Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 25

Tom IV, Część XXV - Korespondencja 1926-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1980

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przekazanych źródeł

I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z OSOBAMI PRYWATNYMI I INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI I ŚWIECKIMI 1926-1939

Ks. R. Roux Saletyn do kard. A. Hlonda - 01.07.1927

Kard. A. Hlond do ks. Kaspra Słomińskiego C.M. - 08.07.1927

Kard. A. Hlond do uczestnika Kongresu Unionistycznego w Pradze - 22.08.1929

Kard. A. Hlond do Kancelarii Prymasa Polski - 21.12.1932

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Borkowskiego - 25.02.1929

Bp Antoni Szlagowski do kard. A. Hlonda - 05.03.1929

Kard. A. Hlond do bpa A. Szlagowskiego - 08.03.1929

Ks. Jan Poskrobko do kard. A. Hlonda - 12.03.1929

Bp Karol Józef Fischer do kard. A. Hlonda - 26.03.1929

Ks. Tadeusz Malczewski do kard. A. Hlonda - 16.07.1929

Ks. Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda - 18.06.1930

Feliks Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 04.10.1930

Bp Bernard Dembek do kard. A. Hlonda - 12.10.1930

Ks. Bruno Wolnik TJ do kard. A. Hlonda - 07.03.1931

Franciszek Tronczek do kard. A. Honda - 29.11.1931

Piotr Płonka do kard. A. Hlonda

- 20.12.1931
- 20.12.1933

S. Maria Rafaela od św. Teresy do kard. A. Hlonda - 24.12.1931

Ks. Mieczysław Węglewicz do kard. A. Hlonda - 29.12.1931

Ks. Inf. W. Grabowski do kard. A. Hlonda - 09.04.1932

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 22.04.1932

Emanuel Bartnicki do Kancelarii Prymasa Polski - 18.09.1932

Ks. H. Zborowski do Emanuela Bartnickiego - 20.09.1932

Rudolf Rosiński do kard. A. Hlonda - 06.10.1932

Assicurazioni Generali Trieste do kard. A. Hlonda - 17.10.1932

Antoni Zagłoba Smoliński do kard. A. Hlonda - 07.10.1932

Władysław Przyrembel do kard. A. Hlonda - 24.10.1932

Maria Szablewska do kard. A. Hlonda - 25.10.1932

[Odpowiedź ks. Durzyńskiego] - 28.10.1932

Franciszek Nocoń do kard. A. Hlonda - 27.10.1932

Agencja „Zachód” do kard. A. Hlonda

- 29.10.1932 [1]
- 29.10.1932 [2]

Kancelaria Prymasa Polski do firm wydawniczych - 12.11.1932

Kard. A. Hlond do Ministra RP w Kopenhadze - 16.11.1932

S. Teresa Maria karm. bosa do kard. A. Hlonda - 05.04.1933

Mons. Guilherme Maria Thileteek S.V.D. - 05.02.1932

[Piotr Płonka do kard. A. Hlonda] - 03.03.1932

Zarząd Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy RP do kard. A. Hlonda - 24.02.1929

Bronisław Rudzik i Jan Maklakiewicz do kard. A. Hlonda - 20.12.1932

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 25.12.1932

Ks. A. Baraniak do Kancelarii Prymasa Polski - 23.12.1932

Karol Hr Romer do Kancelarii Prymasa Polski - 30.11.1932

Notatka kard. Hlonda w sprawie odpowiedzi dla Wł. Furmanika - 02.10.1932

Ks. H. Zborowski do Wł. Furmanika - 19.12.1932

Jadwiga Garszyńska do kard. A. Hlonda - 22.10.1932

Kazimierz Kaczmarek do kard. A. Hlonda - 15.11.1932

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 16.11.1932

Kazimiera Barkan do kard. A. Hlonda - 21.11.1932

Ks. Jan Harasimowicz do kard. A. Hlonda - 08.12.1932

Karola Jarczewska do kard. A. Hlonda - 29.11.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 09.12.1932

Stanisław Turno do kard. A. Hlonda - 16.12.1932

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 19.12.1932

Ks. Jan Wiecki do kard. A. Hlonda - 24.12.1932

Ks. Ryszard Bakalarczyk do M.I.C. do kard. A. Hlonda - 07.1933

Ignacy Mościcki do kard. A. Hlonda - 15.05.1933

[Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej do Kancelarii Prymasa Polski] - 19.10.1933

Ks. Stefan Kwiatkowski do kard. A. Hlonda - 20.11.1933

O. Szymon Łaś do kard. A. Hlonda - 21.12.1933

Piotr Płonka do kard. A. Hlonda - 20.12.1934

Ks. Antoni Szymański do kard. A. Hlonda - 18.12.1935

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 08.01.1936

S. Małgorzata Dąbrowska do kard. A. Hlonda - 21.12.1935

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.01.1936

Edward Michalec do kard. A. Hlonda

- 27.09.1936
- 26.09.1936

S. Maria Elżbieta Zaleska do kard. A. Hlonda - 30.09.1936

Teobald Heinztel do kard. A. Hlonda - 30.09.1936

Antoni Gotz Okocimski do kard. A. Hlonda - 01.10.1936

Ks. Jan Filipiak do kard. A. Hlonda - 01.10.1936

Ks. Władysław Rejowicz do kard. A. Hlonda - 01.10.1936

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 01.10.1936

Jan Wysocki do kard. A. Hlonda - 06.04.1936

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 11.04.1936

Ks. Julian Bartkowski do kard. A. Hlonda - 15.06.1936

Feliks Raczkowski do kard. A. Hlonda - 02.10.1936

Ks. Fr. B. Kowalski do kard. A. Hlonda - 26.10.1936

Maria [nazwisko nieczytelne] do kard. A. Hlonda - 21.10.1936

Wanda z Ordów Smolikowa - 22.10.1936

Księgarnia św. Jacka w Katowicach do kard. A. Hlonda - 27.10.1936

M. Laureta Lubowidzka do kard. A. Hlonda - 16.03.1936

Ks. Władysław Kulczycki do kard. A. Hlonda - 20.12.1936

Bratnia Pomoc Akademików do kard. A. Hlonda - 19.12.1936

Stefan Lenartowicz do kard. A. Hlonda - 21.12.1936

Ks. Tomasz Kopa SDB do kard. A. Hlonda - 21.12.1936

Józef Aleksander Gałuszka do kard. A. Hlonda - 22.12.1936

Zjednoczenie Polskich Inżynierów Katolików do kard. A. Hlonda - 21.12.1936

Aleksander Hauke do kard. A. Hlonda - 22.12.1936

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 23.12.1936

Ks. Franciszek Lorenc do kard. A. Hlonda - 22.12.1936

Henryk Skirimutt do kard. A. Hlonda - 24.12.1936

Klemens Gleck do kard. A. Hlonda - 02.11.1936

[Załącznik: List F. Bałdowskiego - 20.08.1936]

S. Maria Józefa Twarowska do kard. A. Hlonda - 23.12.1936

Nowak Stanisław do kard. A. Hlonda - 23.12.1936

Dyrektor Kolei Państwowych w Toruniu do kard. A. Hlonda - 08.01.1937

Antoni Kohman do kard. A. Hlonda - 24.12.1936

M. Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 29.12.1937

Ks. Władysław Kwiatkowski CR do kard. A. Hlonda - 15.01.1937

Kard. A. Hlond do s. Marii Czapiewskiej - 03.1937

Leopold Caro do kard. A. Hlonda - 02.01.1937

Kazimierz Marian Morawski do kard. A. Hlonda - 02.01.1937

S. Maria Elżbieta Zaleska do kard. A. Hlonda - 01.01.1937

Wanda Smolkowa do kard. A. Hlonda - 12.01.1937

„Ognisko Polskie” w Buenos Aires do kard. A. Hlonda - 20.02.1937

Zarząd Stronnictwa Narodowego w Nakle do kard. A. Hlonda - 10.02.1937

Załącznik: Błogosławieństwo ks. Prymasa Hlonda dla Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nakle - [brak daty]

[Ks. Zborowski do Zarządu Stronnictwa Narodowego w Nakle] - 13.02.1937

Ks. Gustaw Nobel do kard. A. Hlonda - 26.08.1937

Bp Franciszek Lisowski do kard. A. Hlonda - 20.12.1937

Kard. A. Hlond do bpa Fr. Lisowskiego - 28.12.1937

Ks. Władysław Klimczyk SDB do kard. A. Hlonda - 22.02.1937

Ks. Paweł Chodniewicz do kard. A. Hlonda - 13.12.1937

Wincenty Basiński do kard. A. Hlonda - 30.12.1937

Ignacy Myszczyński i R. Brelewski do kard. A. Hlonda - 20.12.1937

Ks. J. Maćkowski SAC do kard. A. Hlonda - 22.12.1937

Ks. Stanisław Sobieniowski do kard. A. Hlonda - 29.04.1938

Włodzimierz Junosza Gałecki do kard. A. Hlonda - 12.05.1939

Aleksander Kozłowski do kard. A. Hlonda - 23.02.1939

N.N. do kard. A. Hlonda - 10.02.1939

Stanisław Moczulski do kard. A. Hlonda - 24.02.1939

Mirowa Dmowska do kard. A. Hlonda - 12.02.1939

Vitantas Liutkovicius do kard. A. Hlonda - 27.02.1939

Władysław Bartosiewicz do kard. A. Hlonda - 14.03.1939

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 05.05.1939

Ks. Franciszek Ruciński do /kard. A. Hlonda/ B. Filipiaka - 04.03.1939

Jan Bożeńko do ks. B. Filipiaka - 26.02.1939

Ks. Lucjan Bojnowski do kard. A. Hlonda - 11.05.1939

II. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OŚRODKAMI POLONIJNYMI 1926-1939

Alfred Wysocki do kard. A. Hlonda - 20.07.1928

Związek Tow. Gimn. „Sokół” do kard. A. Hlonda - 18.03.1929

Kard. A. Hlond do Związku Towarzystwa „Sokół” we Francji - 22.03.1929

Ks. Henryk Zborowski do Min. Spraw Zagr. w Warszawie - [brak daty]

[Ks. H. Zborowski do Związku Polaków w Niemczech] - 14.02.1930

Do Związku Polaków w Niemczech - 15.04.1930

Dr Wolf do kard. A. Hlonda - 23.09.1930

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 26.03.1930

Centralny Komitet Polaków we Francji do kard. A. Hlonda - 28.07.1930

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 12.08.1930

Sekretariat Generalny Związku Pol. Tow. Kat. Do kard. Hlonda - 02.11.1930

Franciszek Namysło do kard. A. Hlonda - 19.04.1931

Zygmunt Stefanowicz do kard. A. Hlonda - 21.04.1931

Ks. Tomasz S. Ligman C.R. do kard. A. Hlonda - 08.07.1931

Sokolstwo Polskie w Ameryce do kard. A. Hlonda - 21.08.1931

Bractwo Żywego Różańca z Grentzwald do kard. A. Hlonda - 18.12.1931

Koło Studentów Polaków z Gandawy do kard. A. Hlonda - 28.02.1932

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej z Nakskov do kard. A. Hlonda - 05.02.1932

Ks. Władysław Kudłacik do kard. A. Hlonda - 09.04.1932

Rada Opiekuńcza Stowarzyszeń Młodz. Pol. W Danji do kard. A. Hlonda - 16.04.1932

Kard. A. Hlond do Jana Kustosza - 01.02.1933

Ks. Władysław Kudłacik do Kancelarji Prymasa Polski - 04.05.1932

Związek Pol. Tow. w Honaldji do kard. A. Hlonda - 20.04.1932

Stefan Kleczkowski do kard. A. Hlonda - 16.08.1932

Związek Sokołów Polskich we Francji do kard. A. Hlonda - 22.08.1932

Ks. H. Zborowski do Związku Sokołów we Francji - 31.08.1932

Stowarzyszenie Rezerwistów i byłych Wojskowych RP do kard. A. Hlonda - 09.07.1933

Kard. A. Hlond do Rezerwistów i B. Wojskowych RP we Francji - 12.07.1933

Związek Nauczycielstwa Pol. we Francji do kard. A. Hlonda - 07.01.1934

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 13.02.1934

Związek Narodowy Polski w Australii do kard. A. Hlonda - 21.04.1932

Związek Pol. Towarzystw Gimn. w Niemczech do kard. A. Hlonda - 30.10.1932

Centralny Związek Polaków w Brazylji do kard. A. Hlonda - 15.09.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 20.01.1933

Ks. Nowakowski do kard. A. Hlonda - 16.05.1933

Związek Sokołów Polskich we Francji do kard. A. Hlonda - 03.099.1933

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 10.09.1933

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc w Charbinie do kard. A. Hlonda - 29.12.1933

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 22.01.1934

Komitet Międzypartyjny Mniejszości Polskiej w Czechosłowacji do kard. A. Hlonda - 22.01.1934

Związek „Oświata” w Kurytybie do kard. A. Hlonda

- 31.01.1934
- 14.02.1935

Polskie Zjednoczenie Narodowe w Łotwie do kard. A. Hlonda - 25.02.1934

Kard. A. Hlond do Zarządu Gł. Polskiego Zjednoczenia Narod. Łotwa - 10.02.1934

Ks. H. Zborowski do Redakcji „Codzienny Niezależny Kurjer Polski w Argentynie” - 28.05.1934

Związek Polaków w Niemczech do kard. A. Hlonda - 14.05.1934

Kancelarja Prymasa Polski do ks. Zygmunta Majchrzaka - [brak daty]

Polska Prawda w Brazylji do kard. A. Hlonda - 08.05.1934

Ks. Jozafat Ostrowski OSB do kard. A. Hlonda - 26.04.1935

Stefan Lenartowicz do ks. Stanisława Janickiego Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy - 09.07.1934

Studenci Polscy w Strasburgu do kard. A. Hlonda - 21.11.1934

[Odpowiedź kard. Hlonda u dołu listu - 01.01.1935]

Związek Towarzystw im. Marsz. Piłsudskiego we Francji do kard. A. Hlonda - 01.1935

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 02.1935

Związek Kół Śpiewaczych we Francji do kard. A. Hlonda - 28.04.1935

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach do kard. A. Hlonda - 17.07.1935

Ks. H. Zborowski do ks. Józefa Chudzińskiego P.S.M. - 15.10.1935

Ks. H. Zborowski do ks. J. Kręciszewskiego - 15.10.1935

Rada Porozumiewawcza Związków Polskich we Francji do kard. A. Hlonda - 12.03.1936

Związek Kupców i Rzemieślników Polskich we Francji - 17.03.1936

Związek Polaków w Gdańsku do kard. A. Hlonda - 09.06.1936

Towarzystwo Polskie w S. Paolo do kard. A. Hlonda - 15.06.1936

SS. Nazaretanki z Chicago do kard. A. Hlonda - 25.06.1936

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet Polskich we Francji do kard. A. Hlonda - 23.06.1936

Związek Komitetów Towarzystw Pol. we Francji do kard. A. Hlonda - 28.06.1936

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 04.07.1936

Zjednoczenie Polskie Rzym - kat. W Ameryce do ks. H. Zborowskiego - 29.01.1936

Centralny Związek w Brazylji do kard. A. Hlonda - 08.03.1937

Związek Polaków w Ekwadorze do kard. A. Hlonda - 01.12.1936

[Odpowiedź ks. Zborowskiego] - 07.01.1937

Komitet Jubileuszu ks. B. J. Jarzembowskiego do kard. A. Hlonda - 28.08.1937

Zjednoczenie polsko-katolickie w Kurytybie do kard. A. Hlonda - 02.04.1937

Kolegium Polskie w Brie do kard. A. Hlonda - 07.05.1937

Kard. A. Hlond do ks. M. Sadowskiego C.M. - 04.05.1937

Stowarzyszenie „Gospoda Polska” do kard. A. Hlonda - 14.04.1938

Zjednoczenie polsko-narodowe w Brooklynie do kard. A. Hlonda - 25.04.1938

Centralny Związek Towarzystw i Organizacji Polskich w Belgii do kard. A. Hlonda - 20.12.1938

Związek Klubów Małopolskich w Chicago do kard. A. Hlonda - 28.05.1939

Związek Sokołów Polskich we Francji do kard. A. Hlonda - 18.06.1939

Helena Nowakowska i Teofila Sawicka do kard. A. Hlonda - [brak daty]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 19.07.1939

Koło Studentów Polskich z Gandawy do kard. A. Hlonda - 11.03.1932

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego] - 14.02.1932

III. ZAŁĄCZNIKI DO KORESPONDENCJI Z OŚRODKAMI POLONIJNYMI 1931-1938

Związek Polaków w Maribo do Rady Naczelnej Z.R.P. w Kopenhadze - 05.03.1931

Związek Robotników Polskich do ks. St. Janickiego - 01.06.1931

Związek Robotników Polskich w Danii do kardynała Hlonda Prymasa Polski - 03.07.1932

Związek Polaków w Danii do kardynała Hlonda - 06.03.1934

Polska Macierz Szkolna w Rumunii do kard. A. Hlonda - 01.07.1931

Pismo G. Szymanowicza do biskupa ze skargą na duchow. polskie - 28.07.1931

Tłumaczenie z języka francuskiego

Zarząd Federacji Towarzystw i Organizacji Polskich w Argentynie do kard. A. Hlonda - 21.01.1935

Ognisko Polskie Związek Polaków - Savez Poljaka do kard. Hlonda - 28.06.1935

Kronika Wiedeńska. Polskie chrześc. Stowarzyszenie „Ojczyzna” w Wiedniu - [brak daty]

Jan Kaczmarek do Wolnej Prelatury w Pile - 02.05.1936

Absehrift - 20.04.1936

Protokół z zebrania Księży Duszpasterzy pracujących na terenie Belgii - 08.03.1938

IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1926-1939

Salezjańscy studenci do kard. A. Hlonda - 24.06.1926

Internationale der Kriegsgegner do kard. A. Hlonda - 30.07.1929

Kard. A. Hlond do dra Johannes Schmidt - 26.08.1929

Ks. Józef Matuszek do kard. A. Hlonda - 26.02.1936

„Pax” - Verein do kard. A. Hlonda - 16.03.1932

Ks. Henryk Zborowski do ks. Diegersweiler’a - 21.03.1932

O. Jacek Woroniecki do kard. A. Hlonda - 04.04.1932

Kard. A. Hlond do Siostry Mary Pauliny Fenn - 14.06.1932

Przekład angielski

Bp Józef Brems do kard. A. Hlonda - 03.07.1932

Kard. A. Hlond do bpa Josefa Bremsa - 09.07.1932

P. Devuyst do kard. A. Hlonda - 16.07.1932

John J. Burke do kard. A. Hlonda - 01.08.1932

Ks. H. Zborowski do John J. Burke - 30.07.1932

Mons. Carton de Wiart do kard. A. Hlnda - 09.01.1933

Kard. A. Hlond do kard. Aleksego Henryka Lepicier - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Johannesbund w Leutesdorf am Rhein - 23.02.1933

Kard. A. Hlond do Karl Broda - 04.05.1933

Kard. A. Hlond do kard. Aleksego Lepicier /tekst właściwy/ - 08.05.1932

Karl Broda do kard. A. Hlonda - 20.04.1933

Contessa Maria Unzue’ de Alvear do kard. A. Hlonda - 18.10.1934

Kard. A. Hlond do Maria Unzue de Alvear - 29.11.1934

Kard. A. Hlond do Dyrekcji Akcji Katolickiej w Argentynie - 01.03.1935

Arnaldo Fedro Parrabére do kard. A. Hlonda - 15.11.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.05.1935

Kard. A. Hlond do Tulii Pinero - 17.01.1935

Kard. A. Hlond do O.T.C. Boyer SJ - 21.01.1935

K. S. Peninger SDB do kard. A. Hlonda - 15.06.1935

Jose’ Ignacio Olmedo do kard. A. Hlonda - 14.02.1935

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 28.03.1935

Gustaw Kölbl do kard. A. Hlonda - 02.10.1935

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 14.10.1935

O. Aureli Borkowski do kard. A. Hlonda - 01.11.1935

Dr Karl Rudolf do kard. A. Hlonda - 03.10.1935

Kard. A. Hlond do Karl Rudolfa - 17.10.1935

Kard. Emanuel Suhard do kard. A. Hlonda - 16.12.1935

Kard. A. Hlond do kard. Emanuela Suhard - [brak daty]

Prinz Friedrich Christian von Sachsen do kard. A. Hlonda - 28.12.1925

Siostra Innocenta Elżbietanka do kard. A. Hlonda - 12.12.1936

Kard. A. Hlond do Prinz Friedrich Christian von Sachsen - 01.01.1936

Kard. A. Hlond do Ottona Hergenröthera - 22.12.1936

Ks. Feliks Bytański do kard. A. Hlonda - 15.12.1936

Ks. Andrzej Krzesiński do kard. A. Hlonda - 12.06.1937

Ks. M. Gieszczykiewicz do kard. A. Hlonda - 07.11.1937

A. Hollenberg do kard. A. Hlonda - 21.10.1937

Kard. Eugeniusz Tisserant do kard. A. Hlonda - 17.07.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda - brak daty]

Ks. Wilhelm Schafer do kard. A. Hlonda - 05.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 22.05.1937

Dr Frantiszek Schwarzenberg do kard. A. Hlonda - 25.07.1938

Ignacy Jan Paderewski do kard. A. Hlonda - 28.12.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 31.12.1938

Komitet Obrony Lwowa do kard. A. Hlonda - 18.03.1939

Siostra Innocenta Elżbietanka do kard. A. Hlonda - 23.03.1939

V. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA ZE ZGROMADZENIEM BRACI SERCA JEZUSOWEGO 1927-1948

Udzielenie pełnomocnictwa bratu Stanisławowi Kubiakowi - 29.10.1927

Odpis do akt - 25.11.1927

Abp Józef Teodorowicz do ks. Edwarda Jęśka - 17.01.1929

Brat Marcin Narożny do kard. A. Hlonda - 02.06.1928

Uwagi poczynione na piśmie brata Marcina z 2.6.1928 - 16.06.1928

Ks. Paweł T. Zakrzewski do kard. A. Hlonda - 23.08.1928

Bronisława Stępkowa do bpa Karola Radońskiego - 27.06.1928

Bronisława Stępkowa do Kapituły Poznańskiej - [brak daty]

Abp Józef Teodorowicz do ks. Edwarda Jęśka - 09.03.1929

Bronisława Stępkowa do kard. A. Hlonda

- 16.07.1928
- 29.01.1929
- 23.02.1929

Wiktor Stępka do kard. A. Hlonda - 26.03.1929

Kancelaria Prymasa Polski do Ignacego Włodarczaka - [brak daty]

Ignacy Włodarczak do kard. A. Hlonda - 05.10.1929

Brat Marian Graczyk do Kurii Arcybiskupiej - 18.02.1930

Kard. A. Hlond do ks. Filippo Rinaldi SDB - 15.08.1929

Józef Czaderna do kard. A. Hlonda

- 30.08.1929
- 07.10.1929

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 09.11.1929

Br. Paweł Szymański do ks. abpa Antoniego Baraniaka - 23.06.1961

Abp Antoni Baraniak do br. Pawła Szymańskiego - 30.06.1961

VI. KORESPONDENCJA KAR. AUGUSTA HLONDA Z ZAGRANICĄ 1926-1939

Ks. Calogero Gusmano SDB do kard. A. Hlonda - 24.01.1924

P. Beckers Prowincjał Kamilianów do kard. A. Hlonda - 04.07.1926

Paul Simon do kard. A. Hlonda - 24.07.1926

Aloisia Triel /?/ do kard. A. Hlonda - 26.07.1926

Galen A. OSB do kard. A. Hlonda - 03.07.1926

Mons. Carlo Colli do kard. A. Hlonda - 09.07.1929

Vignoli do kard. A. Hlonda - 01.05.1930

Petrus Rumber do kard. A. Hlonda - 24.10.1930

Ks. Georg N. Wagner SDB do kard. A. Hlonda - 20.10.1930

Carmignoto P. Mons. Do kard. A. Hlonda - 19.02.1932

Cassidy A. H. do kard. A. Hlonda - 10.02.1932

Mons. Carlo Colli do kard. A. Hlonda - 11.04.1932

J. B. Dietl do kard. A. Hlonda - 21.06.1932

„Union Catholique” do kard. A. Hlonda - 18.07.1932

F. Stenbrghe - Engeringh do kard. A. Hlonda - 21.07.1932

Bp Michał Robu do kard. A. Hlonda - 23.06.1932

Rodic Raphael bp do kard. A. Hlonda - 04.08.1932

Ehrerfrind Matthias bp do kard. A. Hlonda - 03.04.1933

Engelbert Dollfuss do kard. A. Hlonda - 09.10.1933

Dr Hartz do Styp - Rekowski von - 27.03.1934

O’Connel G. kard. do kard. A. Hlonda - 14.03.1935

Arturo Gatti do kard. A. Hlonda - 15.04.1935

Kneź Ferdinand do kard. A. Hlonda - 28.08.1935

Nitsch Georg do kard. A. Hlonda - 17.06.1935

Maggiorino Capello do kard. A. Hlonda - 10.07.1935

Heiders Paul do kard. A. Hlonda - 10.08.1935

Breuer Paul do kard. A. Hlonda - 23.09.1935

Valerian Ucak do kard. A. Hlonda - 23.12.1935

Ks. Franz X. Fiedermayer do kard. A. Hlonda

- 30.12.1935
- 22.12.1937

Rother Mercedes W. do kard. A. Hlonda - 24.12.1935

Tisserant E. kard. do kard. A. Hlonda - 12.1936

Ujćić Josip bp. do kard. A. Hlonda - 07.01.1936

Weber /?/ do kard. A. Hlonda - ks. Baraniaka A. - 12.01.1937

Artur abp Westminster do kard. A. Hlonda - 23.11.1937

Hruban Morio do kard. A. Hlonda - 20.09.1938

Braham Walter do kard. A. Hlonda - 06.01.1938

Česká Liga Akademická do kard. A. Hlonda - 21.09.1938

Lo Yin Kung F. do kard. A. Hlonda - 25.11.1938

Generale Alfredo Corelli do kard. A. Hlonda - 07.02.1939

A. Rudolie Simon do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Conte Pietro Antamoro do kard. A. Hlonda - 23.03.1939

New York World’s Fair 1939 do kard. A. Hlonda - 13.04.1939

VII. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA W CZASIE WOJNY 1941

Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 21.01.1941

Stanisław Zabiełło do kard. A. Hlonda - 24.04.1941

[Odpowiedź kard. Hlonda - brak daty]

Kard. A. Hlond do Stanisława Zabiełły - 08.05.1941

Polscy Salezjanie do kard. A. Hlonda - 31.01.1941

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 12.03.1941

Kard. A. Hlond do o. Justyna Figasa

- 19.05.1941 [1]
- 19.05.1941 [2]

O. Justyn Figas do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Justyna Figasa - 11.06.1941

Wiktor Rozwadowski do kard. A. Hlonda - 10.05.1941

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 17.05.1941

Kard. A. Hlond do Krystyny Potworowskiej - 17.05.1941

Krystyna Potworowska do kard. A. Hlonda

- 25.05.1941
- 04.06.1941

[Odpowiedź kard. Hlonda] - 07.06.1941

Sawicki A. ks. do ks. dr A. Baraniaka - [brak daty]

Mroczek Wł. ks. MIC do kard. A. Hlonda - 21.05.1941

Załącznik do listu ks. Mroczka Wł. - 23.03.1941

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 20.05.1941

Kard. A. Hlond do ks. Wojciecha Rogaczewskiego - 06.06.1941

Ks. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 29.05.1941

Kard. A. Hlond do ks. Wojciecha Rogaczewskiego - 06.06.1941


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2572 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone