Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Pochodzenie zdjęć

Pochodzenie zdjęć kard. A. Hlonda.


 

Ponieważ zdjęcia sługi Bożego pochodzą z różnych źródeł, dlatego poniżej można odnaleźć wykaz pochodzenia zdjęć w poszczególnych albumach.


Album: DOM RODZINNY

Zdjęcie:

1. Dom rodzinny kard. A. Hlonda. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, Łódź 2001.
2. Dom rodzinny, inne ujęcie. - S. Zimniak, Dusza wybrana. Salezjański rodowód Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski, Warszawa 2003.
3. Kościół parafialny w Mysłowicach. - brak danych.

4. Wnętrze kościoła parafialnego w Mysłowicach. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
5. Jan i Maria Hlondowie, rodzice Augusta Hlonda. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
6. Rodzice Kard. A. Hlonda z najmłodszym rodzeństwem Kardynała. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
7. Siedzą od lewej: ks. Ignacy, Matka i ks. August. Stoją: Klemens, ks. Antoni, Jan z żoną. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
8. Maria Hlondowa przed domem w Słupnej. - "Nasza Przeszłość" 42(1974).


 Album: CZASY SALEZJAŃSKIE

Zdjęcie:

1. Zakład salezjański na Valsalice. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
2. Zakład salezjański w Lombriasco. - Tamże.
3. Nowicjat salezjański w Foglizzo. - Tamże.
4. Oświęcim, Instytut Świętego Jacka. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
5. Bł. Michał Rua podczas wizytacji w Oświęcimiu. - Tamże.
6. Ks. A. Hlond po prymicjach - 1905. - "Nasza Przeszłość" 42(1974).
7. Uczestnicy prymicji ks. Augusta Hlonda w Oświęcimiu. - Tamże.
8. Zakład im. Al. Lubomirskiego w Krakowie. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
9. 1907 - ks. A. Hlond z wychowankami oratorium św. Józefa. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
10. Ks. A. Hlond wśród salezjanów w Przemyślu -1909. - A. Hlond, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948, red. S. Kosiński, Łódź 1979.
11. Wiedeń, Salezjański Instytut Świętych Aniołów Stróżów. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
12. Wiedeń, 1911 - ks. A. Hlond z uczniami szkoły muzycznej. - Tamże.
13. Wiedeń, 1912 - ks. A. Hlond z oratorium świątecznym. - Tamże.
14. Z wychowankami Salesianum w Wiedniu, 1913. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
15. Ks. A. Hlond jako inspektor w Wiedniu z salezjańskimi współbraćmi, 1919. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
16. Z ks. inspektorem P. Tirone w Wiedniu w 1920. - Tamże.
17. Ensdorf (Niemcy), 1921, ks. A. Hlond jako przełożony Inspektorii Niemiecko-Wegierskiej. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
18. Fulpmes (Austria) 13-15 XII 1921 - ks. A. Hlond podczas I Kapituły Inspektorialnej. - Tamże.


 Album: RZĄDCA DIECEZJI ŚLĄSKIEJ

Zdjęcie:

1. Ks. A. Hlond jako Administrator Apost. Śląska, 1922r. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
2. W kopalni Wyzwolenie z prezydentem Polski - Chorzów, 1923. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
3. Ks. bp A. Hlond po konsekracji w prokatedrze w Katowicach, 3 I 1926. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
4. Msza św. w Piekarach Śląskich. - "Nasza Przeszłość" 42(1974).

Zdjęcia (3 szt.) pt.: "Kard. Hlond w Złotowie, październik 1947" - pochodzą ze zbiorów prywatnych p. Teofila Kokowskiego ze Złotowa.


Album: ARCYBISKUP GNIEZNA I POZNANIA. PRYMAS POLSKI

Zdjęcie:

1. W zakładzie salezjańskim w Łodzi w 1926. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
2. Wręczenie biretu kardynalskiego - 29.VI.1927. - "Nasza Przeszłość" 42(1974).
3. Wśród salezjanów w Turynie -1927. - Tamże.
4. Kardynał August Hlond w Watykanie - 22.XII.1927. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
5. Wśród studentów Gregoriany - 20.I.1928. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
6. W zakładzie salezjańskim w Lądzie w 1929. - Tamże.
7. Gimnazjum sióstr Urszulanek - 1930. - Prywatne zbiory p. Ireny Dedio.
8. Inauguracja Krajowego Kongresu Eucharyst. - 1930. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
9. Salezjański Instytut NSPJ Londyn - 1930. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
10. Przed polskim kościołem w Londynie z okazji jego poświęcenia - 1930. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
11. Odwiedziny duszpasterskie - 1932. - brak danych.
12. Kazanie w bazylice NSPJ w Warszawie - 27 V 1934. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
13. Wśród Polonii w Marsylii w 1934. - Tamże.
14. Podczas Kongresu Eucharyst. w Buenos Aires - 1934. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
15. W kolegium salezjańskiego w Las Palmas - 1934. - Tamże.
16. Jako Legat Papieski w Lublanie - 1935. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
17. Radiowe przemówienie wigilijne - 1935. - Tamże.
18. Synod Plenarny w Częstochowie - 1936. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
19. Kard. Hlond z kard. Marmaggi i Generałem Paulinów. - Tamże.
20. Wśród studentów salezjańskich i nowicjuszy - Rzym 1937. - S. Zimniak, Dusza wybrana, dz. cyt.
21. Uroczystość św. Wojciecha - Gniezno 1938. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
22. Kard. Hlond na Wołyniu - 1938. - "Nasza Przeszłość" 42(1974).
23. Konsekracja kościoła - Sokołów Podlaski 1939. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
24. Konsekracja kościoła - Sokołów Podlaski 1939. - "Nasza Przeszłość" 42(1974).
25. Koronacja Matki Bożej Jazłowieckiej - 1939. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.
26. W Jazłowcu po koronacji figury Matki Bożej - 1939. - Tamże.
27. II Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla - Lublana 1939. - A. Hlond, Daj mi dusze, dz. cyt.
28. Na stadionie w Lublanie - 1939. - B. Kant, Sztygar Bożej Kopalni, dz. cyt.


 AlbumZE ZBIORÓW NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO 

Niniejszy album zawiera 279 zdjęć, które pochodzą z internetowych zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na publikację tychże fotografii w serwisie Ośrodka Postulatorskiego, na zasadach zamieszczonych w załączniku do zarządzenia nr 27/2010 Dyrektora NAC, a dotyczących warunków korzystania z kopii cyfrowych fotografii, została uzyskana zgoda w dn. 25.04.2012.

Każde zdjęcie posiada sygnaturę, pod którą można odnaleźć je w NAC. Wszystkich zainteresowanych publikacją tychże zdjęć, jak również posiadania ich w lepszej jakości, odsyłamy do Narodowego Archiwum Państwowego, gdzie można znaleźć zasady, odnoszące się do sposobu korzystania ze zbiorów NAC, jak również cennik poszczególnych usług.

Drukuj cofnij odsłon: 15282 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone