodzko, Wrocław i Rawicz;
 17. 1929 - bierze udział w uroczystościach jubileuszowych w Sztokholmie ku czci św. Ansgara, patrona Szwecji i odwiedza polskich wychodźców (wraca do kraju 29.VII.);
20. 1945 - przyjeżdża do Poznania po pięciu latach nieobecności i zamieszkuje na plebanii par. Matki Bożej Bolesnej na Łazarzu;
21. 1946 - poświęca kościół Św. Doroty, Stanisława i Wacława we Wrocławiu na prokatedrę;
22. 1945 - po raz pierwszy po powrocie odprawia mszę św. pontyfikalną w farze poznańskiej i wygłasza kazanie do wiernych;
 28. 1939 - otwiera jako legat papieski Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Lublanie;
 30. 1939 - odprawia mszę św. pontyfikalną podczas Kongresu w Lublanie i wygłasza homilię w pięciu językach;
     

odsłon: 1701 Do góry