Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 19

Tom IV, część 19 - Korespondencja 1927-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1977

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OKRESU MIĘDZY WOJENNEGO 1927-1939

Ks. Józef Gawlina do ks. Prymasa A. Hlonda

- 12.03.1927
- 29.07.1929

Kard. A. Hlond do ks. J. Gawliny - [brak daty]

[Ks. Józef Gawlina do kard. A. Hlonda]

- 23.11.1929
- 12.02.1930

Załącznik do listu ks. J. Gawliny z 12.02.1930

Ks. J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 04.04.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Gawliny - [brak daty]

[Ks. J. Gawlina do kard. A. Hlonda]

- 11.04.1930
- 19.05.1930
- 01.08.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Gawliny - 03.08.1930

[Ks. J. Gawlina do kard. A. Hlonda] - 08.09.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Gawliny

- 09.09.1930
- 16.09.1930

[Ks. J. Gawlina do kard. A. Hlonda]

- 18.09.1930
- 03.10.1930
- 30.10.1930

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Gawliny - [brak daty]

[Ks. J. Gawlina do kard. A. Hlonda] - 16.12.1930

Kard. August Hlond do ks. J. Gawliny

- 26.12.1930
- 30.12.1930

Ks. Józef Gawlina do kard. A. Hlonda

- 13.04.1930
- 21.12.1930
- 07.01.1931
- 01.04.1931
- 03.04.1931
- 09.04.1931
- 04.06.1931
- 21.09.1931
- 04.11.1931
- 28.12.1931
- 16.03.1932
- 07.05.1932
- 13.05.1932
- 09.08.1932
- 26.09.1932
- 03.12.1932
- 17.10.1932
- 18.01.1933
- 05.11.1936

Kard. A. Hlond do bpa J. Gawliny - 09.09.1936

Biskup polowy J. Gawlina do Kancelarji Prymasa Polski

- 17.02.1937
- 25.04.1937
- 04.05.1937
- 18.10.1937

Kard. A. Hlond do bpa J. Gawliny - 05.12.1940

Tekst afiszu /pisanego ręką/ w sprawie odczytu o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. - [brak daty]

Bp Gawlina J. do kard. A. Hlonda - 25.10.1942

Kard. A. Hlond do Kapituł Gnieźnieńskiej i Poznańskiej - 27.09.1933

Kard. A. Hlond do redaktorki „Kuźniczanki” - 24.06.1931

Kard. A. Hlond do Zofii Müllerowej - 25.07.1932

Kard. A. Hlond do duchowieństwa Archidiecezji Gniezn. i Pozn. - 27.09.1933

Kancelarja Prymasa Polski. Odpis. Zaświadczenie [w sprawie o. Kazimierza Buchwalda ze Zgromadzenia oo. Oblatów] - 01.07.1935

Kancelarja Prymasa Polski. Odpis. Zaświadczenie [w sprawie o. Augustyna Michalka ze Zgromadzenia oo. Oblatów] - 01.07.1935

Ks. Henryk Zborowski do ks. M. Styp - Rekowskiego - 07.03.1936

Ks. M. Styp - Rekowski do Kancelarii Prymasa Polski - 20.03.1936

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika 

- 04.08.1936
- 05.08.1936

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 07.08.1936

Urząd Skarbowy w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 10.10.1936

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 17.10.1936

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda

- 24.10.1936
- 21.11.1936

Urząd Skarbowy w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 22.04.1938


II. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 1940-1945

Kard. A. Hlond do Janiny Hlond - 19.03.1940

L. Kociemski do kard. A. Hlonda - 03.04.1940

Załączniki do listu L. Kociemskiego z 03.04.1940 

- Kwit n. 101 - 03.04.1940
- Kwit n. 33 - 03.04.1940
- Kwit n. 106 - 15.04.1930
- Kwit n. 111 - 24.04.1940
- Kwit n. 121 - 09.05.1940
- Kwit n. 123 - 14.05.1940
- Kwit /poświadczenie/ - 10.04.1940 - kwit na rzecz ks. S. Ruta TChr - kwota na 38 mszy św. - 26.03.1940
- Kwit z Drukarni Watykańskiej - 12.12.1939
- Tipografia Poliglotta Vaticana - 12.12.1939

Sprawozdanie z ekspedycyj paczek dla jeńców z polecenia Jego Eminencji ks. prymasa Polski kardynała dr. Augusta Hlonda - 04.06.1940

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Adamskiego - 05.06.1940

Kard. A. Hlond do administracji „Pontificie Opere di Religiones” - 05.06.1940

Kard. A. Hlond do dyrekcji „Opere Pontificie di Religione” - 07.06.1940

Polscy oblaci do kard. A. Hlonda - 17.08.1940

Kard. A. Hlond do polskich oblatów w N.D. de Luniëres - 22.06.1940

Prof. Bohdan Winiarski do kard. A. Hlonda - 24.09.1940

Kard. A. Hlond do prog. Bohdana Winiarskiego - 05.12.1940

Ks. Tomasz Reginek do kard. A. Hlonda - 03.12.1940

Kard. A. Hlond do ks. Tomasza Reginka - 26.10.1941

Kard. A. Hlond do ks. Leonarda Kaszyńskiego - 28.01.1941

Franciszek Darnowski SDB do kard. A. Hlonda - 25.12.1940

Kard. A. Hlond do kard. Artur Hinsley - 05.12.1940

Kard. A. Hlond do gen. Władysława Sikorskiego - 05.12.1940

Kard. A. Hlond do ks. Nikodema Mędlewskiego - 05.12.1940

Wacław Zyndram-Kościałkowski do kard. A. Hlonda - 08.12.1940

Kard. A. Hlond do Wacława Zyndrama-Kościałkowskiego - 10.12.1930

Kard. A. Hlond do Władysława Raczkiewicza - 08.12.1940

Kard. A. Hlond do hr E. Raczyńskiego - 05.12.1940

Kard. A. Hlond do kard. Luigi Maglione - 10.12.1940

Kard. A. Hlond do kard. Gennaro Pignatelli di Belmonte - 10.12.1940

Kard. A. Hlond do abpa F. Cortesi - 11.12.1940

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri - 11.12.1940

Kard. A. Hlond do Mons. A. Paccini - 11.12.1940

Kard. A. Hlond do Kazimierza Papѐe - 11.12.1940

Kard. A. Hlond do papieża Piusa XII - 12.12.1940

Kard. A. Hlond do o. Wł. Ledochówskiego TJ - 13.12.1940

Dedykacja J. Kisielewskiego na książce „Droga do Polski” dla kard. A. Hlonda - 27.03.1940

Ks. Hubert Misiuda do kard. A. Hlonda - 13.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. Huberta Misiudy - 16.01.1941

Kard. A. Hlond do Chiczewskiego, prezesa PCK - 16.01.1941

Kard. A. Hlond do s. Matki Marji od Jezusa karmelitanki - 15.01.1941

Ks. Karol Brzezina do kard. A. Hlonda /do ks. A. Baraniaka/ - 18.01.1941

Kard. A. Hlond do Mons. A. Paccini - 26.01.1941

Kard. A. Hlond do Ambasady Portugalskiej w Vichy - 26.01.1941

Kard. A. Hlond do Jana Basisty - 27.01.1941

Kard. A. Hlond do Czesława Czartoryskiego TChr - 27.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. Alfonsa Skowronka - 27.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. Karola Brzeziny - 27.01.1941

Władysław Sikorski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Walery Święcicki do kard. A. Hlonda - 15.04.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 29.04.1941]

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława W. Okoniewskiego

- 26.04.1941
- 01.05.1941

Ks. Wincenty Danek do kard. A. Hlonda - 08.03.1941

Kard. A. Hlond do gen. Władysława Sikorskiego - 11.08.1941

Kard. A. Hlond do Eustachego Zuba - 23.12.1941

[Załącznik: prośba Michaliny Zub] - 13.11.1941

Kard. A. Hlond do ks. Barenby - [brak daty]

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 28.11.1942

Władysław Sadowski do kard. A. Hlonda - 29.11.1942

Kard. A. Hlond do Konsulatu Hiszpańskiego w Pau - 29.11.1942

[Przekład francuski]

Kard. A. Hlond do Piusa XII - 02.12.1942

Kard. A. Hlond do Mons. V. Valeri - 02.12.1942

Kard. A. Hlond do Fuksiewicza i Jakubowskiego - 03.12.1942

Józef Jakubowski do kard. A. Hlonda - 07.12.1942

Kard. A. Hlond do Mons. A. Paccini - 04.12.1942

[Kard. A. Hlond do o. Schurmans - brak daty]

Kard. A. Hlond do Konsulatu Hiszpańskiego - 12.12.1942

Ks. Franciszek Forecki do kard. A. Hlonda - 15.12.1942

Kard. A. Hlond do Kazimierza Papѐe - 15.12.1942

Kard. A. Hlond do Mons. G. B. Montini - 15.12.1942

Kard. A. Hlond do kard. Camillo Caccia - Dominioni - 15.12.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Valerio Valeri

- 15.12.1942
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do księży Adamca i Chwista - 17.12.1942

Gen. Władysław Anders do kard. A. Hlonda - 26.04.1945

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 29.04.1945]

Renata Zaleska do kard. A. Hlonda - 25.04.1945

Kard. A. Hlond do Renaty Zaleskiej - 02.05.1945

Kard. A. Hlond do Mons. D. Tardini - 26.06.1945

B. Ostrowski, oficer łącznikowy i komendant miasta Rzym do kard. Augusta Hlonda - 06.07.1945


III. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OKRESU POWOJENNEGO 1945-1948

Kard. A. Hlond do Mons. G. B. Montini - 11.09.1947

Kard. A. Hlond do kard. Dominico Jorio - 04.12.1947

Kard. A. Hlond do kard. G. Pizzardo - 17.12.1947

Mons. Domenico Tardini do kard. A. Hlonda - 22.01.1948

Kard. A. Hlond do kard. A. S. Sapiehy - 18.03.1947

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika - 20.07.1948

Ks. Karol Domin do Kard. A. Hlonda - 12.08.1945

Kard. A. Hlond do Norberta de Boynes SJ - [brak daty]

Przekład - 10.11.1945

Odezwa w sprawie jubileuszu ks. Jakuba Wujka - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Tadeusza Andersohna TJ. - 20.11.1945

O. Agryppin do kard. A. Hlonda - 03.05.1946

Ks. Antoni Baraniak do o. Agrypina, kapucyna - 08.05.1946

Ks. Antoni Baraniak do opata opactwa benedyktyńskiego w Emaus - 19.02.1947

Ks. Antoni Baraniak do ks. Tomasza Kołakowskiego - 08.10.1947

Ks. Aleksy Klawek do kard. A. Hlonda - 31.01.1948

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - 05.04.1948]

[Kard. A. Hlond do ks. dr. Zachariasza Krauze] - 10.04.1948

D. Carlo Simona SDB do kard. A. Hlonda - 25.05.1948

Kard. A. Hlond do Don Carlo Simona

- [brak daty]
- 15.06.1948

L. Massey do kard. A. Hlonda - 05.10.1946

Kard. A. Hlond do Ambasady Angielskiej - 13.06.1946

Kard. A. Hlond do Ambasadora USA Mrs Lane - 02.07.1946

Kard. A. Hlond do Rogera Garreau - Ambasadora Francji - 12.08.1946

Kard. A. Hlond do Ambasady Francuskiej w Warszawie - 14.08.1946

Legacja Szwajcarii do kard. Augusta Hlonda - 14.08.1946

Ambasador Węgier do kard. A. Hlonda - 02.11.1946

Ambasada Włoska do kard. A. Hlonda - 13.08.1946

Kard. A. Hlond do Ambasady Włoskiej w Warszawie - 26.10.1946

Ambasador Włoch do kard. A. Hlonda - 07.12.1946

Kard. A. Hlond do Ambasadora Republiki Czechosłowackiej - 22.03.1947

Ambasador Republiki Czechosłowackiej do kard. A. Hlonda - 08.04.1947

Kard. A. Hlond do Charles Casby 

- 31.03.1948 
- 30.09.1948

Stanisław Pawlik do kard. A. Hlonda - 09.09.1945

Kard. August Hlond do Stanisława Pawlika - 19.09.1945

Polecenie kard. A. Hlonda dla ks. Władysława Łysika - 21.06.1946

Kard. A. Hlond do Zarządu Spółdzielni Wydawniczej „Polskie pismo i książka” w Szczecinie - 18.11.1947

Kard. A. Hlond do Henryka Krasińskiego - 27.03.1947

Kard. A. Hlond do Kurii Administracji Apost. w Wrocławiu - 11.08.1947

Kard. A. Hlond do Hanny Wiśniewskiej - 09.12.1947

Kard. A. Hlond do Alojzego Budzińskiego - 16.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. Karola Kubsza - 07.04.1948

Ks. A. Baraniak do Kurii Biskupiej w Tarnowie - 15.06.1948

Kard. A. Hlond do bpa K. Radońskiego - 09.04.1948

Kard. A. Hlond do proboszcza w Lipnie - 09.04.1948

Kard. A. Hlond do bpa M. Klepacza - 15.09.1948

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Bobrowskiego - 05.07.1946

3 Kompania Polskiego Bataliony Wartowniczego w Le Havre do kard. A. Hlonda - 08.07.1946

Kard. A. Hlond do Polskiego Batalionu Wartowniczego w Le Havre - 17.07.1946

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Halagiery SDB - 02.09.1946

Ks. Stanisław Halagiera SDB do kard. A. Hlonda - 09.09.1946

Wełnowska Lucyna do kard. A. Hlonda - 15.12.1946

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka - 24.01.1947]

Kard. A. Hlond do s. Marii Czapiewskiej 

- 29.01.1947
- 24.04.1947
- 28.05.1947

Ks. Aleksander Michalik do kard. A. Hlonda - 30.12.1946

Kard. A. Hlond do ks. Emila Drobnego - 10.09.1947

Kard. A. Hlond do bpa Stefana Woźnickiego - 26.06.1947

Kard. A. Hlond do Aleksandry Soszyńskiej - 24.10.1947

Kard. A. Hlond do Bronisławy Kamińskiej - 24.10.1947

Kard. A. Hlond do Lucyny Wełnowskiej - 21.10.1947

Marta Dmochowska do Sekretariatu Prymasa Polski - 24.09.1947

Kard. A. Hlond do Przedstawicielstwa Krajowej Centrali Caritas w Gdyni - 31.10.1947

Kard. A. Hlond do ks. Jana Achtabowskiego

- 14.10.1947
- 05.02.1948

Kard. A. Hlond do ks. Aleksandra Michalika - 18.10.1947

Ks. Antoni Baraniak do Adm. Ap. Adrzeja Wronki - 03.11.1947

Upoważnienia wystawione przez kard. A. Hlonda

- 03.11.1947
- 12.12.1947

Ks. Antoni Baraniak do ks. Andrzeja Wronki - 21.11.1947

Kard. A. Hlond do Heleny Orszyńskiej - 06.12.1947

Kard. A. Hlond do Mary e Twohic - 18.12.1947

Kard. A. Hlond do dr A. Wadonia - 10.12.1947

Kard. A. Hlond do Alojzego Wycisło - 17.12.1947

Kard. A. Hlond do Szkocko - Polskiego Stowarzyszenia w Glasgow 17.12.1947

Kard. A. Hlond do Zarządu Głównego PCK w Warszawie - 20.04.1948

Kard. A. Hlond do dr A. Wadonia

- 20.04.1948
- 31.03.1948

Arthur Gamble, szef misji C.A.R.E. do kard. A. Hlonda - 03.07.1948

[Ks. Antoni Baraniak do Arthura Gamble] - 06.07.1948

[Ks. Antoni Baraniak do Sióstr Franciszkanek Misjonarek Marii w Warszawie] - 05.08.1948

[Ks. Antoni Baraniak do Arthura Gamble] - 09.08.1948

Jean Bartoszewski do kard. A. Hlonda - 31.07.1948

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 14.08.1948

Kard. A. Hlond do ks. E. Drobnego - 10.09.1948

Ks. A. Baraniak do ks. Chełchowskiego, proboszcza z Dzierzbic - 17.03.1947

Ks. A. Baraniak do Jadwigi Ireny Jaroszyńskiej - 27.09.1948

Kard. A. Hlond do Artura Gamble - 12.03.1948

Kard. A. Hlond do Miss Regina Powers - 06.10.1948

Ks. Antoni Baraniak do J. P. Durgin - 28.11.1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. Jana Wojciechowskiego - 13.11.1948

Kard. A. Hlond do Artura Gamble, szefa misji C.A.R.E. - 02.03.1948

Ks. Stanisław Sprusiński do kard. A. Hlonda - 26.08.1946

Ks. Antoni Baraniak do ks. Stanisława Sprusińskiego - 27.08.1946

Ks. Antoni Baraniak do Związku Kat. „Caritas” w Warszawie - 02.11.1946

Ks. Zdzisław Obertyński do kard. A. Hlonda - 23.11.1946

Ks. Wł. Staniszewski do kard. A. Hlonda - 18.10.1946

Kard. A. Hlond do s. Przełożonej St. Anne’ s. Gratory w Edinburgu - 31.05.1947

Przekład

Kard. A. Hlond do ks. Zdzisława Obertyńskiego - 12.12.1946

Kard. A. Hlond do Marii Dmochowskiej - 02.10.1947

Ks. A. Baraniak do ks. A. Wronki - 08.03.1947

Ks. A. Baraniak do ks. Teodora Benscha - 12.08.1946

Kard. A. Hlond do prof. Theodor Reh - 19.03.1947

Przekład

Upoważnienie - 06.11.1946

Kard. A. Hlond do ks. Wycisło - 31.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. bpa Stefana Woźnickiego

- [brak daty]
- 30.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. prał. Pawła Knappek - 31.07.1947

Kard. A. Hlond do oo. franciszkanów w Fulaski / USA / - 31.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. prof. Walerego Jasińskiego - 31.07.1947

Kard. A. Hlond do redakcji „W obronie prawdy” - 28.11.1947

Kard. A. Hlond do bpa J.H. Schlarman’a - 15.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Gronkowskiego - 05.02.1948

Kard. A. Hlond do Jerzego Szudego - 15.06.1948

Kard. A. Hlond do ks. dyrektora Arcybractwa Krwi P. Jezusa - 25.06.1948

Kard. A. Hlond do Urzędu Akcyzowego w Warszawie - 25.09.1948

Ks. Antoni Baraniak do Ambasady RP w Londynie - 30.11.1948


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2296 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone