Dokumenty osobiste ks. Rudolfa

List do ks. Posadzego, z dn. 19.IX.1945 List do ks. Posadzego, z dn. 19.IX.1945

 

W zachowanych dokumentów ks. Rudolfa można odnaleźć przede wszystkim jego korespondencję z ks. Ignacym Posadzym SChr, ówczesnym przełożonym generalnym Towarzystwa Chrystusowego. Wśród listów są pisane w języku polskim, jak i w niemieckim. Poniżej prezentujemy zaledwie kilka wybranych zdjęć tejże korespondencji.
W materiałach archiwalnych są także dokumenty odnoszące się do momentu aresztowania, jak i również, co jest bezcennym dokumentem, znajduje się protokół z wykonania wyroku śmierci na ks. Rudolfie.

Przypomnijmy, co wynika właśnie z protokołu wyroku śmierci, ks. Rudolf zginął 10 marca 1948 r., ok. godz. 21.55.

List do ks. Posadzego z dn. 13.VIII.1946 List do ks. Posadzego z dn. 13.VIII.1946
Fragment listu do ks. Posadzego, z dn. 26.IX.1946 Fragment listu do ks. Posadzego, z dn. 26.IX.1946
Fragment list po niemiecku do ks. Posadzego z 1942 Fragment list po niemiecku do ks. Posadzego z 1942
Kartka po niemiecku do ks. Posadzego z 1944 Kartka po niemiecku do ks. Posadzego z 1944
List po niemiecku do ks. Posadzego z 1944 List po niemiecku do ks. Posadzego z 1944
Konspiracyjny telegram do ks. Rudolfa Konspiracyjny telegram do ks. Rudolfa
Legitymacja identyfikacyjna Legitymacja identyfikacyjna
Wniosek o areszt Wniosek o areszt
Postanowienie o aresztowaniu Postanowienie o aresztowaniu
Nakaz przyjęcia ks. Rudolfa do aresztu Nakaz przyjęcia ks. Rudolfa do aresztu
Postanowienie wszczęcia śledztwa Postanowienie wszczęcia śledztwa
Protokół wykonania wyroku śmierci Protokół wykonania wyroku śmierci
odsłon: 14398 Do góry