Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Aktualności

Kościoły świadków wiary miejscami świętymi

Poniżej prezentujemy dekret J.E. ks. abp. Stanisława Gądeckiego, ustanawiający miejsca święte, w trwającym "Roku Wiary", w których będzie można zyskać odpust. Dekret ten o tyle jest istotny, że kaplica w Domu Gównym Towarzystwa w Poznaniu, gdzie złożone są szczątki sługi Bożego o. Ignacego, jest jednym z tych miejsc.

DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
"ODPUSTY W ROKU WIARY"

Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r. istnieje w Roku Wiary dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe warunki.

Są to: 
1) przystąpienie do sakramentu pokuty; 
2) przyjęcie Komunii św.; 
3) modlitwa według intencji Ojca św.; 
4) wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. 

Wierni, którzy spełnią powyższe warunki w Roku Wiary (do 24 listopada 2013 roku), mogą uzyskać odpust zupełny: 

I. Gdy wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu. 

II. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych. 

Bazyliki papieskie w Archidiecezji Poznańskiej, w których można otrzymać odpust zupełny to:
1. Katedra Poznańska
2. Fara Poznańska 
3. Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu

Miejscami w Archidiecezji Poznańskiej, w których można otrzymać odpust zupełny są świątynie, z którymi związani są świadkowie wiary:
1.    Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej – kaplica Sióstr Urszulanek w Pniewach.
2.    Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego – kaplica Sióstr Służebniczek w Luboniu.
3.    Sanktuarium bł. Sancji Szymkowiak – kościół pw. św. Rocha w Poznaniu.
4.    Kościół pw. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty we Lwówku, gdzie proboszczem był bł. ks. Włodzimierz Laskowski.
5.    Kościół pw. św. Stanisława Bpa w Gościeszynie, gdzie proboszczem był bł. ks. Józef Kut.
6.    Kościół pw. św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie proboszczem był bł. ks. Narcyz Putz i gdzie w krypcie pochowany jest ks. Aleksander Żychliński.
7.    Kościół pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu, gdzie pracował bł. ks. Marian Konopiński a zarazem kościół parafialny bł. Natalii Tułasiewicz.
8.    Kościół pw. św. Jakuba Większego Ap. w Cerekwicy (dekanat borecki) skąd pochodził bł. brat Bolesław Grzegorz Frąckowiak.
9.    Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Poznaniu, z którym poprzez oratorium salezjańskie związana była tzw. „Poznańska Piątka” – bł. Czesław Jóźwiak, bł. Edward Kaźmierski, bł. Franciszek Kęsy, bł. Edward Klinik, bł. Jarogniew Wojciechowski. 
10.    Kościół pw. Narodzenia NMP w Lubiniu, gdzie pochowany jest sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna.
11.    Bazylika Świętogórska w Gostyniu, gdzie w krypcie pochowany jest sługa Boży ks. Wawrzyniec Kuśniak.
12.    Kościół pw. Świętego Krzyża w Karolinkach-Goruszkach (Miejska Górka), gdzie gwardianem był sługa Boży ojciec Euzebiusz Huchracki OFM.
13.    Kaplica w Domu Księży Chrystusowców w Poznaniu, gdzie złożone są doczesne szczątki sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego.
14.    Kaplica pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Domu Sióstr Urszulanek UR w Pokrzywnie, gdzie przebywały „Męczennice Urszulańskie” – Siostra Akwila i Siostra Kajusa.
15.    Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu – kościół parafialny Dra Kazimierza Hołogi.
16.    Kościół pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, gdzie proboszczem był ks. Aleksander Woźny.
17.    Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu (Starołęka), gdzie proboszczem był ks. Kazimierz Rolewski.
18.    Kościół pw. św. Jana Bosko w Luboniu, gdzie proboszczem był ks. Stanisław Streich.
19.    Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, gdzie w krypcie pochowana jest Sł. Boża Jadwiga z Działyńskich Zamoyska.

III. Gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary. 

W Archidiecezji Poznańskiej będą to następujące dni:

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (25 listopada),
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia),
Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia),
Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego),
Święto Katedry św. Piotra (22 lutego),
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca),
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia),
Uroczystość św. Stanisława Bpa i M, głównego patrona Archidiecezji (8 maja),
Wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, patronki Archidiecezji (29 maja),
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (30 maja),
Wspomnienie obowiązkowe bł. Bogumiła, patrona Archidiecezji (10 czerwca),
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego (12 października).

IV. Za pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne w dowolnie wybranym dniu podczas Roku Wiary. 

V. Wierni, którzy z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej przyczyny nie są w stanie spełnić określonych wyżej warunków, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe – z duszą wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – będą duchowo jednoczyć się (np. dzięki transmisjom telewizyjnym lub radiowym) podczas uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub Arcybiskupa Poznańskiego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując Bogu swoje cierpienia i niewygody.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 9 listopada 2012 roku
N. 6493/2012

Nabożeństwa podczas Roku Wiary (w kolejności czasowej)

W Roku Wiary zapraszamy na nabożeństwa związane ze świadkami wiary w następujących miejscach i terminach:

1. Ks. Kazimierz Rolewski – Poznań-Starołęka – 24 listopada 2012 r., godz. 18.00 (so);
2. Bł. Ks. Narcyz Putz – Poznań – kościół św. Wojciecha – 2 grudnia 2012 r., godz. 18.00 (nd);
3. Sł. Boży Ks. Ignacy Posadzy – Poznań – Chrystusowcy – 17 stycznia 2013 r., godz. 17.00 (cz);
4. Ks. Aleksander Żychliński – Poznań – kościół św. Wojciecha – 17 lutego 2013 r., godz. 18.00 (nd);
5. Ks. Stanisław Streich – Luboń – kościół św. Jana Bosko – 27 lutego 2013 r., godz. 18.00 (śr);
6. Sł. Boży Ks. Wawrzyniec Kuśniak – Gostyń – Święta Góra – 17 marca 2013 r., godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00,17.00 (nd);
7. Bł. Natalia Tułasiewicz – Poznań – kościół św. Michała – 9 kwietnia 2013 r., godz. 18.00 (wt);
8. Bł. brat Bolesław Grzegorz Frąckowiak – Cerekwica (dekanat borecki) – 5 maja 2013 r., godz. 10.45 (nd);
9. Sł. Boży O. Euzebiusz Huchracki – Miejska Górka – 6 maja 2013 r., godz. 18.30 (pn);
10. Św. Urszula Ledóchowska – Pniewy – sanktuarium – 29 maja 2013 r. godz. 18.00 (śr);
11. Sł. Boży Bernard z Wąbrzeźna – Lubiń – 2 czerwca 2013 r., godz. 11.30 (nd);
12. Męczennice Urszulańskie – Pokrzywno – Dom Sióstr Urszulanek UR – 9 czerwca 2013 r., godz. 9.00 (nd);
13. Bł. Ks. Włodzimierz Laskowski – Lwówek – 12 czerwca 2013 r., godz. 17.30 (śr);
14. Bł. „Poznańska Piątka” – Poznań – kościół NMP Wspomożenia Wiernych – 12 czerwca 2013 r., godz. 18.00 (śr); 
15. Ks. Aleksander Woźny – Poznań – kościół św. Jana Kantego – 13 czerwca 2013 r., godz. 18.30 (cz);
16. Bł. Edmund Bojanowski – Luboń – sanktuarium – 7 sierpnia 2013 r., godz. 11.00 (z błogosławieniem dzieci) i 19.00 (śr);
17. Bł. Sancja Szymkowiak – Poznań – kościół św. Rocha – sanktuarium – 18 sierpnia 2013 r., godz. 12.15 (nd); ponadto w każdy czwartek od 8.30 do 18.00, Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18. Bł. Ks. Marian Konopiński – Poznań – kościół św. Michała– 10 września 2013 r., godz. 18.00 (wt);
19. Dr Kazimierz Hołoga – Nowy Tomyśl – NMP Nieustającej Pomocy – 12 września 2013 r., godz. 18.00 (cz);
20. Bł. Ks. Józef Kut – Gościeszyn – 18 września 2013 r., godz. 18.00 (śr);
21. Sł. Boża Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – Kórnik – 4 listopada 2013 r., godz. 17.30, (pn).

Większe grupy pielgrzymkowe prosimy zgłosić wcześniej u osoby odpowiedzialnej za miejsce związane ze świadkiem wiary.

Cytat za: www.archpoznan.pl

Drukuj cofnij odsłon: 5214 aktualizowano: 2012-11-16 00:07 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone