Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
ks. Paweł Kontny

ks. Paweł Kontny

(1910-1945)
chrystusowiec;
zginął w Lędzinach,
stając w obronie cnoty czystości kobiet

Kalendarium życia

Kalendarium życia ks. Pawła


 

29 czerwca 1910 - data urodzenia - Paprocany koło Tychów;

3 lipca 1910 - chrzest w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach;

1916 - rozpoczęcie nauki w rzymskokatolickiej szkole powszechnej;

6 lutego 1917 - śmierć ojca Jakuba Kontnego;

15 czerwca 1923 - bierzmowanie (szafarz sakramentu - ks. August Hlond);

1924 - rozpoczęcie nauki w gimnazjum w Mikołowie;

1931 - dopuszczenie do ustnego egzaminu maturalnego (z powodu choroby egzamin przełożono);

wiosna 1932 - uzyskanie egzaminu dojrzałości;

24 czerwca 1932 - złożenie podania o przyjęcie do śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie (decyzja odmowna);

31 sierpnia 1932 - przyjazd do Potulic, jako kandydat do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców;

15 października 1932 - rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu (1-wszy nowicjat zgromadzenia);

16 października 1933 - I Profesja zakonna, którą złożył na ręce kard. A. Hlonda;

jesień 1933 - rozpoczęcie studiów filozoficznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie (rektor - bł. ks. Michał Kozal);

16 października 1934 - ponowienie ślubów zakonnych;

jesień 1935 - rozpoczęcie studiów teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu;

18 października 1936 - wieczysta profesja zakonna;

9 października 1938 - święcenia subdiakonatu;

3 czerwca 1939 - święcenia prezbiteratu (Poznań, święceń udzielił kard. A. Hlond);

5 czerwca 1939 - Msza prymicyjna w rodzinnych Paprocanach;

lipiec 1939 - wyjazd na placówkę do Kivioli w Estonii (pracował jako pomoc duszpasterska dla ks. Stanisława Ruta SChr);

1 września 1939 - wybuch II wojny światowej;

13 września 1939 - przybycie do Łucka (praca duszpasterska z ks. A. Dudkiem SChr przy miejscowej katedrze);

ok. 27 października 1939 - powrót do rodzinnych Paprocan na Śląsku;

28 maja 1941 - aresztowanie przez Niemców i osadzenie na 2 tygodnie w więzieniu w Mikołowie;

listopad 1941 - ucieczka i schronienie w Lędzinach;

28 stycznia 1945 - wyzwolenie Lędzin przez Armię Radziecką;

1 lutego 1945 - śmierć w obronie cnoty czystości;

8 lutego 1945 - pogrzeb.
Ks. Paweł Kontny pochowany został na miejscowym cmentarzu, obecnie jest to cmentarz przy kościele p.w. św. Anny w Lędzinach.
 


MIEJSCA ZWIĄZANE Z ŻYCIEM I ŚMIERCIĄ KS. PAWŁA

Uwaga! Linki otwierają się w nowej stronie i prowadzą do Google Maps.

- Kościół w Paprocanach (rodzinny kościół i miejsce posługiwania podczas II wojny światowej)

- Kościół p.w. Marii Magdaleny w Tychach (miejsce chrztu)

- Nowicjat

- Lędziny:
* Stara plebania
* Miejsce śmierci
* Klasztor Sióstr Boromeuszek
* Grób
* Ulica ks. Pawła Kontnego

Drukuj cofnij odsłon: 12755 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone