Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 18

Tom IV, część 18 - Korespondencja 1926-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1977

 

 
 

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA W ZWIĄZKU Z NOMINACJAMI BISKUPA WALENTEGO DYMKA W KAPITULE METROPOLITALNEJ POZNAŃSKIEJ 1930-1938

Kard. August Hlond do Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu - 29.03.1930

Bp Walenty Dymek do Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej - 30.03.1930

Kapituła Metropolitalna Poznańska do bpa W. Dymka - 31.03.1930

Kard. August Hlond do bpa Walentego Dymka - 29.03.1930

Dekret nominacyjny ks. bpa W. Dymka na kustosza Kapituły Pozn. - 31.03.1930

Kapituła Metropolitalna do ks. Grzegorza Kucharskiego - 31.03.1930

Ks. Stanisław Adamski do ks. Fr. Rucińskiego - 20.09.1929

Kapituła Metrop. Poznańska do biskupa W. Dymka - 23.09.1929

Kard. A. Hlond. do bpa Walentego Dymka - 7.01.1937

Kapituła Metropolitalna Poznańska do bpa W. Dymka - 08.02.1937

Bp Walenty Dymek do Kapituły Metrop. Poznańskiej - 13.02.1937

Kard. A. Hlond do Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej - 24.12.1938

Załącznik: Protokół instalacji bpa W. Dymka na kustodję w Kapitule Pozn. - [brak daty]

Juramentum corporale - 01.04.1930

Bulla Piusa XI mianująca bpa W. Dymka dziekanem Kapituły Pozn. - 04.11.1929

Odpis z księgi protokólarnej Kapituły Metropolitalnej - 01.12.1930

Via cursoria - 26.12.1938

Brewe papieża Piusa XI do kard. A. Hlonda w sprawie godności prepozyta nadanej ks. bpowi Walentemu Dymkowi - 4 XII 1938

Bulla Piusa XI nadająca bpowi W. Dymkowi godność prepozyta - 04.12.1938

Formula juramenti - Joseph Guerri Regens - [brak daty]

Protokół - [03.01.1939]

Nowy infułat Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej. Kurier Poznański - 28.12.1938


II. KORESPONDENCJA W SPRAWACH PERSONALNYCH KSIĘŻY ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I POZNAŃSKIEJ 1926-1939

Kard. A. Hlond do bpa Antoniego Laubitza - [brak daty]

W załączeniu list ks. J. Pozorskiego ks. bpa A. Laubitza - 26.08.1929

[Odpowiedź bpa Laubitza - 02.09.1929]

Kard A. Hlond do Mons. Massimo Massini - 08.10.1929

Kard. A. Hlond do kard. Donato Sbarretti - 08.10.1929

Kard. A. Hlond do abpa Francesco Marmaggi - 30.01.1930

- Załącznik: 1/ Przemowa ks. bpa Antoniego Laubitza podczas odsłonięcia pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie - 30.05.1929
- Załącznik: 2/ Fragment monologu Heroda z utworu Lucjana Rydla p.t. „Betleem Polskie”, zacytowany przez ks. J. Kłoda - 1906
- Załącznik: 3/ Fragment kazania ks. Franciszka Kwiatkowskiego T.J. wygłoszonego na X Zjeździe Katolickim w Poznaniu - 08.09.1929

Kard. A. Hlond do abpa A. S. Sapiehy - 08.10.1937

Kard. A. Hlond do W. Świętosławskiego min. WR i OP - 15.10.1937

Kard. A. Hlond do ks. abpa A. S. Sapiehy - 31.10.1939

Kard. A. Hlond do abpa Stanisława Galla - 20.04.1939

Ks. A. Sinka OM do kard. A. Hlonda - 23.05.1938

Partitius Murray Congr. SS. Red. Sup. Gen. et Rector Maion do kard. A. Hlonda w sprawie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori patronem spowiedników - 15.12.1938

Kard. A. Hlond do Ojca Św. Piusa XI w sprawie ogłoszenia Św. Alfonsa Liguori patronem spowiedników - 01.1939

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 11.1929

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Kuczery MSR - 28.11.1929

Ks. Lech Formanowicz do ks. bpa A. Laubitza - 14.08.1928

Ks. Edmund Majkowski do ks. bpa A. Laubitza - 30.08.1928

Ks. Lech Formanowicz do bpa A. Laubitza - 01.09.1928

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Jarosza - 11.09.1929

Ks. Bolesław Filipiak do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 06.05.1929

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 13.05.1929

Kard. A. Hlond do ks. Bolesława Filipiaka - 26.09.1929

Ks. Franciszek Ruciński do Kancelarii Prymasa Polski - 24.05.1929

[Ks. F. Lewandowski do Kancelarii Prymasa Polski - 04.06.1929]

Ks. Adam Andrzejewski do kard. A. Hlonda - 10.08.1929

Kard. A. Hlond do ks. Adama Andrzejewskiego - 22.08.1929

Ks. Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 13.10.1928

Bp Antoni Laubitz do Kancelarii Prymasa Polski - 03.09.1928

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski na tym samym piśmie - 05.09.1928]

Ks. Bolesław Kaźmierski do kard. A. Hlonda - 14.08.1929

Ks. Franciszek Marlewski do kard. A. Hlonda - 12.10.1929

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Marlewskiego - 17.10.1929

Ks. Teodor Noak do kard. A. Hlonda - 27.11.1929

Kard. A. Hlond do ks. Teodora Noaka - 29.11.1929

Ks. Fr. Ruciński do ks. Stefana Szymańskiego - 12.07.1929

Kard. August Hlond do ks. Maksymiliana Kluge - 03.03.1930

O. Charles van Oost OSB do kard. A. Hlonda - 13.02.1930

Kard. A. Hlond do O. Charles van Oost OSB - 19.02.1930

Alfons Kamiński do Kancelarii Prymasa Polski - 25.12.1939

Ks. Henryk Zborowski do Banku Polskiego w Poznaniu - 29.12.1938

Kard. A. Hlond do oo. Paulinów w Pécs Węgry - 12.02.1939

Roger Raczyński do kard. A. Hlonda - 14.01.1930

Kard. A. Hlond do Rogera Raczyńskiego - 23.01.1930

Wykaz osób duchownych i świeckich Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej odznaczonych godnościami papieskimi - [brak daty]


III. KORESPONDENCJA POLSKICH KARDYNAŁÓW A. HLONDA I A. SAPIEHY Z RZĄDEM POSLKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 1947-1948

Kardynałowie A. Hlond i A. Sapieha do J. Cyrankiewicza - 06.11.1947

Kard. A. Hlond do Bolesława Bieruta Prezydenta PRL - 23.04.1948

Bolesław Bierut do Kard. A. Hlonda - 10.05.1948

Kardynałowie A. Hlond i A. Sapieha do Bolesława Bieruta - 24.06.1948

Bolesław Bierut do kard. A. Hlonda - 01.09.1948

Kard. Adam S. Sapieha do B. Bieruta - 22.12.1948

Bp Z. Choromański do Wł. Wolskiego - 24.05.1948

Min. Władysław Wolski do bpa Z. Choromańskiego - 31.05.1948


IV. KORESPONDENCJA Z KS. KAROLEM MILIKIEM ADMINISTRATOREM AP. DOLNEGO ŚLĄSKA 1945-1948

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika

- 27.12.1945
- 08.02.1946
- 21.02.1946
- 02.03.1946
- 06.05.1946
- 06.07.1946
- 13.08.1946
- 23.10.1946
- 23.01.1947
- 24.04.1947

Załącznik: List Pasterski wzywający do współpracy z Ojcem Niebieskim w rozmnażaniu chleba - 10.04.1947

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika

- 15.07.1947
- 02.08.1947
- 06.10.1947
- 19.10.1947
- 25.10.1947

Załącznik: Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska na czas od 01.09.1945 r. do 31.10.1947 r. - 25.10.1947

- Uwagi wstępne
- Statystyka kościelna Dolnego Śląska przed 1.9.1945
- Statystyka kościelna Dolnego Śląska po objęciu władzy przez Administratora Apostolskiego Dolnego
Śląska
- Duszpasterstwo młodzieży szkolnej
- Działalność charytatywna i kulturalna Kościoła na Dolnym Śląsku
- Organizacja Kurii Administracji Apostolskiej

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika - 27.12.1947 

Załącznik do listu kard. A. Hlonda z 27 XII 1947: Konferencja Plenarna Episkopatu Warszawa 05.02.1948 - 27.12.1947

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika 

- 14.03.1948
- 15.06.1948
- 13.12.1947


V. KORESPONDENCJA Z OJCEM ŚW. PIUSEM XII W SPRAWACH KANONIZACJI POLSKICH BŁOGOSŁAWIONYCH 1947-1948

Kard. A. Hlond do Ojca Św. Piusa XII w sprawie beatyfikacji Matki Marii od Męki Pańskiej - 29.11.1947

Kardynałowie polscy A. Hlond i A. Sapieha do Piusa XII - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Piusa XII w sprawie kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy - 10.02.1948

Kard. A. Hlond do Piusa XII w sprawie kanonizacji bł. Jana z Dukli - 11.02.1948


VI. KORESPONDENCJA Z SEKRETARIATEM STANU I KONGREGACJAMI RZYMSKIMI 1947-1948

Adm. Ap. Bolesław Kominek do Piusa XII - 12.12.1947

[Polecenie kard. A. Hlonda - 20.12.1947]

S. Maria Agata Liczbińska do kard. A. Hlonda - 08.11.1947

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 18.12.1947]

Przekład prośby s. Agaty Marii Liczbińskiej do Piusa XII - 17.12.1947

Nuncjatura Apostolska Francji do kard. A. Hlonda - 17.07.1948

Sekretariat Prymasa Polski do Kurii Biskupiej w Przemyślu - 17.07.1948

Kuria Przemyska do Sekretariatu Prymasa Polski - 19.07.1948

Kard. A. Hlond do Nuncjatury Ap. w Paryżu - 14.10.1948

Sekretariat Stanu do Kard. A. Hlonda w sprawie zaginionych i t.p. na terenie Polski z okresu wojny - [05.05.1948]

Odpowiedź ks. Bronisława Pagowskiego, dziekana kutnowskiego - 29.07.1948

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu - 14.10.1948

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda w sprawie E. Krolla - 14.06.1948

Kard A. Hlond do Sekretariatu Stanu - [brak daty]

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 15.07.1948

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu - 14.10.1948

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda w sprawie Agnese Klose - 12.06.1948

Zaświadczenie naczelnika więzienia w Inowrocławiu - 14.07.1948

Kuria Gnieźnieńska do Sekretariatu Prymasa Polski - 05.09.1948

Dataria Apostolska do kard. A. Hlonda - 12.06.1948

Kard. A. Hlond do kard. T. Tedeschini - 24.08.1948

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu - 20.08.1948

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda

- 13.07.1948 
- 12.08.1948

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu

- 10.09.1948
- 24.08.1948

Ks. Antoni Baraniak do Kurii Biskupiej w Katowicach - 24.08.1948

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 17.06.1948

Pismo kard. A. Hlonda w sprawie obozu pracy w Jaworznie - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu - 10.09.1948

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 14.04.1948

Ks. Zygmunt Zych do Kurii Biskupiej w Łodzi - 17.08.1948

Kard. A. Hlonda do Sekretariatu Stanu - 10.09.1948

Kard. A. Hlond do bpa Juliusza Bieńka - 30.07.1948

Dr Rintelen z Paderborn do kard. A. Hlonda - 01.07.1948

Bp Juliusz Bieniek do Sekretariatu Prymasa Polski - 13.09.1948

Kard. A. Hlond do ks. dr Rintelena - 18.09.1948

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 13.05.1948

Ks. Bolesław Kominek do Sekretariatu Stanu - 19.03.1949

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 21.01.1948

Kuria Biskupia Katowicka do Kancelarii Prymasa Polski 27.01.1949

Abp Stefan Wyszyński do [...] Chrz. Montini - 21.04.1949

Abp Filippo Bernardini do kard. A. Hlonda - 24.07.1948

Kard. A. Hlond do Mons. F. Bernardini - 27.08.1948

Kard. A. Hlond do ks. Stefana Mazanka - 01.05.1945

Ks. Stefan Mazanek do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Barbary Mayer - 28.05.1948

Kard A. Hlond do bpa Karola Radońskiego - 24.10.1947

Bp. Karol Radoński do kard. A. Hlonda 

- 19.11.1947
- 22.11.1947

Kard. A. Hlond do bpa L. E. Pastetto - 23.12.1947

Kard. A. Hlond do kard. Francesco Marmaggi - 16.07.1948

Kard. A. Hlond do Sądu Metropolitalnego w Warszawie - 11.06.1948

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Czyża - 05.06.1948

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Bardy - 20.04.1948

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 31.05.1948

Ks. Bronisław Michalski do Kurii Metropolitalnej w Warszawie - 02.01.1948

O. Józef, prowincjał oo. Karmelitów bosych do kard. A. Hlonda - 03.02.1948

O. Józef, prowincjał oo. Karmelitów bosych do Kongregacji Zakonników - 03.02.1948

Kard. A. Hlond do Świętej Penitencjarii - 20.01.1948

Antoni Baraniak do ks. Henryka Humnickiego - 08.06.1948

Ks. Henryk Humnicki do kard. A. Hlonda - 14.06.1948

Ks. A. Baraniak do ks. Henryka Humnickiego - 19.06.1948

Ks. Henryk Humnicki do Sekretariatu Prymasa Polski - 07.07.1948

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 12.10.1946

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Bardy - [brak daty]

[Załącznik: Pismo Kongregacji ds. Sakramentów - 13.03.1947]

Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 26.04.1948

[Załącznik: Akta śledztwa w sprawie ks. Brydaka-Wojciechowskiego]

Kwestionariusz w sprawie ks. Brydaka - Wojciechowskiego - 21.10.1947

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Bardy - 30.04.1948

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 26.06.1948

Kard. A. Hlond do abpa Romualda Jałbrzykowskiego - 19.04.1947

Ks. St. Urban do Sekretariatu Prymasa Polski - 25.04.1947

Kard. A. Hlond do Kongregacji Sakramentów - 01.05.1947

Kard. A. Hlond do abpa R. Jałbrzykowskiego - 02.07.1947

Kongregacja Konsystorialna do kard. A. Hlonda - 17.07.1948

Ks. Andrzej Wronka do kard. A. Hlond - 27.08.1948

Ks. Antoni Baraniak do kard. A. G. Piazza - 27.12.1948

Sekretariat Standu do kard. A. Hlonda - 11.09.1948

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu - 06.10.1948

Kard. A. Hlond do Sekretariatu Stanu - na ręce bp Montini - 06.10.1948

Paulus Savino do kard. A. Hlonda - 08.09.1948

Kard. A. Hlond do Mons. Paolo Savino - 07.10.1948

Kard. A. Hlond do Ambasady Szwajcarskiej - 13.10.1948

Kard. A. Hlond do Mons. Filippo Bernardini - 12.10.1948

Kard. A. Hlond do Mons. Domenico Tardini - 13.10.1948


VII. KORESPONDENCJA SEKRETARIATU STANU I KONGREGACJI RZYMSKICH Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1928-1938

Kard. Pietro Gasparri do kard. A. Hlonda

- 05.06.1928
- 02.1929
- 10.09.1930
- 17.02.1931
- 26.05.1931

Kard. Pietro Gasparri do Nuncj. Ap. Francesco Marmaggi - 26.03.1929

Nuncjusz Ermenegildo Pellegrinetti do kard. A. Hlonda - 29.04.1929

Kard. Carlo Salotti do kard. A. Hlonda - 30.11.1938


VIII. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1926-1938

Bp Antoni Laubitz do Kancelarii Prymasowskiej w Poznaniu - 11.11.1929

Ks. Stefan Hain do kard. A. Hlonda - 26.09.1929

Ks. Glatzel do kard. A. Hlonda - 10.12.1929

[Odpowiedź Don A. Laubitza - 18.12.1929]

Franciszek Potocki do kard. A. Hlonda - 30.12.1929

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 08.01.1930

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 21.12.1936

Lech Rościszewski do ks. bpa Teodora Kubiny

- 03.11.1936
- 16.12.1936

Ks. Maurycy W. Sękiewicz do kard. A. Hlonda - 23.01.1937

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 11.01.1938

Ks. Jan Stepa do kard. A. Hlonda - 26.11.1938

Abp Adam S. Sapieha do kard. A. Hlonda

- 23.11.1938
- 24.03.1939

S. Maria Stanisława Władzińska do kard. A. Hlonda - 22.12.1938

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 02.12.1938

S. Maria Elżbieta Zaleska do kard. A. Hlonda - 25.03.1948


IX. KORESPONDENCJA ABPA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Z SEKRETARIATEM STANU 1949

Ks. Bolesław Kominek do prymasa Stefana Wyszyńskiego - 12.03.1949

Ks. Andrzej Wronka do Kancelarii Prymasa Polski - 22.03.1949

Mons. Gb. Montini do ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego - 16.03.1949

Prymas Stefan Wyszyński do Mons. Gb. Montini - 07.05.1949

Prymas Stefan Wyszyński do Mons. Domenico Tardini

- 09.05.1949
- 24.05.1949


X. KORESPONDENCJA ABPA ANTONIEGO BARANIAKA Z OJCEM EFREMEM Z KCYNI

O. Efrem do abpa Antoniego Baraniaka - 15.10.1966

Ks. Ignacy Walczewski do abpa A. Baraniaka - 02.11.1966

Notatki abpa A. Baraniaka odnośnie do listu o. Efrema z Kcyni - [brak daty]

Abp Antoni Baraniak do o. Efrema OFCap z Kcyni - 17.12.1966

O. Efrem z Kcyni do ks. abpa A. Baraniaka - 30.12.1966


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2170 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone