Dzień 6 - Powołania kapłańskie i zakonne


 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego.

Z Ewangelii wg. św. Mateusza (9,35-38).

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»”.

Z wypowiedzi o. Ignacego:

„Rozważmy łaskę powołania: «Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem» (J 15,16). Dziękujmy Panu Jezusowi, że był tak łaskawym i rzucił na nas wejrzenie swoje, pomijając tysiące innych. Nie mniemajmy, że świadczymy Panu Bogu jakąś przysługę, że jesteśmy niezbędni dla Kościoła i niezastąpieni. Bóg nas nie potrzebuje, On z kamienia może wzbudzić syny Abrahamowe (por. Łk 3,8). Doświadczenie wiekowe stwierdza, że w miejsce mężów niezastąpionych Bóg wkrótce powołał innych”.

Prośby:

- O nowe powołania do Towarzystwa Chrystusowego i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek.
- O świętość dla kapłanów i wszystkich posługujących polskiej emigracji.
- O moje zaangażowanie na rzecz nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Ojcze nasz.

Modlitwa kończąca:

Boże, Ty przez pasterzy kierujesz swoim ludem; przez wstawiennictwo o. Ignacego powołaj tych, których wybrałeś przed wiekami, by pełniąc służbę przy Twoim Ołtarzu, mężnie, odważnie, pokornie i ofiarnie głosili Ewangelię wśród polskich emigrantów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

odsłon: 2530 Do góry