Kalendarium życia ks. Ignacego

Pliki do pobrania


 

17 II 1898 - urodził się w Szadłowicach koło Inowrocławia, jako syn Jakuba i Katarzyny z Pawlaków;

1904 - 1908 - uczęszcza do szkoły elementarnej w Szadłowicach;

1905 - bierze udział w strajku dzieci szkolnych;

1908 - podejmuje naukę w gimnazjum w Inowrocławiu;

II 1917 - uzyskuje świadectwo dojrzałości;

III 1917 - wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu;

III 1917 - XI 1918 - przebywa na studiach teologicznych w Münster i Fuldzie;

21 II * 20 III * 22 VI 1920 - otrzymuje święcenia niższe;

10 X 1920 - otrzymuje subdiakonat;

5 XII 1920 - otrzymuje święcenia diakonatu;

19 II 1921 - otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa W. Kloskego w Gnieźnie;

1 III 1921 - zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Farze Poznańskiej;

VII 1923 - odwiedza ośrodki polonijne w Saksonii i Bawarii;

II 1924 - nominacja na prefekta Seminarium Nauczycielskiego w Poznaniu;

VII 1924 - pracuje wśród Polaków w Hesji;

VII 1925 - uczestniczy w pielgrzymce do Rzymu;

VIII 1926 - z ramienia Urzędu Emigracyjnego wizytuje ośrodki polonijne w Danii;

VII 1928 - pracuje wśród Polaków w Rumunii;

V - IX 1929 - z polecenia ks. Augusta Kard. Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadza wizytację ośrodków polonijnych w Brazylii, Argentynie i Urugwaju;

V 1930 - uczestniczy w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie;

VI 1930 - VI 1931 - z polecenia ks. Augusta Kard. Hlonda, Prymasa Polski przeprowadza ponowną wizytację polskich ośrodków emigracyjnych w Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Paragwaju;

22 VIII 1931 - ks. August Kard. Hlond, Prymas Polski proponuje współpracę przy zakładaniu nowego Zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigracyjnego;

XII 1931 - II 1932 - zwiedza wzorcowe ośrodki zakonne w Niemczech i Włoszech;

22 VIII 1932 - otrzymuje błogosławieństwo ks. Augusta Kard. Hlonda, Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na rozpoczęcie nowego dzieła w Potulicach;

23 VIII 1932 - przybywa do Potulic - początek istnienia Towarzystwa Chrystusowego;

15 X 1932 - rozpoczyna nowicjat wraz z innymi nowicjuszami;

16 X 1933 - składa pierwsze śluby zakonne na ręce Założyciela ks. Augusta Kard. Hlonda; zostaje mianowany Przełożonym Naczelnym Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach;

25 III 1935 - składa śluby wieczyste na ręce Założyciela Kard. A. Hlonda;

XII 1936 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Manili na Filipinach;

31 X 1937 - otwiera Dom Studiów Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

III 1938 - uczestniczy w Kongresie Polaków w Berlinie;

V 1938 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie;

20 XI 1938 - wizytuje placówkę Towarzystwa w Estonii;

VI 1939 - uczestniczy w Kongresie Polaków w Nykobiny (Dania);

VII 1939 - odwiedza polskie ośrodki duszpasterskie we Francji;

IX 1939 - jako Przełożony Naczelny zarządza ewakuację Domu Macierzystego w Potulicach;

IV 1940 - 1945 - przebywa w Generalnym Gubernatorstwie skąd kieruje życiem Towarzystwa, wizytuje większe skupiska chrystusowców studiujących prywatnie teologię, organizuje dla nich dni skupienia, rekolekcje, zajmuje się pracą duszpasterską i rekolekcyjną. Inspiruje udział Chrystusowców w organizowaniu duszpasterstwa dla wyjeżdżających na przymusowe roboty do Rzeszy oraz tam przebywających Polaków;

26 V 1945 - przyjeżdża do Poznania;

21 VIII 1945 - Kardynał Założyciel powołuje Tymczasową Radę Naczelną i ks. Ignacy Posadzy powtórnie mianowany Przełożonym Naczelnym;

IX 1946 - otwiera Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

21 X 1948 - obecny przy ostatnich chwilach życia Założyciela ks. Augusta kard. Hlonda;

IX 1949 - przenosi Niższe Seminarium Towarzystwa Chrystusowego z Poznania do Ziębic;

X 1949 - otwiera Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

1951 - zwołuje I Kapitułę Generalną, na której zostaje wybrany przełożonym generalnym. Kapituła Generalna nadaje mu tytuł Wspłzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego;

1956 - otwiera się możliwość wyjazdu za granicę, w związku z tym od roku 1957 O. Posadzy wysyła księży do pracy w Brazylii, Francji, Austrii, Niemczech i USA;

1957 - II Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego Przełożonym Generalnym;
- wizytuje ośrodki polonijne we Francji, Niemczech i Włoszech;

1958 - zakłada Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla;

1963 - III Kapituła Generalna wybiera ponownie ks. Posadzego Przełożonym Generalnym. Do tej pory wysłał 42 księży do pracy wśród emigrantów polskich;

1964 - zostaje członkiem Komisji Episkopatu ds. duszpasterstwa polonijnego;

1968 - rezygnuje z funkcji Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego;

17 I 1984 - umiera w Puszczykowie koło Poznania.

odsłon: 25061 Do góry