Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Pisma drukowane

Pisma drukowane


 

Spuścizna pisarska sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego jest olbrzymia. Ks. Posadzy był m.in. współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa". Należał też do Związku Literatów Polskich.

Gdy w 1926 roku z ramienia Państwowego Urzędu Emigracyjnego wyjechał do Danii, to z tego wyjazdu, jako wspomnienie, pozostawił kilka artykułów w "Kurierze Poznańskim". W tym czasopiśmie drukował swoje artykuły w latach: 1926-1927 i 1930-1931.

W 1929 roku ks. Ignacy został wysłany przez kard. Augusta Hlonda, aby odbyć podróż informacyjną do Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Problemowi polskich emigrantów w tych krajach poświęcił z kolei artykuły w "Przewodniku Katolickim" (dla potrzeb niniejszych stron będzie stosowany skrót: PK), do którego pisał w latach: 1925, 1927, 1930-1932, 1937, 1939, 1957-1958, 1963-1964, 1969-1971, 1973-1975.

Oprócz tego sługa Boży drukował swoje artykuły w "Migrant Echo" w latach: 1972, 1973, 1976;  w "Głosie Seminarium Zagranicznego" w latach: 1933, 1939; w "Rocznikach Katolickich" w 1928 roku; w "Tygodniku Powszechnym" w 1972 roku; w "Studiach Pelplińskich" w 1973 roku oraz w "Naszej Przeszłości" w 1974 roku.

Wspomnienia z podróży, o których była wyżej mowa, zostały również wydane przez o. Ignacego Posadzego w formie książkowej:
- Drogą pielgrzymów. Wrażenia z objazdu osad polskich w Południowej Ameryce w latach 1929 oraz 1930-1931, Poznań 1933;
- Na Kongres Eucharystyczny do Manili, Poznań 1937;
- Przez tajemniczy Wschód, Potulice 1939.

Po zakończeniu II wojny światowej, gdy sługa Boży był Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego pisał tzw. "Listy okrężne". Jest to zbiór 82 listów o charakterze formacyjnym, pisanych w latach 1945-1956, a skierowanych do członków Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Oprócz tego do wydanej drukiem spuścizny Sługi Bożego należą jeszcze:
- Przedmowy do: N. Cieszyński, Wśród palm i piniorów, Potulice 1935 i B. Filipiak, Listy z Rzymu, Rzym 1968;
- Miecz ducha. Nikodem Cieszyński 1886-1942, w: Byli wśród nas, red. F. Lenort, Poznań 1978;
- 40 lat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w: W służbie Kościoła poznańskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin Arcybiskupa Metropolity Dr. Antoniego Baraniaka, Poznań-Warszawa-Lublin 1974.

Natomiast po śmierci sługi Bożego drukiem ukazały się jeszcze:
- Kardynał Założyciel, w: Kardynał August Hlond Prymas Polski. Współcześni wspominają, red. W. Necel, Poznań 1993;
- Kardynał Założyciel August Hlond. Listy i konferencje Ojca Ignacego Posadzego TChr, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej o Kardynale Założycielu kierowane do chrystusowców, red. W. Necel, J. Konieczny, Poznań 1995;
- Przemówienia do sióstr - jest to 38 konferencji wygłoszonych w Morasku do sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w latach 1978-1982, nagranych, a potem spisanych i opatrzonych wspólnym tytułem: Moim życiem jest Chrystus. Poznań, brw.
- Dzieła. 
O Kapłaństwie, Eucharystii i Kościele. Konferencje, kazania, przemówienia, listy, modlitwy,  red. B. Kozioł, t. I, Poznań 2006, ss. 580;
- Dzieła. O życiu zakonnym, Towarzystwie, wychodźstwie i Założycielu. Konferencje, przemówienia, instrukcje, listy, red. B. Kozioł, t. II, Poznań 2009, ss. 768;
Dzieła. O Bogu Trójjedynym, Matce Bożej i świętych, życiu duchowym i eschatologii. Konferencje i przemówienia, red. B. Kozioł, t. III, Poznań 2011, ss. 660.

Drukuj cofnij odsłon: 16322 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone