Świadkowie wiary


 

Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasz Sielicki w Dekrecie erygującym Ośrodek Postulatorski, napisał m.in. następujące słowa: "Zadaniem Ośrodka Postulatorskiego będzie: 1) wspieranie i koordynowanie działań procesów kanonizacji prowadzonych przez Towarzystwo Chrystusowe, z poszanowaniem kompetencji wypełniających urzędy w poszczególnych procesach; 2) popularyzacja kandydatów do wyniesienia na ołtarze; 3) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących świętości życia, heroiczności cnót czy wprost męczeństwa członków Towarzystwa Chrystusowego".

Chcemy w tym miejscu prezentować postacie, które odegrały znaczącą rolę w dziejach Towarzystwa Chrystusowego. Nie będą to być może automatycznie kandydaci do wszczęcia wobec nich procesu beatyfikacyjnego, ale w zamyśle Ośrodka Postulatorskiego i w myśl przytoczonego powyżej Dekretu, mają to być osoby, które z pewną dumą można nazwać "świadkami wiary". Przez swoją bowiem wierność Chrystusowi, która realizowała się wich  wierności życiu zakonnemu, umiłowaniu charyzmatu i misji Zgromadzenia, czy też w umiłowaniu w ogóle Towarzystwa, stworzyli swoistego rodzaju patrimonium, o którym żaden chrystusowiec nie może zapomnieć.

Narazie w tym miejscu zostały zamieszczone następujące postacie:
ks. Paweł Kontny, który zginął stając w obronie czci niewieściej;
ks. Florian Berlik, który z kolei stał, wraz z sługą Bożym o. Ignacym, niejako u początku naszego Towarzystwa;
ks. Rudolf Marszałek, który zginął rozstrzelany przez władze komunistyczne za to, że służył Bogu i Ojczyźnie.

Strona ma charakter rozwojowy i sukcesywnie będą pojawiać się tutaj wspomnienia o innych osobach.

Prosimy zatem, aby Czcigodni Współbracia, ale także wszyscy Czytelnicy strony Ośrodka, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami, kogo trzeba byłoby włączyć w poczet "świadków wiary". Prosimy także o przysyłanie na adres Ośrodka swoich wspomnień i świadectw o życiu i wierności Bogu i Towarzystwu naszych współbraci.

odsłon: 18392 Do góry