Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Aktualności

Sesja naukowa o kard. Auguście Hlondzie na otwarcie Roku Wiary w Pyrzycach

11 października 2012 r. w Pyrzycach odbyła się konferencja naukowa, przygotowana m.in. przez parafię św. Ottona, pt.: "Prymas August Hlond - duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo".

Konferencja poprzedzona była dzień wcześniej projekcją filmu dokumentalnego o kard. Hlondzie.

Natomiast podczas samej sesji zostały wygłoszone następujące prelekcje:
- Pełnia prymasostwa - prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski);
- Prymas August Hlond - budowniczy polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej - ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński);
- Prymas August Hlond a kardynał Adam Sapieha. Kontakty wzajemne - ks. prof dr hab. Jacek Urban (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie);
- Prymas August Hlond w opinii międzynarodowej lat 30. XX wieku - prof. dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
- Kardynał August Hlond w świetle źródeł archiwalnych - dr Tadeusz Krawczyk (Archiwum Akt Nowych);
- Kult Maryjny w posłudze kardynała Augusta Hlonda - o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek OSPPE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
- Początki Towarzystwa Salezjańskiego na Pomorzu Zachodnim - ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Towarzystwo Salezjańskie);
- Chrystusowcy na Pomorzu Zachodnim - ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej SChr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
- Życie religijne na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archiwalnych. Rola Prymasa Polski - dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
- Rola Kościoła katolickiego w procesie polonizacji Pomorza Zachodniego - prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński).

W ramach konferencji miało również miejsce otwarcie wystawy poświęconej kardynałowi Hlondowi w Domu Kultury w Pyrzycach. Natomiast jako podsumowanie sesji naukowej głos zabrał jeszcze Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki SChr, który przedstawił obecny stan beatyfikacji sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Całość zakończyło się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga. Byli obecni również pozostali dwaj biskupi archidiecezji oraz liczna liczba kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Msza św. była bowiem uroczystą inauguracją "Roku Wiary" w archidiecezji.

Organizatorami konferencji byli:
- Parafia rzymskokatolicka św. Ottona w Pyrzycach,
- Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej'
- Wyższe Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie,
- Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria w Pile,
- Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
- Archiwum Państwowe w Szczecinie,
- Burmistrz Pyrzyc,
- Starostwo Powiatu Pyrzyce.

Drukuj cofnij odsłon: 5442 aktualizowano: 2012-10-30 11:13 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone