Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 16

Tom IV, część 16 - Korespondencja 1910-1948

 Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973


 

Nota biograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z DR STANISŁAWEM TUSZEWSKIM 1933-1948

Kard. A. Hlond do dra S. Tuszewskiego

- 17.04.1933
- 23.05.1933

Ks. Czesław Wojciechowski do Stanisława Tuszewskiego - 05.07.1933

Kard. A. Hlond do dra. S. Tuszewskiego

- 05.11.1934
- 22.08.1935
- 23.07.1936
- 03.08.1936
- 15.05.1937
- 24.07.1937
- 24.12.1937
- 27.03.1938
- 04.07.1938
- 29.01.1939
- 19.06.1943
- 19.04.1947
- 29.12.1947

Podziękowanie Sekretariatu Prymasa Polski za kondolencje z okazji zgonu kard. A. Hlonda - 10.1948


II. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z NUNCJATURĄ APOSTOLSKĄ W POLSCE 1928-1937

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Francesco Marmaggi - 28.08.1928Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Francesco Marmaggi - 28.08.1928

Kard. August Hlond do Mons. Alfredo Paccini - 09.11.1936

Mons. Alfredo Paccini do kard. A. Hlonda - 12.11.1936

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Paccini - 17.03.1932

Kard. E. Pacelli do Mons. Al. Pacini - 24.12.1936

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. F. Cortesi

- 09.06.1937
- Zał. 1.
- 11.06.1937
- 21.10.1937


III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z EPISKOPATEM POLSKI 1936-1946

Kard. A. Hlond do Biskupów Polski w sprawie Synodu Plenarnego - 01.08.1936

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 30.10.1936

Kard. A. Hlond do bpa Walentego Dymka - 29.11.1937

Kard. A. Hlond do Biskupów Małopolski - 29.11.1938

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 05.12.1938

Bp Jan Latyszewski ob. gr. do kard. A. Hlonda - 09.12.1938

Bp Grzegorz Łakota ob. gr-kat. do kard. A. Hlonda - 15.12.1938

Abp Adam Stefan Sapieha do kard. A. Hlonda - 12.12.1938

Bp Edward Komar do kard. A. Hlonda - 19.01.1939

Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 15.08.1939

Abp Andrzej Szeptycki ob. gr-kat. do kard. A. Hlonda - 06.05.1939

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 16.01.1939

- Zał. 1. Ministerstwo Skarbu do Sekretariatu Episkopatu Polskiego - 23.12.1938
- Zał. 2. Wydatki

Kard. A. Hlond do Biskupów w sprawie zwolnienia podatku od wynagrodzenia - 31.12.1945

Kard. A. Hlond do Biskupów w sprawie materiałów na sutanny - 31.12.1945

Kard. A. Hlond do przełożonych zakonów męskich - 31.12.1945

Kard. A. Hlond do Biskupów w sprawie kooperacji sióstr zakonnych w zabiegach niedozwolonych - 01.02.1946

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 25.02.1946


IV. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I INNYMI OSOBAMI 1939-1948

Kard. August Hlond do Zjednoczenia Katolickich Prawników - 09.06.1939

Kard. August Hlond do Ignacego Paderewskiego

- 30.11.1931
- 31.12.1938

Kard. A. Hlond do Wojciecha Świętosławskiego - 01.12.1938

Artur Tomasz Maruszewski do kard. A. Hlonda - 18.03.1939

Dyrektor Departamentu Wyznań Rel. i Oświecenia Publ. do bpa Walentego Dymka - 23.06.1939

Bp Walenty Dymek do Dyrektora Departamentu Wyznań Potockiego - 20.07.1939

Kard. August Hlond do Prezydenta RP Bolesława Wieniawy Długoszowskiego - 26.09.1939

Kard. August Hlond do Alfreda Wysockiego - 04.10.1948

Kard. August Hlond do Aleksandra Hajdeckiego - 24.10.1929


V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z KSIĘŻMI DIECEZJALNYMI I ZAKONNYMI 1926-1945

Ks. E. Majkowski do abpa Augusta Hlonda

- 25.10.1926
- 17.01.1927

Ks. abp August Hlond do ks. E. Majkowskiego

- 19.01.1927
- 29.11.1927
- 03.04.1929

Bogdan Hutten-Czapski do kard. A. Hlonda - 05.10.1929

Kard. A. Hlond do ks. E. Majkowskiego - 08.10.1929

Ks. Edmund Majkowski do kard. A. Hlonda

- 05.10.1933
- 30.11.1945
- 02.1946

Kard. A. Hlond do księży dziekanów w sprawie inspektorów dekanalnych nauki religii - 14.01.1927

Kard. A. Hlond do ks.ks. salwatorianów z okazji dni rekolekcyjnych - 25.08.1929

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Łatki SDB - [brak daty]

Kardynał August Hlond do ks. Kazimierza Świetlińskiego - 24.07.1945


VI. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z TOWARZYSTWEM JEZUSOWYM 1923-1948

Adm. Ap. August Hlond do Prowincjała TJ w Krakowie - 26.09.1923

Kard. A. Hlond do N.N. - 01.12.1927

Kard. A. Hlond do ojca N.N. - 15.03.1928

Kard. A. Hlond do ojca N.N. - 31.10.1929

Ks. Czesław Wojciechowski do ojca N.N. - 29.01.1932

Kard. A. Hlond do o. Lohna TJ - 19.12.1935

Ks. Władysław Lohn TJ do kard. A. Hlonda - 23.12.1935

Kard. A. Hlond do o. Kazimierza Konopki TJ - 01.12.1937

Ks. Kazimierz Konopka TJ do kard. A. Hlonda - 05.12.1937

Kard. A. Hlond do o. Prowincjała TJ - 21.11.1945

Kard. A. Hlond do krakowskich sodalicyj mariańskich - 31.12.1945

Prowincjał TJ Małopolski do kard. A. Hlonda - 27.07.1948

Kard. A. Hlond do o. Wojciecha Krupy TJ - 14.08.1948

Kard. A. Hlond do o. Ignacego Gruszczyńskiego TJ - 21.11.1945

Kard. A. Hlond do o. Aleksandra Lipińskiego TJ - 21.11.1945

Kard. A. Hlond do Stefana Moysa Rosochackiego SJ - 21.11.1945

Kard. A. Hlond do o. Władysława Lohna TJ - 14.01.1946

Kard. August Hlond do ks. Jana Wojciechowskiego T.J. - 11.06.1948


VII. KORESPONDENCJA EPISKOPATU POLSKI ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ 1924-1947

List Episkopatu Polskiego do Kongresu Unionistycznego IV zebranego w Welehradzie 31.VII-3.VIII.1924 - 02.07.1924

Kard. A. Hlond do Mons. G.B. Montiny - 11.09.1947

Telegram Ojca św. Piusa XI z okazji Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu dniach 26-29 VI 1930 roku


VIII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE ZGROMADZENIEM SALEZJAŃSKIM 1910-1948

Ks. August Hlond do ks. Emanuela Manassero - 18.05.1910

Ks. August Hlond do Ministerstwa Wojny - 24.05.1910

Ks. August Hlond do Magistratu Miasta Wiednia - 26.05.1910

- Załącznik 1: Warunki przyjęcia dwóch uczniów do Zakładu Salezjańskiego z rodzin oficerskich we Wiedniu
- Pro Memoria

Ks. August Hlond do cesarza Franz Josef I - 27.10.1910

Ks. August Hlond do ks. Emanuela Manassero

- 24.04.1911
- 07.04.1911

Ks. August Hlond do N.N. - 21.05.1911

Ks. August Hlond do ks. Paolo Albera, gen. Tow. Sal. - 23.05.1911

Ks. A. Hlond do księdza Michelangelo Rubino - 25.05.1911

Ks. A. Hlond do Ministerstwa Wojny - 16.05.1911

Ks. August Hlond do Pomocników Salezjańskich - 17.06.1912

Ks. August Hlond do Ministerstwa Wojny - 12.06.1912

Ks. August Hlond do Magistratu Miasta Wiednia - 12.06.1912

Ks. August Hlond do banku "Bodenkreditanstalt"

- 31.05.1913
- 03.06.1913

Ks. August Hlond do Ministerstwa Wojny - 03.06.1913

Ks. August Hlond do Magistratu Miasta Wiednia - 03.06.1913

Ks. August Hlond do członków Związku Ratowania Młodzieży - 1914

Ks. August Hlond do dobrodziejów Salesianum - 15.04.1914

Ks. A. Hlond w sprawie przyjęcia młodzieży do gimnazjum salezjańskiego we Wiedniu - 03.06.1914

Ks. August Hlond do Pomocników i Pomocnic Salezjańskich - 14.05.1915

Ks. August Hlond do ordynariatu arcybiskupiego w Gratz - 10.06.1916

Ks. August Hlond do banku "Bodenkreditanstalt" we Wiedniu

- 08.11.1916
- 31.10.1917

Ks. August Hlond do Pomocników i Pomocnic Salezjańskich - 19.01.1917

Ks. August Hlond do władz szkolnych we Wiedniu - 01.08.1917

Ks. August Hlond do architekta C. J. Gallee - 12.03.1918

Ks. August Hlond do pewnego księdza - 16.05.1918

Ks. August Hlond do banku "Bodenkreditanstalt" - 24.07.1918

Ks. August Hlond do ks. Hermana Holzing - [brak daty]

Ks. August Hlond do rodziców wychowanków Salesianum - 15.04.1919

Ks. August Hlond do Pomocników i Pomocnic Salezjańskich - [brak daty]

Ks. Inspektor A. Hlond do ordynariatu w Kolonii - 21.11.1920

Ks. Inspektor A. Hlond do ordynariatu we Wiedniu - 26.07.1920

Ks. Inspektor A. Hlond do arcybiskupa N.N. - 30.12.1920

Ks. Inspektor Hlond do ordynariatu Speyer - 03.01.1921

Telegramy

Prymas August Hlond do ks. dyrektora Gawlitty w Stadlau /Wien/ - 05.09.1916

Prymas August Hlond do ks. dyrektora G. Wagnera SDB

- 23.09.1926
- 28.12.1926
- 10.06.1927
- 15.06.1927
- 15.11.1927
- 27.10.1927

Kard. August Hlond do ks. dyrektora Leinfelder

- 13.12.1928
- 06.05.1929
- 20.06.1929
- 13.09.1929
- 16.04.1933

Kard. A. Hlond do ks. dyrektora Peninger

- 30.08.1933
- 04.03.1934

Kard. August Hlond do ks. inspektora M. Wagner

- 10.01.1936
- 26.11.1937


IX. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU WOJNY 1940-1945

Litterae testimoniales wystawione przez kard. A. Hlonda - 12.10.1939

Kard. August Hlond do ks. Franciszka Cegiełki - 09.03.1940

Świadectwo przynależności do archidiecezji poznańskiej wystawione ks. Franciszkowi Foreckiemu - 22.06.1940

Pisma w sprawie związku małżeńskiego Marii Grabińskiej i Edwarda Pajączkowskiego, zawartego w Lourdes 8 XII 1940

Kard. August Hlond do Antoniego Nowickiego - 03.10.1941

Wacław Grzybowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Wacława Grzybowskiego - 19.12.1941

Kard. A. Hlond do o. Władysława Skwirczyńskiego OFM - 24.04.1940

Kard. A. Hlond do ks. Waleriana Święcickiego - 17.12.1941

Kard. A. Hlond do kard. Enrico Gasparri - 07.02.1940

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcynii - 11.12.1941

Kard. A. Hlond do bpa Edwarda O'Rourke - 17.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Sołowieja - 17.12.1941

Ks. Hubert Misiuda OMI do kard. A. Hlonda - 11.12.1941

Kard. A. Hlond do o. Huberta - 18.12.1941

Kard. A. Hlond do władz państwowych w Londynie - 17.12.1941

Kard. A. Hlond do polskich salezjanów w Hiszpanii - 18.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 18.12.1941

Kard. A. Hond do ks. Czesława Czartoryskiego - 18.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Wojciecha Turowskiego - 17.12.1941

Kard. August Hlond do ks. Józefa Młodochowskiego - 19.12.1941

Kard. A. Hlond do Henryka Münnicha - 19.12.1941

Kard. A. Hlond do Władysława Sadowskiego - 19.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Augustyna Jakubisiaka - 20.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Wojciecha Rogaczewskiego - 20.12.1941

Kard. A. Hlond do Matki Teresy Kalkstein C.R. - 20.12.1941

Kard. A. Hlond do o. Wacława Zajączkowskiego TJ - 20.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 21.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Fr. Ringwelskiego - 19.12.1941

Kard. A. Hlond do Tomisława Morawskiego - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do Konrada Laska - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Herberta H. Paruzela OMI - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do siostry Germany, służ. M. - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do Heleny Stupkiewiczowej - 22.12.1941

Kard. Hlond do Tadeusza Ertela, notariusza - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do Rudolfa Rygiel - 24.12.1941

Kard. A. Hlond do Tadeusza Sokolnickiego - 22.12.1941

Kardynał August Hlond do ks. P. Miczki OMI - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do radcy Dernałowicza - 23.12.1941

Tekst modlitwy do Matki Bożej ułożonej przez kard. A. Hlonda. Przekład francuski

Kard. A. Hlond do Mariana Lisiewskiego - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do kard. Hermenegildo Pellegrinetti - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do Marii Meysnerowej - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do Wiktora Bardacha - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do siostry Rozalii Szczerbowskiej - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do Danuty Drużbackiej - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do przełożonej karmelu w Lourdes s. Margaryty Marii od Najśw. Serca - [brak daty]

Kard. A. Hlond do przełożonej karmelu w Lourdes m. Marguerite Marie de S. Coeur. Przekład francuski - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do Genowefy Sośnickiej - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do Jerzego Peszke - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Czesława Czartoryskiego TChr - 23.12.1941

Ks. Ignacy Posadzy do kard. A. Hlonda - 22.11.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Giuseppe Rossi - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Candela SDB - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Candeli SDB. Tekst francuski - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do Aleksandra Bersteina - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do Alfreda Siebeneicher - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do baronowej Marii Bisping - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do s. Marii Teresy ze zgromadzenia S.M.N. - 22.12.1941

Kard. A. Hlond do baronowej Götz-Okocimskiej - 23.12.1941

Kard. A. Hlond do Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji - 23.01.1942

Kard. A. Hlond do hr Rogera Raczyńskiego - 10.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Nikodema Mędlewskiego - 23.12.1941

Telegram ks. Nikodema Mendlewskiego do kard. A. Hlonda - 22.12.1941

Telegram ks. Władysława Staniszewskiego do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Artura Hinsley - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Rodrigo Villeneuve - 10.02.1942

Kard. A. Hlond do kardynałów z okazji Bożego Narodzenia i N. Roku - 1941

Kard. A. Hlond do Leon Rigollet - 29.12.1941

Kard. A. Hlond do Leona Rigollet [tłumaczenie na jęz. francuski]

Konsulat Amerykański w Lyonie do kard. A. Hlonda - 26.12.1941

Kard. A. Hlond do Konsulatu Amerykańskiego w Marsylii - 29.12.1941

Kard. A. Hlond do bpa Marsylii Jana Delay - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Marsylii Jana Delay. Przekład - 29.01.1942

Litterae dimissoriae wystawione przez kard. A. Hlonda alumnom M. Lasok i P. Jasiok - 29.01.1942

Poselstwo Portugalii do kard. A. Hlonda - 23.01.1942

[Odpowiedź kard. A. Hlonda]

Kard. A. Hlond do poselstwa portugalskiego w Vichy - 27.01.1942

Kard. A. Hlond do prezydenta Franciszka Świetlika - 10.02.1942

Kard. A. Hlond do Stanisława Zabiełły - 10.01.1942

Kard. A. Hlond do abpa Gaetano Cicognani, nuncj. ap. w Madrycie - 14.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 14.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Śliwińskiego SDB - 15.02.1942

Kard. A. Hlond do bpa Madrytu Leopoldo Eijo y Garay - 14.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Czesława Czartoryskiego TChr - 14.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Waleriana Święcickiego - 14.02.1942

Kard. A. Hlond do dyrekcji "Apostolat de la Priere" w Tuluzie - 13.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Foreckiego - 15.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Gorczatego SDB - 15.02.1942

Kard. A. Hlond do kard. Pietro Segura y Saenz - 14.02.1942

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 22.12.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 15.02.1942]

Kard. A. Hlond do Franciszka Pułaskiego - 16.02.1942

Kard. A. Hlond do abpa Pietro Ciriaci - 11.02.1942

Kard. A. Hlond do Karola Dubicz-Ponthera - 11.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Wojciecha Turowskiego - 11.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Ernenegildo Carri SDB - 11.02.1942

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny - 13.02.1942

Kard. A. Hlond do Mieczysława Haimana - 22.10.1941

Kard. A. Hlond do min. M. Szumlawskiego - 01.01.1942

Kard. A. Hlond do bpa St. Okoniewskiego - 01.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. Filippa Aleantara SDB - 01.01.1942

Adam Roze do kard. A. Hlonda - 01.01.1942

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 06.01.1942]

Kard. A. Hlond do ks. kanonika Gidieu - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. kanonika Gidieu. Przekład francuski - 08.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. prof. Zdzisława Obertyńskiego - 06.01.1942

Kard. A. Hlond do Klemensa Hlonda - 06.01.1942

Bracia Towarzystwa Chrystusowego Wincenty i Władysław do kard. A. Hlonda z okazji świąt Bożego Narodzenia 1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 07.01.1942]

Kard. A. Hlond do ks. Eusebio Vismara SDB - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do sióstr salezjanek z Conegliano Veneto - 04.01.1942

Kard. A. Hlond do bpa Ignacego Dub-Dubowskiego - 05.01.1942

Kard. A. Hlond do Leonarda Kociemskiego - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do księcia Woronieckiego /Telegram/ - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do Z. Gordziałkowskiej - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do Marchese Serafini, gubernatora Państwa Wat. - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do kl. Woźniaka - 06.01.1942

Kard. A. Hlond do Wandy Ładziny - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Sołowieja - 06.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Kołodziejczyka - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Mroczka MIC - 03.01.1942

Kard. A. Hlond do Karnkowskiej - 02.01.1942

Kard. A. Hlond do hr Henryka Hutten-Czapskiego - 06.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. rektora Heiligenstein - 07.01.1942

Kard. A. Hlond do konsulatu amerykańskiego w Marsylii - 08.01.1942

Kard. A. Hlond do bpa Delay Jean - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Delay Jean. Przekład - 08.01.1942

Kard. A. Hlond do dyrektora ks.ks. salezjanów w Marsylii - [brak daty]

Kard. A. Hlond do dyrektora salezjanów w Marsylii. Przekład - 08.01.1942

Kard. A. Hlond do abpa Jules Saliège - [brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa Jules Saliège. Przekład - 08.01.1942

Kard. A. Hlond do kard. Gonsalvez Cerejeira - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Gonsalvez Cerejeira. [Przekład] - 11.02.1942

Kard. A. Hlond do posła Portugalii we Vichy - [brak daty]

Kard. A. Hlond do posła Portugalii we Vichy. [Przekład] - 21.01.1942

Kard. A. Hlond do M. Gentil, prefekta Tarbes - [brak daty]

Kard. A. Hlond do M. Gentil, prefekta Tarbes. [Przekład] - 26.01.1942

- Załącznik: Demande de Visas

Kard. A. Hlond do prefekta Tarbes M. Gentine - 02.02.1942

Zaświadczenia wystawione przez kard. A. Hlonda - 05.09.1943

Kard. August Hlond do Heleny Miszewskiej - 05.11.1947


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2335 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone