Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Aktualności

Relacja z obchodów 30. rocznicy przejścia do wieczności Ojca Ignacego

Obchody 30. rocznicy śmierci sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, tzn. pierwsza ich część, odbyły się niejako w trzech odsłonach. 17 stycznia - w Puszczykowie, Poznaniu i w Szadłowicach; 18 stycznia - w Morasku; 19 stycznia - w Poznaniu.

17 stycznia
Puszczykowo

Miejscem modlitwy o łaskę beatyfikacji sługi Bożego Ojca Ignacego była kaplica domu emerytów Zgromadzenia w Puszczykowie, gdzie w piątek 17 stycznia br. o godz. 12.00 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki SChr. Homilię wygłosił ks. Edward Szymanek SChr. A zatem w modlitwę włączyli się przede wszystkim mieszkańcy domu, tak księżą jak i bracia, to pokolenie, które nie tylko znało osobiście Ojca Ignacego, ale można powiedzieć, że przez Niego było formowane - Jego żarliwym słowem, a przede wszystkim przykładem świętobliwego życia.
Do naszej modlitwy o łaskę beatyfikacji Ojca Ignacego włączyli się również przedstawiciele innych domów Towarzystwa, jak również prowincjałowie wszystkich prowincji chrystusowców na świecie, zebrani na konferencji z Zarządem Generalnym w Poznaniu. Wzięła również udział w naszej wspólnej modlitwie delegacja Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z przełożoną generalną s. Edytą Rychel MChR, zgromadzenia założonego przez Ojca Ignacego. Razem z Księdzem proboszczem z Puszczykowa ks. Romanem Poźniakiem przybyło około 40 osób, które znały i spotykały się ze sługą Bożym ks. Ignacym.
Uroczystość zakończyła się wspólnym uroczystym obiadem w naszym refektarzu.

Poznań

Główne obchody 30. rocznicy śmierci Ojca Ignacego Posadzego SChr miały miejsce w Domu Głównym w Poznaniu. Przy grobie sługi Bożego została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył  Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki TChr. Wśród celebransów należy wymienić księży prowincjałów z naszego Zgromadzenia zakonnego, którzy zgromadzili się w Poznaniu na spotkaniu z Zarządem Generalnym Zgromadzenia. Oprócz braci, księży, kleryków i nowicjuszy w liturgii uczestniczyły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, a także członkowie rodu Posadzych, którzy przez 9-cio dniową nowennę przygotowywali się do przeżycia tego wydarzenia. Homilię wygłosił Magister nowicjatu ks. Bogusław Kozioł SChr, postulator procesu beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego SChr na etapie diecezji.
Po zakończonej Eucharystii odmówiono modlitwy ostatniego dnia nowenny o beatyfikację Ojca Ignacego.

Nagranie Mszy św. z kaplicy Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu:


Na tę okoliczność Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego przygotował audiobook książki o. Ignacego "Drogą pielgrzymów". Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

TUTAJ z kolei można obejrzeć kilka zdjęć z tychże obchodów.

Szadłowice

Również tego dnia o godz. 17.00 została odprawiona Msza św. o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego w Jego rodzinnym kościele w Szadłowicach, gdzie się urodził, był ochrzczony i gdzie się wychowywał.
Obchody w Szadłowicach miały charakter parafialny.
 


18 stycznia
Morasko

18 stycznia Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej gościły w swoim domu generalnym w Morasku wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego, jak i księży i braci z Towarzystwa Chrystusowego z Poznania oraz przebywających w tych dniach w Poznaniu księży Prowincjałów. Świętowanie rozpoczęło się od poświęcenia przez ks. Generała nowej Sali Ojca Założyciela. Mieści się ona w domu macierzystym Sióstr Misjonarek, tam, gdzie rozpoczynała się historia Zgromadzenia. Do tego właśnie domu i do tych pomieszczeń przyjeżdżał często Założyciel Sióstr Misjonarek; dziś zamieszkuje go nowicjat i siostry z domu modlitwy. Po otwarciu Sali modliliśmy się w czasie Eucharystii w intencji jak najszybszej beatyfikacji o. Ignacego. Nawiązując do biblijnych powołań Saula i Lewiego, ks. Głowacki w swojej homilii podjął refleksję na temat powołania sługi Bożego. W Jego życiu można dostrzec wyraźne Boże prowadzenie. Nie było w nim wydarzeń przypadkowych, a jedne przygotowywały Go do kolejnych. Inicjatywa organizowania i założenia Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek pochodziła z Bożego natchnienia, sam z siebie Ks. Ignacy nie zamierzał zostawać duszpasterzem polonijnym.
Kończącym punktem programu tego dnia po nieszporach i kolacji był Teatr cieni. Siostry zaprezentowały w nim odbywaną z inicjatywy kard. A. Hlonda podróż Ojca do Ameryki Południowej w latach 1930-1931. Podróż ta poprzedzała powstanie Towarzystwa Chrystusowego i miała decydujące znaczenie w podjęciu trudnej decyzji, by twierdząco odpowiedzieć na zaproszenie ks. Kardynała do zorganizowania nowego zgromadzenia zakonnego. Z kolei Klub Kinematografii Zakonnej przedstawił krótki film o O. Ignacym, w którym występują m.in. s. Ewa Kaczmarek MChR Wikaria Generalna, i ks. Edward Szymanek SChr. 


19 stycznia
Poznań

Natomiast niedziela 19 stycznia znów zgromadziła duchowych synów i córki o. Ignacego w seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Ponieważ tego dnia obchodzony był 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Ks. Arcybiskup odniósł się w dużej części homilii do powszechnego zjawiska migracji, nakreślając towarzyszące mu zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Jakkolwiek w życie każdego człowieka wpisane jest prawo do przemieszczania się, trzeba być jednak świadomym ryzyka stawania się przez emigrantów podmiotem różnego rodzaju wyzysku. Podejmując refleksje nad polską emigracją i życiem religijnym Polonii, ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na niedomagania duszpasterstwa w Polsce, w którym wierni najwidoczniej nie nawiązują silnej więzi z Bogiem, skoro tylko ok. 10% z nich w nowych warunkach życia uczestniczy w regularnym duszpasterstwie za granicą.
Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni na koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu „Serduszka” i na obiad.

TUTAJ znajduje się orędzie papieża na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Zapraszamy także do obejrzenia FOTOGALERII, do której zdjęcia zrobiły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, a także do FOTOGALERII autorstwa Towarzystwa Chrystusowego.


 Pozwyższe informacje zostały zaczerpnięte m.in. ze strony kalendarium Towarzystwa Chrystusowego i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla

Drukuj cofnij odsłon: 4108 aktualizowano: 2014-01-23 00:09 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone