32. List okrężny

Zakończenie roku.


 

Kochani Księża!

Upłynął rok 1948. W godzinie świętej, odprawionej w nocy na zakończenie roku, dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski w tym roku odebrane. Dziękowaliśmy również Bogu za moc i siłę ducha, które uzdolniły nas do zniesienia krzyżów, które Opatrzność Boża w tym roku na nas nałożyła.

Najboleśniejszy krzyż to śmierć śp. kard. Prymasa Założyciela. Niezbadane wyroki Boże zabrały nam w tym roku tego, który był z woli Bożej Założycielem, Przyjacielem i Protektorem naszego Towarzystwa. Za Jeremiaszem powtarzać nam trzeba: „Sierotami zostaliśmy bez ojca - dlatego stało się smętne serce nasze, dlatego zaćmiły się oczy nasze" (V Tren).

Ponadto śmierć zabrała nam w tym roku naszego kochanego współbrata ks. Rudolfa Marszałka, który pięknie przygotowany na śmierć, oddał Bogu swą duszę kapłańską, kochającą bezgranicznie Chrystusa i Polskę.

Na ogół rok 1948 upłynął nam pod znakiem szczególniejszego błogosławieństwa Najświętszego Serca Jezusowego. W tym roku każdy z nas poświęcił się na nowo osobnym aktem Najświętszemu Sercu Bożemu. Toteż dalszy rozrost Towarzystwa w tym roku oraz wszystkie szczególniejsze łaski odebrane zawdzięczamy Bożemu Sercu, za wszech-możnym wstawiennictwem Królowej Wychodźstwa Polskiego.

A oto ważniejsze sprawy i zestawienia minionego roku.

KAPŁANI

Towarzystwo liczy obecnie 65 kapłanów. Przybyło w tym roku dwóch neoprezbiterów (ks. F. Okroy i ks. Z. Szwajkiewicz). Kontynuują oni w Rzymie swoje studia, przygotowując się do licencjatu. Ks. W. Przekop przygotowuje się tam do doktoratu.

Francja

Przebywa tu sześciu kapłanów. W Paryżu dwóch - ks. J. Grzelczak i ks. F. Kaszubowski. Ks. S. Malec jest duszpasterzem w Montigny. Ks. Cz. Pawlak jest kierownikiem placówki w Bruay. Do pomocy ma ks. Z. Delimata i ks. M. Gutowskiego.

Niemcy

Pracuje tu razem czterech kapłanów. Dwóch z nich - ks. W. Mrozowski i ks. J. Okos sprawują opiekę duszpasterską w Westfalii i Nadrenii nad Polakami zamieszkałymi tam jeszcze przed pierwszą wojną światową. Poza tym ks. J. Kubica duszpasterzuje w ośrodku polskim w Biberach, a ks. Cz. Kiek we Frille k. Minden.

Pomorze Zachodnie

Pracuje tu 32 kapłanów wraz z trzema braćmi. Pomaga im nadto 18 sióstr zakonnych, rekrutujących się z trzech zgromadzeń zakonnych. Kapłani nasi pracują tu w 22 parafiach, obsługując w tych parafiach razem 124 kościoły. Liczba wiernych na tych terenach wynosi około 170.000. W tym roku wyremontowano, zabezpieczono lub odnowiono dalszych 10 kościołów.

Archidiecezja poznańska

Jeden kapłan jest administratorem parafii - ks. T. Myszczyński, drugi zajmuje kapelanie i pomaga w duszpasterstwie - ks. T. Breithaupt.

Diecezja chełmińska

Jeden kapłan jest administratorem parafii - ks. S. Kaczmarek.

Nie ma na razie jeszcze dokładnej statystyki. W każdym razie ogólna liczba wiernych znajdujących się pod opieką duszpasterską naszych kapłanów w kraju i za granicą wynosi 220.000 dusz. Liczba dzieci, ochrzczonych w tym roku na terenie parafii, obsługiwanych przez naszych księży w kraju i za granicą, wynosi przeszło 8.000, a liczba związków małżeńskich tam zawartych przekroczyła 4.000. Komunii św. w ciągu roku rozdano ponad 500.000.

Dom Główny w Poznaniu

Przebywa tu ośmiu kapłanów. Czterech z nich odbywa studia na Uniwersytecie Poznańskim, ucząc równocześnie w Małym Seminarium.

Ks. S. Grabowski prowadzi nowicjat kleryków w Puszczykowie. Spowiednikiem domu jest ks. S. Fietko. Nowicjatem braci w Morasku kieruje ks. J. Otłowski.

Dom w Ziębicach

Jest tu czterech kapłanów. Wykładają oni filozofię, względnie uczą w Małym Seminarium.

STUDIA WYŻSZE

Ogółem dziewięciu kapłanów odbywa studia wyższe, z których czterech za granicą, a pięciu w kraju.

Klerycy

Obecnie jest 12 kleryków profesów. Dwóch z nich studiuje filozofię w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, trzech teologię w Seminarium Duchownym w Poznaniu, a siedmiu filozofię w Ziębicach.

Nowicjat kleryków

W tym roku ukończyło nowicjat 7 kleryków nowicjuszów. Nowicjat rozpoczęło we wrześniu 28 nowicjuszy, później przyjęto jeszcze 2 nowicjuszy. Zwolniono dla braku zdrowia oraz dla innych powodów 3 nowicjuszy. Liczba ogólna kleryków nowicjuszy wynosi obecnie 27.

Małe Seminarium w Poznaniu

Są obecnie dwie klasy dziewiąte. Pierwsza z nich liczy 32 uczniów, druga 23 uczniów. Sześciu seminarzystów przygotowuje się do matury licealnej, uczęszczając do liceów w mieście.

Małe Seminarium w Ziębicach

Z początkiem września utworzono tu ósmej klasę Małego Seminarium. Zrazu było 57 uczniów. Z czasem zwolniono z powodu słabych postępów w nauce lub dla innych przyczyn 11 uczniów. Obecnie jest 46 uczniów.

BRACIA

- Bracia profesi

Na początku roku było braci profesów 41. Przybyło w ciągu roku 9 a ubyło 3. Ogólna liczba wynosi 47, z których jeden pracuje w Misji Polskiej w Paryżu - br. W. Szynakiewicz, a jeden przebywa w Godalming w Angii - br. S. Cieśla. Kolejni bracia pracują: 3 na Pomorzu Zachodnim, 29 w Domu Głównym, 3 w Puszczykowie, 4 w Morasku i ó w Ziębicach.

- Bracia nowicjusze

Z początkiem roku było 9 braci nowicjuszy. Dziewięciu nowicjuszy złożyło pierwszą profesję. Czterech nowicjuszy zostało zwolnionych z nowicjatu lub opuściło go dobrowolnie. Obecnie nowicjat liczy 9 nowicjuszy.

- Bracia aspiranci

Obecnie 11 aspirantów odbywa próbę aspirandatu w Domu Głównym. Dalszych 5 rozpocznie aspirandat w najbliższych tygodniach.

Podsumowując powyższe liczby - Towarzystwo liczyło pod koniec 1948 roku 65 kapłanów, 39 kleryków, 67 braci oraz 107 seminarzystów.

Towarzystwo objęło w tym roku obszerny dom w Ziębicach na Dolnym Śląsku wraz z ogrodem i gospodarstwem rolnym. Piękny ten dom, mogący pomieścić wiele osób, to wyjątkowy dar Opatrzności Bożej w roku 1948.

INNE

Wydawnictwo

Wydawnictwo zostało znacznie powiększone. Wydano nowe nakłady własnych książek do nabożeństwa: „Nasze modlitwy", „W górę serca", „Chwalcie Pana". Drukowano również w dalszym nakładzie „Historię biblijną", pomocniczy podręcznik nauki religii, zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty. Nadto wydano: „Każdy dzień Mszą świętą", „Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego", „Genowefa", „Matka", „Kalendarz Katolicki na rok 1949" i inne mniejsze broszurki.

„Msza Święta"

Popularny ten miesięcznik liturgiczny zdobywa sobie coraz więcej czytelników. Liczba abonentów, względnie nabywców miesięcznika wzrosła w ciągu roku o 3.500.

Drukarnia

Pod koniec roku otrzymaliśmy pozwolenie na urządzenie własnej drukarni. Na razie zakupiliśmy w Poznaniu jedną starą maszynę pospieszną i to mocno zniszczoną. W tej chwili przeprowadza się remont maszyny we własnym zakresie. Drukarnia mieścić się będzie na razie w szopie, służącej dotychczas jako magazyn na papier.

Rozpoczynamy rok 1949 - rok pokryty zasłoną wielkich tajemnic i przeznaczeń. Jesteśmy spokojni. Wierzymy w cuda miłosierdzia Bożego nad naszą gromadką.

„W nowy rok wkraczamy swobodni, bez wahania, z wiarą w tryumf Chrystusa. Witamy nowy rok jako miłościwe lato błogosławieństwa Bożego. Wypełnimy go budowaniem Chrystusowego Królestwa - pod wodzą i z łaską nieogarniętego czasem Władcy Wieków" (kard. Prymas A. Hlond na rozpoczęcie 1948 roku).

„Kiedy nam godziny odrodzenia Chrystusowego wybijają - wszystko co małe, wszystko co ciasne, wszystko co przyziemne, powinno ustąpić z naszych dusz kapłańskich" (kard. Prymas Założyciel).

Uczynimy jednak w tym roku wszystko, co do nas należy. Czyż to nie programowa myśl na ten nowy, tajemniczy rok?

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

(-) ks. I. Posadzy TChr
Poznań, dnia 1 stycznia 1949 r.


Druk: LO II, s. 51-56.

odsłon: 5299 aktualizowano: 2012-01-29 20:26 Do góry