Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
ks. Paweł Kontny

ks. Paweł Kontny

(1910-1945)
chrystusowiec;
zginął w Lędzinach,
stając w obronie cnoty czystości kobiet

Przebieg

Przebieg procesu beatyfikacyjnego ks. Pawła Kontnego


 

- 21 czerwca 1988 - Pierwsza oficjalna prośba o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Pawła Kontnego. (List księży wyświęconych 3 czerwca 1939 r. do przełożonego generalnego ks. Edwarda Szymanka SChr: „Śp. ks. Paweł Kontny zginął śmiercią męczennika w Lędzinach 1 lutego 1945 r., a więc w 6-tym roku swego kapłaństwa. Śmierć jego jest wynikiem: 1. heroicznej miłości bliźniego. Stanął bowiem w obronie 2 młodych niewiast; - a szczególnie 2. w obronie cnoty czystości tychże”);

- 17-18 czerwca 2008 - Podczas 344. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski w Katowicach biskupi podjęli decyzję o przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu 1917-1989 (postulator: ks. Zdzisław Jancewicz);

2010 - Kwerenda dokumentów na Śląsku zrobiona przez ks. B. Kozioł SChr i ks. R. Biela SChr i zgłoszenie sprawy do zbiorowego procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu (1917-1989);

jesień 2021 - wycofanie przez Towarzystwo Chrystusowe sprawy ks. Pawła Kontnego SChr ze zbiorowego procesu Męczenników Wschodu;

22 października 2021 - nominacja ks. B. Kozioła SChr na postulatora sprawy;

9 lutego 2022 - przedstawienie bp. Wiktorowi Skworcowi, metropolicie katowickiemu przez postulatora Suplex libellus (oficjalnej prośby z wymaganymi dokumentami o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Pawła);

10 marca 2022 - nominacja ks. Andrzeja Kołka (kapłana diecezji katowickiej) na wicepostulatora sprawy; 

Drukuj cofnij odsłon: 2219 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone