Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 17

Tom IV, część 17 - Korespondencja 1908-1947

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1977


 

Nota bibliograficzna

Wykaz przekazanych źródeł

I. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA:
Przemyśl 9 IX 1908 - Poznań 30 V 1935

Ks. August Hlond do kustosza Archiwum Czartoryskich w Krakowie

- 09.09.1908
- 11.10.1908

Kard A. Hlond do gen. Wł. Ledóchowskiego TJ - 30.05.1939

Kard. A. Hlond do Matki Gen. zgromadzenia SSU SJK - 30.05.1939

II. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1930 - 1945, LOURDES 7 III 1940 - 15 II 1943

Kard. A. Hlond do kard. P. Gerlier - 07.12. 1940

Kard. A. Hlond do kard. L. Lauri - 09.08.1941

Kard. A. Hlond do kard. Teodora Innitzera - 17.12.1940

Bogusław Longchamps do kard. A. Hlonda - 04.01.1941

/Bogusław Longchamps/ Nota

Kard. A. Hlond do Bogusław Longchamps - 12. 08.1941

O. Justyn Figas do kard. A. Hlonda - [brak daty]

[Odpowiedź o. Justyna - 08.07]

Kard. A. Hlond do o. Justyna Figasa OFM - 01.09.1941

[Dowód nadania 500 dolarów przez o. Figasa]

Min. Stanisław Stroński do kard. A. Hlonda - 28.05.1945

Stanisław Stroński do Kazimierza Papѐe - 30.04.1941

Kard. A. Hlond do min. Stanisława Strońskiego - 18.10.1941

Ks. Antoni Baraniak do administracji „Osservatore Romano” - 19.05.1941

Sygnatura Apostolska do kard. A. Hlonda - 30.06.1941

Kard. A. Hlond do bpa Czesława Kaczmarka - 24.07.1941
Kard. A. Hlond do kard. Henryka Gaspari - 27.07.1941

August Pils do kard. A. Hlonda - 01.07.1941

Kard. August Hlond do Augusta Pilsa - 15.10.1941

Wykaz stopni uniwersyteckich ks. Aleksego Wietrzykowskiego za rok akad. 1940-1941

Kard. A. Hlond do ks. E. Podechard, dziekana Wydz. teol. w Lyonie - 08.10.1941

Przekład francuski

Abp Filippo Cortesi do kard. A. Hlonda - 07.07.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 05.07.1941

Kard. A. Hlond do Władysława Sikorskiego - 06.07.1941

Kard. A. Hlond do Mons. G. Godfrey

- 02.07.1941
- 06.07.1941
- 28.08.1941

Kard A. Hlond do Mons. Pierto Ciriaci - 06.07.1941

Kard. A. Hlond do arcybiskupa Canterbury i Prymasa Anglii - 06.07.1941

Arcybiskup Canterbury do kard. A. Hlonda - 01.09.1941

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione - 18.07.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda - 18.07.1941

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione

- 31.08.1941
- 19.07.1941

SS. M. Rochnowska i G. Liebertowska do Kard. A. Hlonda - 15.10.1941

S. Innocenta CMW do kard. A. Hlonda - 20.07.1941

Kard. August Hlond do polskich salezjanek - 15.10.1941

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 22.07.1941

Kard. A. Hlond do ks. St. Janasika - 31.07.1941

Ks. Herbert Paruzel OMI do kard. A. Hlonda - 24.07.1941

Kard. A. Hlond do ks. Herberta Paruzela OMI - 30.07.1941

Kard. A. Hlond. do kard. L. Maglione

- 25.07.1941
- 02.09.1941

Kard. A Hlond do Mons. Valerio Valeri - 25.07.1941

Mons. A. Pacini do kard. Hlonda - 26.07.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Ciriaci, nunc. ap. w Lizbonie - 28.07.1941

Kard A. Hlond do Mons. A. Pacini - 25.07.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 28.07.1941

Kard. A. Hlond do Mons. P. Bertoli - 02.08.1941

Kard. A. Hlond do Camillo Serafini - 12.09.1941

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 01.08.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Pietro Ciriaci - 10.08.1941

Don Agostino Bianchi do kard. A. Hlonda - 10.08.1941

Kard. A. Hlond do ks. Agostino Bianchi SDB - 15.10.1941

Kard. A. Hlond do Mons. G. Godfery - 10.08.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 05.12.1941

Mons. Edmond Kretz do kard. A. Hlonda - 13.08.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Edmonda Kretza - [brak daty]

Przekład francuski - 16.08.1941

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Kołodziejczyka - 13.08.1941

Kard. A. Hlond do Franciszka Pułaskiego - 23.08.1941

Telegram

Franciszek Pułaski do kard. A. Hlonda

- 20.08.1941
- 18.08.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na odwrocie - brak daty]

Ks. W. Danek do kard. A. Hlonda - 15.08.1941

Ks. Antoni Baraniak do ks. W. Danka - [brak daty]

Ks. Eusebio Visnara do kard. A. Hlonda - 27.07.1941

Kard. A. Hlond do ks. Eusebiusza Visnara - 15.10.1941

Sac. Pietro Ricaldone do kard. A. Hlonda - 07.01.1946

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 31.08.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Alfreda Pacini - 02.09.1941

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 03.09.1941

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 11.09.1941

Kard. A. Hlond do prefekta Tarbes le Gentil - [brak daty]

Przekład francuski - 04.09.1941

Zał.: list kard. A. Hlonda do ks. T. Reginka z 10.02.1941

J. Heiligenstein do kard. A. Hlonda - 09.09.1941

Kard. A. Hlond do J. Heiligenstein - 17.10.1941

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggi - 12.09.1941

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 12.09.1941

Kard. A. Hlond do księcia Jerzego Radziwiłła - 12.09.1941

Telegramma - 09.08.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Paolo Bertoli - 12.09.1941

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione - 12.09.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda - 20.10.1941

Mons. Paolo Bertoli do kard. A. Hlonda - 13.09.1941

Kard. A. Hlond do dyrektorki zakładu salezjańskiego CNWW - 22.09.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 13.09.1941

Abp Guglielmo Godfrey do kard. A. Hlonda - 30.09.1941

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione - 11.09.1941

Bp Pierre Riviere do kard. A. Hlonda - 17.09.1941

Zał. do listu bpa P. Riviѐre z 17.09.1941

Kard. A. Hlond do bpa Pietro Riviere OSB, Monaco - [brak daty]

Przekład francuski - 15.10.1941

Kard. A. Hlond do abpa Jules Saliѐges - 22.09.1941

Ks. Franciszek Forecki do kard. A. Hlonda - 22.09.1941

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Foreckiego - 10.10.1941

Ks. Edmund Wołkowski do kard. A. Hlonda - 23.09.1941

[Odpowiedź kard. Hlonda - brak daty]

Mons. A. Pacini do ks. Antoniego Baraniaka - 12.08.1941

Kard. A. Hlond do abpa Valeriego Valeri - 06.10.1941

Kard. A. Hlond do prefekta Tarbes Gentile - [brak daty]

Przekład francuski - 06.10.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 06.10.1941

Kard. A. Hlond do Antony Biddle - [brak daty]

Przekład francuski - 06.10.1941

Kard. A. Hlond do Generała oo. Oblatów - [brak daty]

Przekład francuski - 07.10.1941

Ks. Antonio Candela SDB do kard. A. Hlonda - 10.10.1941

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Candela SDB - [brak daty]

Przekład francuski - 20.10.1941

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 13.10.1941

Kard. A. Hlond do mistrzyni ss. Salezjanek w Casanova - 15.10.1941

Kard. A. Hlond do N.N. - 15.10.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 01.11.1941

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 10.11.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 13.11.1941

Przekład polski - 13.11.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Carlo card. Salotti do kard. A Hlonda - 14.11.1941

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 26.11.1941

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Chodniewicza - 27.11.1941

O. Laboure, Generał Oblatów do kard. A. Hlonda - 01.08.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda]

Kard A. Hlond do Mons. A. Pacini - 01.12.1941

Kard. A. Hlond do kard. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte - 01.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 01.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. G. B. Montini - 01.12.1941

Władysław Sadowski do kard. A. Hlonda - 06.12.1941

Kard. A. Hlond do abpa G. M. Moussaron - 09.12.1941

Kard. A. Hlond do Kazimierza Papѐe - 07.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Filippo Cortesi - 07.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Carlo Chiarlo - 07.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 08.12.1941

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 08.12.1941

Kard. A. Hlond do hr Rogera Raczyńskiego - 08.12.1941

Polecenie kard. A. Hlonda dla Marii Winowskiej - 09.07.1941

Kard. A. Hlond do bpa St. W. Okoniewskiego - 15.12.1941

Kard. A. Hlond do ks. A. Baraniaka /notatki/

- 20.01.1942
- 30.01.1942

Abp Filippo Cortesi do kard. A. Hlonda - 31.12.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Filippo Cortesi - 16.04.1943

E. Durantini do ks. A. Baraniaka - 15.01.1943

Ks. A. Baraniak do Ernesta Durantini - 15.02.1943

III. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 - 45. MAUTEGONNE 6 IV 1943 - 20 IX 1943

Bp Jean Pays do kard. A. Hlonda - 06.04.1943

Kard. A. Hlond do Mons Jean Pays, bpa Carcassone - 19.04.1943

Kard. A. Hlond do rektora seminarium Duchownego w Carcassone. Przekład francuski

Kard. A. Hlond do bpa Jean Delay. Przekład francuski - 13.04.1943

Kard. A. Hlond do opata w Monserrat /Hiszpania/. Przekład francuski - 16.04.1943

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 16.04.1943

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 15.04.1943

Kard. A. Hlond do o. Fidelisa von Stoteingen OSB - 16.04.1943

Kard. A. Hlond do Mons. G. B. Montini - 16.04.1943

Bp George Choquet do kard. A. Hlonda - 05.05.1943

Kard. A. Hlond do bpa Gerge Choquet - [brak daty]

Przekład francuski

Kard. A. Hlond do Mons. V. Valeri - 10.05.1943

Post Scriptum do listu kard. A. Hlonda z 11.06.1943

Kard. A. Hlond do abpa Durieux. ord. Chanbery - [brak daty]

M. B. Rodziewicz do kard. A. Hlonda - 02.06.1943

M. B. Rodziewicz do Ojca Św. Piusa XII - 02.06.1943

Kard. A. Hlond do s. Zoe Rodziewicz urszulanki SJK - 15.06.1943

M. Brygida Rodziewicz do Ojca Św. Piusa XII - 13.06.1943

Maria Brygida Rodziewicz USJK do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Mons. V. Valeri - 10.06.1943

Danuta Drużbacka do kard. A. Hlonda - 11.06.1943

Kard. A. Hlond do Danuty Drużbackiej - 05.08.1943

Kard. A. Hlond do kard. Giuseppe Pizzardo - 10.06.1943

Kard. A. Hlond do abpa Monetá Detroit - 16.06.1943

Kard. A. Hlond do Mons. V. Valeri - 22.06.1943

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 09.08.1943

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka - 12.08.1943]

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 18.08.1943

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 18.08.1943

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda - 19.08.1943

Kard. A. Hlond do Mons. Bernardini. nuncj. ap. w Bernie - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 25.08.1943

Mons. Filippo Bernardine do kard. A. Hlonda - 06.09.1943

S. Gemma Elie de Congh. de L’immaculee Conc. do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do s. Gemma Elie de Im. C. - 18.09.1943

Kard. A. Hlond do P. Durieux, abpa Chambery - [brak daty]

Przekład francuski - 20.09.1943

IV. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 - 45 BAR - LE - DUG 6 IV 1944 - 3 VIII 1943

Ks. Bolesław Filipiak do Standartesführera Bicklera - 06.04.1944

Kard. A. Hlond do Standartesführera Bicklera - 22.06.1944

O. T. Gastaldi OSB do kard. A. Hlonda - 19.04.1944

Kard. A. Hlond do T. Gastaldi OSB - [brak daty]

Przekład francuski - 25.04.1944

Kard. A. Hlond do o. opata Bernarda Laure OSB - [brak daty]

Przekład francuski - 25.04.1944

O. Eduard Dupriex do kard. A. Hlonda - 14.04.1944

Telegram - 21.04.1944

Telegram - 23.04.1944

Kard. A. Hlond do o. E. Dupriex opata Hautecomme - 25.04.1944

Przekład francuski - 25.04.1944

O. E. Dupriex do kard. A. Hlonda - 05.05.1944

Abbe’ Busert Joseph do Kard. A. Hlonda - 23.05.1944

Kard. A. Hlond do ks. Joseph Busert - [brak daty]

Przekład francuski - 30.05.1944

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Baraniaka - 30.05.1944

Przekład francuski - 30.05.1944

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Baraniaka - 05.07.1944

Kard. A. Hlond do o. Eduardo Dupriex OSB - [brak daty]

Przekład francuski - 30.05.1944

Kard. A. Hlond do o. E. Dupriex OSB - 31.05.1944

Kard. A. Hlond do kard. Emanuela Suhard

- [1 - brak daty]
- [2 - brak daty]

Przekład francuski - 03.08.1944

V. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA PO ODZYSKANIU WOLNOŚCI 1 IV 1945. PARYŻ 6 IV 1954 - RZYM 5 V 1945 - 7 VII 45 POZNAŃ - WARSZAWA 27 X 1945 - 14 VII 1947

Zawiadomienie Piusa XII o uwolnieniu kard. A. Hlonda - 06.04.1945

Don Bernadet OSB do kard. A. Hlonda - 09.04.1945

Kard. A. Hlond do gen. Wiliama H. Simpson - 10.04.1945

Kard. A. Hlond do gen. Dwight Eisenhower - 10.04.1945

Gen. Maczek w sprawie Klemensa Hlonda - 11.04.1945

Zawiadomienie kard. A. Hlonda w sprawie brata Klemensa - [brak daty]

Kard. A. Hlond do amb. Kazimierza Papѐe - 14.04.1945

Kard. A. Hlond do Jefferson Caffery, ambasadora USA we Francji - 14.04.1945

Bp Georg Petit do kard. A. Hlonda - 20.04.1945

Przekład francuski - 05.05.1945

Kard. A. Hlond do bpa Verdun Petit - [brak daty]

Zaświadczenie wystawione przez kard. A. Hlonda dla ks. Kan. Lucien Pollmann - 23.04.1945

Filippo Sosolia do kard. A. Hlonda - 03.05.1945

Kard. A. Hlond do Filippo Sosolia - 09.05.1945

Kard. A. Hlond do opata Dom Laure - [brak daty]

Przekład francuski - 05.05.1945

Kard. A. Hlond do o. Eudard Dupriex OSB. Przekład francuski 05.05.1945

Kard. A. Hlond do o. Bernardet OSB - [brak daty]

Przekład francuski - 07.05.1945

Abbe Bonneau do kard. A. Hlonda - 08.05.1945

Kard. A. Hlond do ks. Bonneau, dyr. „Semeur” - [brak daty]

Przekład francuski - 04.06.1945

Kard. A. Hlond do Mons. Domenico Tardini - 27.05.1945

Załącznik do listu kard. A. Hlonda do Mons. D. Tardini z 29.05.1945 w sprawie Józefa Heeba

Mons. Domenico Tardini do kard. A. Hlonda - 06.07.1945

Kard. A. Hlond do Mons. Domenico Tardini - 02.06.1945

Zał. 1: List Mons. Schiess do kard. A. Hlonda z 09.04.1945

Zał. 2: Uwagi kard. A. Hlonda dotyczące o. Kellera - 31.05.1945

Mons. D. Tardini do kard. A. Hlonda - 10.06.1945

Kard. A. Hlond do Mons. Angelo Guiseppe Roncalli - 10.06.1945

Kard. A. Hlond do abpa Lorenz Jaeger - 10.06.1945

Kard. A. Hlond do s. Marciosa w Wiedenbreck - 23.05.1945

Lorenz Jager do kard. A. Hlonda - 23.08.1945

Kard. A. Hlond do Mons. Domenico Tardini

- 12.06.1945
- 19.06.1945

Mons. Domenico Tardini do kard. A. Hlonda - 16.06.1945

Załącznik do pisma Mons. D. Tardini z 16.06.1945

Kard. A. Hlond do Giuseppe Gubbiotti - 18.08.1945

Dr Georg Moenius do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Georg Moenius - [brak daty]

Przekład francuski - 19.06.1945

Kard. Giuseppe Pizzardo do kard. A. Hlonda - 19.06.1945

Kard. A. Hlond do kard. Giuseppe Pizzardo - 25.06.1945

Kard. A. Hlond do Ojca Św. Piusa XII - 29.06.1945

Kard. A. Hlond do Mons. Domenico Tardini - 07.07.1945

Polecenie Kard. A. Hlonda wystawione dla władz wojskowych na rzecz Zakładu Salezjańskiego w Ensdorf - 15.07.1945

Ks. A. Baraniak do ks. Cz. Czartoryskiego TChr - 27.10.1945

Kard. A. Hlond do ks. dra Wądołowskiego - [brak daty]


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2514 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone