Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Aktualności

Nowa publikacja o Kardynale Hlondzie

Nowa publikacja o Kardynale Hlondzie

W 2016 roku przypadały dwie rocznice związane ze sługą Bożym kard. Augustem Hlondem: 135. rocznica urodzin oraz 90. rocznica objęcia Stolicy Prymasowskiej w Gnieźnie. Z okazji tychże rocznic w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach dn. 09.12.2016 odbyła się konferencja naukowa pt. "Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany. W 135. Rocznicę urodzin i 90. Rocznicę objęcia Stolicy Prymasowskiej w Gnieźnie".

Owocem tej konferencji jest książka pod takim samym tytułem. Została ona wydana przez Wydawnictwo Ignatianum (Kraków 2017) pod redakcją Wacława Królikowskiego SJ i Gabrieli Paprotnej.

13 aktualizowano: ponad tydzień temu, 2017-11-09
Rocznica otrzymania przez kard. A. Hlonda ORDERU ORŁA BIAŁEGO

Rocznica otrzymania przez kard. A. Hlonda ORDERU ORŁA BIAŁEGO

9 listopada 1932 r. kard. August Hlond został odznaczony Orderem Orła Białego. Tekst zarządzenia brzmiał:
"Na zasadzie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 136) oraz ustawy z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 346) nadaję ORDER ORŁA BIAŁEGO za wybitne zasługi położone w pracy dla Państwa P. Dr. Inż. Kazimierzowi Bartlowi, Profesorowi Politechniki Lwowskiej, b. Prezesowi Rady Ministrów, oraz J. Em. Ks. dr. Augustowi Kardynałowi Hlondowi, Prymasowi Polski, Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu.

Warszawa, dnia 9 listopada 1932 r.

Prezydent Rzeczypospolitej I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów A. Prystor".

37
5
aktualizowano: ponad tydzień temu, 2017-11-09
Zaproszenie na konferencję na temat procesów kanonizacyjnych na KUL

Zaproszenie na konferencję na temat procesów kanonizacyjnych na KUL

8 listopada br. na KUL-u odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater – 10 lat doświadczeń". Konferencja ta jest organizowana przez: Katedrę Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych; Instytut Prawa Kanonicznego; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

93
1
aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2017-10-26
Zaproszenie na Mszę świętą w intencji beatyfikacji i kanonizacji wielkopolskich Sług Bożych

Zaproszenie na Mszę świętą w intencji beatyfikacji i kanonizacji wielkopolskich Sług Bożych

Kuria metropolitalna w Poznaniu zaprasza na Mszę świętą w intencji procesów kanonizacyjnych wszystkich kandydatów, pochodzących z terenu archidiecezji poznańskiej. Msza taka będzie sprawowana 5 listopada br., o godz. 13.00, w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu koło Poznania. Msza ta będzie transmitowana przez TV Polonia.

74
1
aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2017-10-26
69. rocznica śmierci Prymasa Założyciela

69. rocznica śmierci Prymasa Założyciela

Dzisiaj, tj. 22 października 2017 roku przypadła 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Wielu chrystusowców, i nie tylko, modliło się o jego beatyfikację w kraju i za granicą. Tym bardziej tę modlitwę należy zintensyfikować teraz, gdy jego proces beatyfikacyjnie powoli dobiega końca. Przypomnijmy, że praktycznie do formalnego zakończenia procesu pozostało jeszcze dwa kroki - zebranie Komisji Kardynałów i Biskupów oraz podpisanie przez Ojca świętego Dekretu o heroiczności życia i cnót Kardynała Augusta.

179
48
1
aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2017-10-23
Kolejny, przedwojenny brat zakonny do Martyrologium Towarzystwa

Kolejny, przedwojenny brat zakonny do Martyrologium Towarzystwa

Zygmunt Janiszewski, historyk z Kielc, pisząc pracę na temat historii parafii Radzanów, na parafialnym cmentarzu odkrył zapomniany nagrobek pochowanego tam zakonnika z Potulic Karola Ciskały. Znając moje Dzieje Towarzystwa Chrystusowego, powiadomił mnie o tym odkryciu. W dniach 13-14 września wraz z kapelanem Sióstr Służek NMP z Miarówki ks dr. Kazimierzem Spólnym pochodzącym z tamtych stron, pojechałem tam zrobić wizje lokalną i poszukać żyjących jeszcze świadków. Pani Kazimiera Kopycka mieszkająca na terenie rozległej parafii radzanowskiej w Brodku opowiedziała o tragedii, jaka wydarzyła się tam 16 kwietnia 1943 roku w zabudowaniu państwa Tkaczyków, położonego w połowie drogi z Zacharzewa do Brodku.

98
8
aktualizowano: 2017-09-22 15:41
Artykuły zawierające nauczanie Kardynała Hlonda

Artykuły zawierające nauczanie Kardynała Hlonda

"Nasz Dziennik" w dniach od 15 lutego 2017 do 30 sierpnia 2017 zamieszczał na łamach swojego czasopisma artykuły, zawierające nauczanie Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W sumie ukazały się 22 artykuły. Z dniem 30 sierpnia br. "Nasz Dziennik" zakończył tę serię publikacji.
Spis tych artykułów i ich treść można znaleźć TUTAJ.

100 aktualizowano: 2017-09-19 14:45
Przekazanie orderu, przyznanego pośmiertnie, ks. R. Marszałkowi SChr

Przekazanie orderu, przyznanego pośmiertnie, ks. R. Marszałkowi SChr

27 sierpnia 2017 roku, o godz. 11.00, w parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej (kod: 43-360) została odprawiona Msza święta za dar kapłaństwa ks. mjr. Rudolfa Marszałka SChr, ps. "Opoka", kapelana AK i NSZ, pierwszego rektora kaplicy w Bystrej. W trakcie uroczystości został przekazany Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez Prezydenta RP.

213
2
aktualizowano: 2017-08-31 23:35
Audycja

Audycja "Wojenne losy Prymasa Polski"

Stosunkowo dawno, bo 8 października 2002, w Jedynce Polskiego Radia, w ramach cyklu "Biografie niezwykłe", została wyemitowana audycja o wojennych losach kard. Augusta Hlonda. Z historykiem Witoldem Zahorskim rozmawia Witold Malesa.

166 aktualizowano: 2017-08-13 22:56
Wszystkich rekordów w kategorii: 154

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone