Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 24

Tom IV, część 24 - Korespondencja 1926-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1980

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z ZGROMADZENIEM BRACI SERCA JEZUSOWEGO 1928-1948

Kard. A. Hlond do ks. Jęśka

- 23.08.1928
- 23.09.1928 [1]
- 23.09.1929 [2]
- 23.09.1929 [3]
- 23.09.1929 [4]
- 23.09.1929 [5]
- 23.09.1929 [6]
- 23.09.1929 [7]
- [brak daty]
- 23.09.1929 [8]
- 27.11.1930
- 24.01.1931
- 26.01.1931
- 24.04.1931
- 11.03.1934
- 15.07.1934
- 06.02.1935
- 26.04.1939
- [Podpis brakującego zdjęcia]
- 23.03.1939
- 28.04.1939
- 01.10.1945

Br. Antoni Pachurka do ks. A. Baraniaka

- 30.10.1945
- 16.11.1945

[Abp Walenty Dymek do Braci Serca Jezusowego] - 21.11.1945

Br. Antoni Pachurka do ks. Baraniaka - 20.11.1945

Kard. August Hlond do br. Michała Marciniaka - 01.12.1945

[Abp Dymek do ks. dr Baraniaka] - 25.01.1946

[Odpowiedź ks. dr Baraniaka] - 31.01.1946

Br. Michał Marciniak do ks. dr Antoniego Baraniaka - 06.02.1946

[Kard. A. Hlond do Zgromadzenia Braci Najśw. Serca Jezusowego] - 28.03.1946

[Br. Michał Marciniak do ks. dra Antoniego Baraniaka] - 25.05.1946

Kard. A. Hlond do br. Michała Marciniaka - 01.06.1946

T. Peter Kolton do kard. A. Hlonda - 24.02.1946

[Z listu ks. Sekretarza Baraniaka do p. Koltona] - 23.03.1946

Kard. A. Hlond do Braci S. J. w Puszczykowie - 25.04.1946

Walenty Dymek do br. Michała Marciniaka - 26.06.1946

[Sekretarz Episkopatu do Generała B. Serca Jezusowego] - 13.09.1946

Ks. dr Stanisław Bross do br. Michała Marciniaka - 21.01.1948

Kwestionariusz

II. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU TOMISTYCZNEGO W POZNANIU W 1934 ROKU - 1934-1935

Agostino Gemelli do kard. A. Hlonda - 05.01.1934

Ks. Kazimierz Kowalski do kard. A. Hlonda - 08.01.1934

Kard. A. Hlond do ks. K. Kowalskiego - 08.01.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na liście ks. K. Kowalskiego z dn. 25.01.1934 - brak daty]

Ks. K. Kowalski do kard. A. Hlonda

- 25.01.1934
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. K. Kowalskiego - 09.02.1934

Ks. K. Kowalski do kard. A. Hlonda - 17.05.1934

Jacques Maritain do ks. K. Kowalskiego - 19.01.1934

Ks. K. Kowalski do J. Maritain - [brak daty]

M. Defourny do kard. A. Hlonda - 25.01.1934

Martino Gillet O.P. do kard. A. Hlonda - 29.01.1934

Jacques Maritain do kard. A. Hlonda - [brak daty]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 05.02.1934

Jacques Maritain do kard. A. Hlonda - 18.05.1934

Kard. A. Hlond do ks. K. Kowalskiego - 16.05.1934

Ks. K. Kowalskiego do kard. A. Hlonda - 13.05.1934

Koncepty listów do osobistości instytucji - 16.05.1934

Prof. Bronisław Dembiński do kard. A. Hlonda - 18.05.1934

Ks. Antoni Szymański do kard. A. Hlonda - 25.05.1934

Ks. K. Kowalski do kard. A. Hlonda - 16.06.1934

Kard. A. Hlond do B. Dembińskiego - 06.1934

W sprawie udziału O. Pawła Siwka TJ. w Międz. Kongresie Tomistycznym - [brak daty]

O. Wł. Ledóchowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 03.07.1934

Ks. K. Kowalski do kard. A. Hlonda - 04.07.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 06.07.1934

Załącznik: Program Międzynarodowego Kongresu Filozofji Tomistycznej w Poznaniu

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Żongołłowicza - 06.07.1934

Kard. A. Hlond do biskupów polskich - 06.07.1934

Kard. A. Hlond do Rogera Raczyńskiego - 06.07.1934

Kard. A. Hlond do o. Wł. Ledóchowskiego S.J. - 21.11.1933

Bp St. Łukomski do kard. A. Hlonda - 23.07.1934

Kard. A. Hlond do Wacława Jędrzejewicza - 06.07.1934

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 28.07.1934

Kard. A. Hlond do kardynałów E. Pacelli i G. Bisleti - 07.07.1934

Załącznik: Programma del Congresso Internazionale di Filosofia tomistica

Bp St. Adamski do kard. A. Hlonda - 21.07.1934

Kard. Al. Kakowski do kard. A. Hlonda - 21.08.1934

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 21.08.1934

Bp Wojciech Owczarek do kard. A. Hlonda - 20.08.1934

Kard. Gaetano Bisleti do kard. A. Hlonda - 18.06.1934

Benoit Lavaud OP do kard. A. Hlonda - 29.01.1934

Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 04.08.1934

Bp Stanisław Rospond do kard. A. Hlonda - 22.08.1934

Kard. A. Hlond do biskupa włoskiego /bez nazwiska/ - 18.06.1934

Kard. A. Hlond do hr. Heleny Breziny - 18.09.1934

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 23.08.1934

Bp Grzegorz Łakota do kard. A. Hlonda - 23.08.1934

Ks. Piotr Chojnacki do kard. A. Hlonda - 19/22.08.1934

Ks. K. Kowalski do kard. A. Hlonda - 11.04.1935

III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EUCHARYST. W BUDAPESZCIE W 1938 - 1936-1938

Ks. Stanisław Pływaczyk do kard. A. Hlonda - 12.12.1936

[Przekład listu Gminy Parafialnej w Szombathely]

Gmina Parafialna Szombathely do kard. A. Hlonda - 09.12.1936

Kard. Justynian Seredi do kard. A. Hlonda - 17.02.1937

Zał: Proces

Kard. A. Hlond do J. Card. Seredi - 25.02.1937

Mp Franciscus Virag do kard. A. Hlonda - 25.06.1937

Kardynał G. Seredi do kard. A. Hlonda - 12.11.1937

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 19.11.1937

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda - 03.01.1938

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 18.01.1938

Kard. G. Seredi do kard. A. Hlonda

- 20.01.1938
- 26.05.1937

Bp Tomasz Ludwik Heylen do kard. A. Hlonda - 26.05.1937

Ks. Stanisław Bross do kard. A. Hlonda - 16.08.1937

Komitet Węgierski Kongresu Eucharystycznego do Kancelarii Prymasa - 09.08.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 17.08.1937

Zygmunt Mihalovics do kard. A. Hlonda - 05.01.1938

Kard. A. Hlond do ks. Zygmunta Mihalovics - 17.01.1938

Ks. Stanisław Bross do kard. A. Hlonda - 02.09.1937

Kard. G. Seredi do kard. A. Hlonda - 28.11.1937

Ks. Ignacy Chmura do Kancelarii Prymasa Polski - 07.12.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 11.12.1937

Kard. A. Hlond do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej - 31.12.1937

Bp Edward Komar do kard. A. Hlonda - 29.01.1938

O. Pius Przeździecki do kard. A. Hlonda - 14.02.1938

O. Michał Zembrzuski do kard. A. Hlonda - 23.03.1938

Dr Schmidt Sandor do kard. A. Hlonda - 26.01.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 04.02.1938

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Lisowskiego - 31.01.1938

Załącznik: Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Sonika/ Edwarda Komara - 31.01.1938

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 18.02.1938

Karl [nazwisko nieczytelne] do kard. A. Hlonda - 14.02.1938

Kard. A. Hlond do Karl [nazwisko nieczytelne] - 08.03.1938

Kard. A. Hlond do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej - 07.03.1938

Bp Iwan Buczko do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu - 28.02.1938

O. Michał Zembrzuski do kard. A. Hlonda - 07.02.1938

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda - 27.02.1938

Ks. Stanisław Bross do kard. A. Hlonda - 01.03.1938

Załącznik: „Wiadomości Diecezjalne Lubańskie” nr 2 - luty 1938

Kard. A. Hlond do bpa Mariana L. Fulmana - 07.03.1938

Bp Franciszek Sonik do kard. A. Hlonda - 16.02.1938

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 09.03.1938

Kard. A. Hlond do bpa Fr. Sonika - 28.02.1938

Kard. A. Hlond do ks. Jana Antal SDB - 02.03.1938

Ks. Janos Antal do kard. A. Hlonda - 07.03.1938

Kard. A. Hlond do ks. J. Antala - 15.03.1938

Ks. J. Antal do kard. A. Hlonda - 24.05.1938

Kard. A. Hlond do o. Michała Zembrzuskiego - 15.03.1938

Kard. A. Hlond do ks. A. Durzyńskiego - 1938

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Virag - 18.03.1938

Bp Franciszek Virag do kard. A. Hlonda - 01.04.1938

Naczelny Instytut AK w Polsce do kard. A. Hlonda - 06.05.1938

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda - 15.04.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 12.05.1938

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 17.05.1938

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 21.05.1938

Kard. A. Hlond do min. Orłowskiego - 17.05.1938

Kard. A. Hlond do Stefana Keglevicha - [brak daty]

Stefan Keglevich do kard. A. Hlonda - 16.05.1938

Ks. Zygmunt Mihalovics do kard. A. Hlonda - 06.05.1938

Kard. A. Hlond do Zygmunta Mihalovics - 16.05.1938

Kard. A. Hlond do Stefana Keglevicha - 16.05.1938

Bp Ludwik Shvoy do kard. A. Hlonda - 12.05.1938

Kard. A. Hlond do bpa Ludwiga Shvoy - 18.05.1938

Biuro „Orbis” do Kancelarii Prymasa Polski - 21.05.1938

Kard. A. Hlond do Komitetu Centralnego Międz. Kongresu Ech. - [brak daty]

Przekład - 17.05.1938

Kard. A. Hlond do Apba Filippo Cortesi - 21.05.1938

Minister Spraw Zagranicznych Węgier do kard. A. Hlonda - 25.05.1938

Ks. H. Zborowski do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej - 30.06.1938

Stanisława Łuczkowska do kard. A. Hlonda - 27.05.1938

Kard. A. Hlond do ks. Zygmunta Mihalovics - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Stefana Hr Keglevitch - 04.07.1938

Kard. A. Hlond do Gabriela Keglevicha - 04.07.1938

Stefan Keglevich do kard. A. Hlonda - 13.07.1938

Kard. A. Hlond do Bela Imredy - 18.07.1938

Kard. A. Hlond do Komitetu Międz. Kongresu Euch. w Budapeszcie - 06.08.1939

Dr Georges [nazwisko nieczytelne] do kard. A. Hlonda - 31.05.1938

Siostra M. A. Kammerer do kard. A. Hlonda - 02.06.1938

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda - 09.07.1938

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 09.07.1938

Kard. A. Hlond do Dr Schmidt Sandor - 09.11.1938

Dr Schmidt Sandor do kard. A. Hlonda - 12.10.1938

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda - 13.01.1939

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 13.02.1939

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda - 16.06.1939

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 22.06.1939

IV. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE INSTYTUTU WYŻSZEJ WIEDZY RELIGIJNEJ W POZNANIU 1939

Ks. Walerian Adamski do kard. A. Hlonda - 28.04.1939

Kard. A. Hlond do abpa Filippo Cortesi - 22.10.1938

Kard. A. Hlond do ks. Edwarda Kozłowskiego - 04.11.1938

Kard. A. Hlond do k. Malinowskiego TJ - 04.11.1938

Kard. A. Hlond do O. Bernarda Przybylskiego OP - 04.11.1938

Kard. A. Hlond do Sodalicyj Mariańskich - 04.11.1938

Zał. Wykaz adresów Sodalicyj w Poznaniu

Waldemar Szews do kard. A. Hlonda - 30.11.1938

V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE UCHODŹCÓW CZESKICH 1939

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 11.04.1939

Kancelarja Prymasa Polski do Komitetu Katolickiego Uchodźców Czeskich w Londynie - 17.04.1939

Adres Komitetu Katolickiego dla Uchodźców z Niemiec

Bp Juliusz Bieniek do kard. A. Hlonda - 27.04.1939

Kard. A. Hlond do kard. Artura Hinsley’a - [brak daty]

Przekład angielski - 05.06.1939

Kard. Artur Hinsley do kard. A. Hlonda - 21.06.1939

Załącznik: Lista uchodźców czechosłowackich

Przekład polski listu kard. Artura Hinsley’a - 21.06.1939

Zał. Lista uchodźców czechosłowackich

Kancelaria Kurii Katowickiej do kard .A. Hlonda - 31.07.1939

Ks. Henryk Zborowski do Catholic Commitee for Refugees from Germany - 17.08.1939

Koncept pisma do Komitetu dla Uchodźców z Niemiec - 17.08.1939

VI. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE KATOLICKIEGO INSTYTUTU WYCHOWAWCZEGO W POZNANIU 1933-1937

Klemens Jędrzejewski do kard. A. Hlonda - 18.06.1930

Załącznik do listu Kl. Jędrzejewskiego z 18.06.1939: Katolicki Instytut Pedagogiczny im. Papieża Piusa XI

Katolicki Instytut Pedagogiczny im. Papieża Piusa XI

Ks. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda - 15.05.1933

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Rucińskiego - 01.06.1933

Kard. A. Hlond do bpa Walentego Dymka - 08.06.1933

Ks. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda - 13.06.1933

Kard. A. Hlond do Janusza Jędrzejewicza Ministra WRiOP - 03.07.2933

Kazimierz Lubecki do kard. A. Hlonda - 10.07.1933

Robert Poselt do kard. A. Hlonda - 12.07.1933

Ks. Stefan Durzyński do Roberta Poselta - 20.07.1933

Robert Poselt do kard. A. Hlonda - 24.08.1933

Włodzimierz Ogonczyk Godziszewski do kard. A. Hlonda - 10.07.1933

Kard. A. Hlond do Janusza Jędrzejewicza - 08.09.1933

Janusz Jędrzejewicz do kard. A. Hlonda - 28.09.1933

Ks. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda - 19.11.1933

Kard. A. Hlond do ks. Inf. Fr. Rucińskiego - 14.10.1935

[Pismo ks. A. Baraniaka] - [brak daty]

Ks. Franciszek Ruciński do kard. A. Hlonda - 17.05.1936

Ks. Edward Kozłowski do kard. A. Hlonda - 19.12.1936

Kard. A. Hlond do ks. Fr. Rucińskiego - 08.10.1936

Kard. A. Hlond do Kuratorjum Katolickiego Instytutu Wychowawczego - 08.10.1936

Kard. A. Hlond do ks. Karola Michalskiego CM - 08.10.1936

Kard. A. Hlond do Matki Stanisławy Dankowskiej - 08.10.1936

Kard. A. Hlond do Matki Agaty Liczbińskiej - 08.10.1936

Kard. A. Hlond do dra Mieczysława Luzińskiego - 08.10.1936

Siostra S.M. Filotea Pełka do kard. A. Hlonda - 18.07.1936

Dr Mieczysław Luziński do kard. A. Hlonda - 25.10.1936

Ks. Stefan Janiak do kard. A. Hlonda - 23.11.1936

Katolicka Szkoła Pielęgniarstwa w Poznaniu - [brak daty]

Ks. Stefan Janiak do kard. A. Hlonda - 10.02.1937

Ks. Franciszek Marlewski do Katolickiej Szkoły Pielęgniarstwa - 09.01.1937

[Ewangelicki Diakonat Społecznościowy w Polsce do Instytutu Archidiecezjalnego Akcji Katolickiej] - 1.12.1936

Kard. A. Hlond do Kat. Instytutu Wychowawczego - 27.03.1937

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. Filippo Cortesi - 27.09.1937

S. M. Maksencja Wybraniec do kard. A. Hlonda - 22.01.1937

Maria Lesiówna i Maria Andrychowska do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Zawód, w którym nisza bezrobocia. Nowa szkoła w Poznaniu. Wspaniał adziałalność Kat. Instytutu Wychow.

VII. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1926-1948

Ks. Leon Rankowski do kard. A. Hlonda - 29.06.1926

Etter R. do kard. A. Hlonda - 30.06.1926

Br. Czesław O.M.Cap. do kard. A. Hlonda - 30.06.1926

Ks. Jan Giecewicz do kard. A. Hlonda - 08.07.1926

Antoni Stach do kard. A. Hlonda - 16.07.1926

Ks. August Paluch do kard. A. Hlonda - 26.07.1926

Ks. Jan Korzonkiewicz do abpa A. Hlonda - 15.10.1926

Kazimierz Młodzianowski do abpa A. Hlonda - 20.10.1926

Abp A. Hlond do Kazimierza Młodzianowskiego - 29.10.1926

Brunon Czajkowski do kard. A. Hlonda - 25.12.1926

Ks. Walenty Gadowski do kard. A. Hlonda - 31.05.1927

Karol ze Żmigrodu Stadnicki do kard. A. Hlonda - 01.01.1927

Ks. Juliusz Kwapuliński do kard. A. Hlonda - 08.06.1927

Ks. Ignacy Jakubczyk do kard. A. Hlonda - 21.06.1927

Ks. Stanisław Skwierewski do kard. A. Hlonda - 26.06.1926

Ks. Jan Szlachta do kard. A. Hlonda - 23.01.1928

O. Słomiński do kard. A. Hlonda - 27.06.1927

Królikowski Florian do kard. Hlonda - 20.07.1927

Sobolewska Maria Róża do kard. Hlonda - 06.05.1928

Ks. Koronowski Walenty do kard. Hlonda - 10.08.1928

Ks. Szlachta Jan do kard. Hlonda - 19.12.1928

Ks. Wiecki Paweł Jan do kard. Hlonda - 21.12.1928

Sobolewska Maria Róża do kard. Hlonda - 27.12.1928

Ks. Danek W. do kard. Hlonda - 29.12.1928

Irmao José do kard. Hlonda - 13.02.1929

Ks. Borkowski Ludwik do kard. Hlonda - 18.02.1929

Górka Jakób do kard. Hlonda - 18.02.1929

Zarębski Edward do kapelana ks. Nikodema Mędlewskiego - 20.03.1929

Loret Maciej do kard. Hlonda - 20.03.1929

Sobolewska Maria Róża do kard. Hlonda - 24.03.1929

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 05.04.1929

Skarżyńska Anna do kard. Hlonda - 30.03.1929

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 03.04.1929

Ks.Ks. Tomasz i Stanisław Bona do kard. Hlonda - 05.06.1929

Ks. Węglewicz Mieczysław do kard. Hlonda - 14.04.1929

S. Maria Rafaela od św. Teresy do kard. Hlonda - 23.12.1929

Bp Latyszewski Jan do kard. Hlonda - 04.01.1930

Polonia Holenderska do kard. A. Hlonda - 14.09.1930

Jan Żyła do kard. A. Hlonda - 20.09.1930

Ks. Teodor Czerwiński do kard. A. Hlonda - 21.09.1930

Leon Barciszewski do ks. Bpa Antoniego Laubitza - 14.03.1930

Leon Barciszewski do ks. Nikodema Mędlewskiego - 26.09.1930

[Prezydent Miasta Gniezna do ks. Mędlewskiego] - 27.09.1930

[Prezydent Miasta Gniezna do ks. bpa Laubitza] - 26.09.1930

Leon Barciszewski do Związku Kapłanów „Unitas” - 27.09.1930

Ks. Stanisław Maśliński do kard. A. Hlonda - 22.09.1930

Józef Herman do kard. A. Hlonda - 20.09.1930

Tadeusz Szułdrzyński do kard. A. Hlonda - 28.09.1930

Kl. Sternal do kard. A. Hlonda - 21.09.1930

Brat Gaweł do kard. A. Hlonda - 22.09.1930

S. Maria Kunegunda Arndt do kard. A. Hlonda - 05.10.1930

Ks. Bolesław Walich do kard. Hlonda - 27.09.1930

Ks. Tomasz Zaremba SDB do kard. A. Hlonda - 25.09.1930

Bogdan Nowaczyk do kard. A. Hlonda - 29.09.1930

Jadwiga z Brzozowskich Ronikier do kard. A. Hlonda - 24.12.1930

Kolonia Polska w Magny do kard. A. Hlonda - 06.10.1930

Ks. Aleksy Brasse do kard. A. Hlonda - 28.12.1931

O. Benedykt Wiercioch OFM do kard. A. Hlonda - 19.12.1929

Ks. Teodor Zalewski do kard. A. Hlonda - 22.10.1930

O. Franciszek Herud S.V.D. do kard. A. Hlonda - 23.12.1929

S. Maria Rafaela od św. Teresy do kard. A. Hlonda - 21.12.1930

Ks. Antoni Michalik SDS do kard. Hlonda - 27.12.1930

Dębski Walenty do kard. Hlonda - 01.01.1932

Giżycka Janina do kard. Hlonda - 28.06.1926

Berkan Kazimiera do kard. Hlonda - 26.12.1932

Krotoski Kazimierz do kard. Hlonda

- 01.01.1931
- 10.05.1932

Wiecki Jan Paweł do kard. A. Hlonda

- 24.12.1930
- 03.04.1931
- 25.03.1932

Matka Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 17.03.1929

Maciej Loret do kard. A. Hlonda

- 22.12.1932
- 23.12.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 24.12.1934

Bp Ignacy Dub-Dubowski do kard. A. Hlonda - 05.03.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 27.12.1934

Kazimierz Krotoski do kard. A. Hlonda - 30.12.1934

Kard. Carlo Salotti do kard. A. Hlonda - 16.12.1935

Kard. Geogre Mudelain do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Carlo Salotti - 01.01.1936

Kazimierz Marian Morawski do kard. A. Hlonda - 16.10.1936

Stefan Cybichowski do kard. A. Hlonda - 22.12.1936

Kard. A. Hlond do Macieja Loreta - 18.10.1936

Ks. Apolinary Leśniewski do kard. A. Hlonda - 21.10.1936

Abp A. S. Sapieha do kard. A. Hlonda - 30.06.1936

Telegram - 13.07.1936

Kard. A. Hlond do ks. Arnolda Smeets SDB - 06.11.1936

Kard. A. Hlond do Mons. Aleksandra Evreinoff - 07.11.1936

Kard. A. Hlond do M. Van den Heuvel - 14.10.1936

Kard. A. Hlond do Helene Czerny - 08.10.1936

Generał Aureli Serda Serdowski do kard. A. Hlonda - 18.11.1934

Kard. A. Hlond do Macieja Loreta - 30.12.1932

Kard. A. Hlond do gen. Aurelego Serda Serdowskiego - 31.12.1934

Kard. A. Hlond do Reginy Feruzzi - 08.02.1936

Kard. A. Hlond do ks. Alfredo Paccini - 10.07.1936

Kard. A. Hlond do ks. Jana Stopy - 21.11.1938

Do ks. Dyr. Michałka - 11.11.1938

Kard. A. Hlond do ks. Kazimierza Bajerowicza - 01.12.1938

Kard. A. Hlond do Z. W. Romaszkiewicza - 18.07.1938

Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 02.02.1939

[Załącznik: List K. Golonki do S. Dąbrowskiego] - 21.05.1935

Kard. A. Hlond do Emilii Szenwicowej - 17.04.1993

Kard. A. Hlond do Komitetu Obchodu 25-lecia Moabitu - 24.03.1939

Kard. A. Hlond do kard. Sebastiano Leme - 27.05.1939

Kard. A. Hlond do Mons. Paul. Remond - 18.06.1939

Kard. A. Hlond do Okręgowego Komitetu Floty Narodowej - 22.06.1929

Kard. A. Hlond do kard. Teodora Innitzer - 13.07.1939

Kard. A. Hlond do ks. Bolesława Domańskiego - 21.04.1939

St. Grenka do kard. Augusta Hlonda - 02.05.1941

[List z Delegatury w Marsylii] - 30.04.1941

Ks. Bernard Kopeć do ks. A. Baraniaka - 05.05.1941

Maksymilian Lasok i Piotr Jasiok do kard. A. Hlonda - 05.05.1941

Krzysztof Woroniecki do kard. A. Hlonda - 05.05.1941

Ks. Edmund Kałas do ks. Antoniego Baraniaka - 05.05.1941

Ks. Edmund Kałas do kard. A. Hlonda - 05.05.1941

Ks. Franciszek Forecki do kard. A. Hlonda - 05.05.1941

Ks. Fr. Forecki do kard. Augusta Hlonda - 06.05.1941

Ks. J. Ciepły do ks. Antoniego Baraniaka - 06.05.1941

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Foreckiego - 12.05.1941

Ks. Franciszek Dera do kard. A. Hlonda - 13.05.1941

Kard. A. Hlond do ks. Edmunda Kałasa SF - 16.05.1941


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2278 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone