Ośrodek Postulatorski


 

Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej został powołany do istnienia z dniem 1 października 2010 r.
Poniżej znajduje się treść Dekretu erygujący Ośrodek.

 Poznań, 1 października 2010 r.
W liturgicznie wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
L.dz. 668/2010


DEKRET


Po uzyskaniu zgody Rady Generalnej, podczas posiedzenia dnia 27 września 2010r., eryguję Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z siedzibą w Domu Głównym w Poznaniu.

Zadaniem Ośrodka Postulatorskiego będzie:
1) wspieranie i koordynowanie 
działań procesów kanonizacji prowadzonych przez Towarzystwo Chrystusowe, z poszanowaniem kompetencji wypełniających urzędy w poszczególnych procesach;
2) popularyzacja kandydatów do wyniesienia na ołtarze;
3) gromadzenie 
i opracowywanie materiałów dotyczących świętości życia, heroiczności cnót czy wprost męczeństwa członków Towarzystwa Chrystusowego.

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka Postulatorskiego, za zgodą Rady Generalnej, mianuje ks. Tomasza Porzyckiego. Sugeruję jednocześnie współpracę z kapłanami Towarzystwa, w szczególności z ks. Bogusławem Koziołem oraz ks. Robertem Bielem, którzy posiadają pewne doświadczenie w tym zakresie.

Niech działalność Ośrodka Postulatorskiego znacząco przyczyni się do ukazania światu heroiczności cnót czy świadectwa męczeństwa naszego Założyciela, naszego Współzałożyciela, naszych Współbraci, aby stali się wzorami postępowania nowych uczniów Chrystusa i przez swoje wstawiennictwo wypraszali u Boga dalszych świadków wiary.

ks. Tomasz Sielicki SChr
Przełożony generalny

odsłon: 20003 admin Do góry