Kalendarium życia ks. Floriana


 

- 4 XII 1909 - urodził się w Plebankach, w pow. Wągrowieckim, z rodziców Józefa i Agnieszki z domu Kapsa;

26 XII 1909 - chrzest w parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie;

- 15 V 1921 - bierzmowanie w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu;

- uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Klasyczne w Wągrowcu;

- X 1929 - przyjęcie tonsury, ostariatu i lektoratu w Gnieźnie z rąk bpa Antoniego Laubitza;

- X 1930 - przyjęcie egzorcystatu i akolitatu w Poznaniu z rąk sługi Bożego kard. Augusta Hlond;

- 12 VI 1932 - święcenia subdiakonatu w Poznaniu z rąk sługi Bożego kard. Augusta Hlond;

- 30 VIII 1932 - wstąpienie do Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w Potulicach;

- 15 X 1932 - rozpoczęcie nowicjatu w Potulicach;

- 16 X 1933 - I profesja zakonna, złożona w Potulicach na ręce sługi Bożego kard. Augusta Hlonda;

18 X 1933 - 20 XII 1934 - prefekt kleryków w Gnieźnie;

- 6 V 1934 - święcenia diakonatu w Gnieźnie z rąk bpa Antoniego Laubitza;

20 XII 1934 - 01 X 1938 - socjusz magistra w Potulicach;

10 V 1934 - święcenia prezbiteratu w Potulicach z rąk sługi Bożego kard. Augusta Hlond;

- 25 III 1935 - profesja wieczysta (na mocy indultu Stolicy Apostolskiej);

- 01 X 1938 - 30 VI 1939 - ojciec duchowny w Poznaniu;

- 01 VII 1939 - V 1945 - wicerektor kleryków Towarzystwa;

- X 1939 -  internowany na ul. Główną w Poznaniu;

- XI 1939 - wywieziony do Ostrowca Świętokrzyskiego;

- 03 XII 1939 - 20 XII 1939 - rezydent w Ostrowcu w diecezji sandomierskiej;

- 20 XII 1939 - 28 III 1940 - rezydent w Pawłowie w diecezji sandomierskiej;

- 29 III 1940 - I 1941 - pobyt w Krakowie u ojców kapucynów;

- I 1941 - 10 XII 1941 - uwięziony w Kielcach;

- III 1941 - III 1943 - rezydent w Budzowie w archidiecezji krakowskiej;

- III 1943 - VIII 1943 - kapelan dulagu w Częstochowie;

- X 1943 - XII 1943 - kapelan w Kochanowie w archidiecezji krakowskiej;

- XII 1943 - VII 1944 - rezydent w Budzowie;

- VII 1944 - XI 1944 - kapelan sióstr felicjanek w Dobranowicach;

- XI 1944 - III 1945 - kapelan szpitala na Prądniku w Krakowie;

- III 1945 - 01 IX 1957 - przełożony Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu;

- 01 IX 1957 - 27 VIII 1963 - referent dla Spraw Duszpasterskich, z rezydencją w Puszczykowie;

- 21 VIII 1945 - 01 IX 1963 - członek Rady Generalnej;

- 08 III 1965 - 05 VII 1968 - zastępczy członek Rady Generalnej;

- 25 VI 1966 - 05 VII 1968 - kierownik Ośrodka dla Spraw Polonijnych;

- 17 VIII 1967 - 05 VII 1968 - przełożony domu w Puszczykowie;

- 17 VIII 1967 - 05 VII 1968 - przewodniczący Sekcji dla Spraw Formacji Nowicjuszy;

- 05 VII 1968 - 03 IX 1969 - przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego;

- 03 IX 1969 - 30 VI 1970 - urlop zdrowotny we Władysławowie;

- 01 VII 1970 - 01 VII 1973 - przełożony Domu Głównego w Poznaniu;

- 01 VII 1973 - rezydent w Kiekrzu;

- 15 X 1982 - umiera w Kiekrzu;

- 19 X 1982 - pogrzeb ks. Floriana, który został pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

opr. ks. Bernard  Kołodziej SChr

odsłon: 13775 Do góry