Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 10

Tom V, część 10 - Korespondencja z kard. A. Hlondem 1921-1948

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Indeks materiałów

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ 1920-1946

Kard. Piotr Gasparri do Zakładu Salezjańskiego we Wiedniu - 17.02.1920

Kard. Piotr Gasparri do ks. Insp. Augusta Hlonda - 24.09.1920

Ojciec Św. Pius XI do ks. A. Hlonda - 10.03.1920

Telegram Ojca św. Piusa XII z okazji zjazdu episkopatu w Warszawie - 26.04.1939

List Episkopatu Polski do Ojca Św. Piusa XII - 29.04.1939

[Pius XII do Episkopatu Polski] - 17.05.1946

II. KORESPONDENCJA Z PP. BENEDYKTYNKAMI W STANIATKACH 1918-1946

Ks. August Hlond do Ksieni Benedyktynek w Staniątkach

- 25.08.1918
- 26.08.1924
- 05.09.1926
- 29.08.1927
- 25.07.1931
- 24.06.1937
- 26.04.1946
- 11.08.1946
- 02.04.1948
- 27.03.1947
- 12.05.1948

III. KORESPONDENCJA Z OKRESU WIEDEŃSKIEGO I ZE ZGROMADZENIEM SALEZJAŃSKIM 1918-1936

Ks. August Hlond do ks. Piotra Tirone, Inspektora Tow. Sal. - 14.09.1918

Listy gratulacyjne biskupów austriackich z Niemiec z okazji VIII Kongresu Międz. Pomocników Sal. w Turynie - 04.05.1920

Jan Jakub de Hauck, Abp Bambergu do ks. A. Hlonda - 11.05.1920

Dr Tomasz Noerber, Abp Fryburga (Bryzgowii) do ks. A. Hlonda - 12.05.1920

Bp Józef Leon von Mergel, bp Eichstatt do ks. A. Hlonda - 18.05.1920

Bp Adam Hefter, bp Gurk do ks. A. Hlonda - 07.05.1920

Bp Jan Rössler, bp Sankt Polten do ks. A. Hlonda - 05.05.1920

Bp Jan Maria Gfoellner, bp Linzu do ks. A. Hlonda - 08.05.1920

Dr Wilhelm Berning, bp Osnabruck do ks. A. Hlonda - 12.05.1920

Bp Zygmunt Feliks Ow-Felldorf, bp Passawy do ks. A. Hlonda - 15.05.1920

Kard. A. Hlond do Generała Zgrom. Sal. Filipa Rinaldi z okazji uroczystości ku czci Jana Bosco - Turyn 1927. Przekład niemiecki

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Niedermayer’a, insp. Prow. Wied. SDB - 10.01.1936

IV. KORESPONDENCJA Z ABPEM JÓZEFEM GAWLINĄ 1923-1948

Ks. Administrator Ap. A. Hlond do ks. Józefa Gawliny

- [brak daty]
- 16.11.1926

Ks. Józef Gawlina do ks. Kard. A. Hlonda - 27.03.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Gawliny - [brak daty]

Ks. Józef Gawlina do Kancelarii Prymasa Polski - 29.05.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Gawliny - [brak daty]

Ks. Józef Gawlina do kard. A. Hlonda

- 17.06.1930
- 16.07.1930
- [brak daty]
- 04.04.1939
- 25.05.1945

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny

- [brak daty]
- 03.05.1947

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 08.07.1947

Kard. A. Hlond do ks. bpa Józefa Gawliny

- 16.07.1947
- 13.08.1947
- 12.09.1947
- 23.09.1947

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 19.11.1947

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny

- 07.12.1947
- 11.01.1948

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda

- 12.01.1948
- 14.01.1948

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny - 16.06.1948

Bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 28.06.1948

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny - 07.07.1948

V. KORESPONDENCJA Z BPA TEOFILEM BROMBOSZCZEM I INNYMI 1927-1933

Ks. Teofil Bromboszcz do kard. A. Hlonda

- 13.11.1927
- 22.02.1929
- 21.12.1932

Ks. Stanisław Maśliński do kard. Edmunda Dalbora - 11.02.1923

Kard. Edmund Dalbor do ks. Stanisława Maślińskiego - 19.04.1923

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Maślińskiego - 02.04.1928

Kard. A. Hlond do ks. Jana Kudery - 29.09.1928

Ks. Stefan Szwajnoch do kard. A. Hlonda - 25.07.1928

Ks. Tomasz Reginek do kard. A. Hlonda - 26.04.1926

Kard. A. Hlond do proboszcza parafii gierałtowskiej - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Kubisa, proboszcza w Orzeszu - 28.09.1928

Związek Towarzystwa Polek na Śląsk do kard. A. Hlonda - 16.05.1927

Prymas A. Hlond do Związku Tow. Polek w Katowicach - 20.05.1927

VI. KORESPONDENCJA Z KARD. EDMUNDEM DALBOREM I KURIĄ POZNAŃSKĄ 1922-1926

Ks. August Hlond do kard. Edmunda Dalbora

- Telegram - 18.12.1922
- 02.02.1923
- 25.02.1923

Kard. Edmund Dalbor do ks. inf. Czesława Meysnera - 12.02.1922

Ks. A. Hlond do Kurji Arcybiskupiej w Poznaniu - 01.03.1923

Odpowiedź ks. bpa Stanisława Łukomskiego na list ks. A. Hlonda - 08.03.1923

Ks. August Hlond do arcybiskupa poznańskiego E. Dalbora - 10.03.1923

Koncept odpowiedzi kard. Dalbora do ks. A. Hlonda - 04.04.1923

Ks. Stanisław Czapski do Kancelarji Arcybiskupiej w Poznaniu - 22.04.1923

Ks. Adm. Ap. A. Hlond do kard. Edmunda Dalbora - 16.08.1924

Bp August Hlond do kard. arcybiskupa E. Dalbora - [brak daty]

Maszynopis. Na tymże liście odpowiedź bpa St. Łukomskiego - 30.12.1925

VII. KORESPONDENCJA Z BPEM ARKADIUSZEM LISIECKIM 1926-1930

Bp Arkadiusz Lisiecki do kard. A. Hlonda

- 08.01.1927
- 24.05.1927

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 17.06.1927

Bp Arkadiusz Lisiecki do kard. A. Hlonda

- 24.06.1927
- 06.08.1928

Kard. A. Hlond do ks. bpa A. Lisieckiego

- 28.09.1928
- 03.11.1928
- 14.11.1928
- 22.11.1928

Aneks I: Skarga bpa Arkadiusza Lisieckiego do Kongregacji de Religiosis w sprawie szpitala św. Juliusza w Rybniku, Górny Śląsk, diecezja katowicka - [brak daty]

Aneks II: Skarga bpa Arkadiusza Lisieckiego do Kongregacji de Religiosa w sprawie szpitala św. Juliusza w Rybniku, Górny Śląsk, diecezja katowicka - przekład włoski - 22.11.1928

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 29.11.1928

Aneks: Skarga bpa Arkadiusza Lisieckiego do Kongregacji de Religiosa w sprawie szpitala św. Juliusza w Rybniku, Górny Śląsk, diecezja katowicka - tekst włoski przepracowany przez kard. A. Hlonda - 22.11.1928

Bp Arkadiusz Lisiecki do kard. A. Hlonda

- 06.12.1928
- 21.11.1929
- 21.11.1929

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 23.11.1929

Bp Arkadiusz Lisiecki do kard. A. Hlonda

- 09-10.11.1929
- 06.12.1929

Kard. A. Hlond do bpa A. Lisieckiego - [brak daty]

Nota von Bergena, Ambasadora Niemieckiego przy Stolicy Świętej w sprawie beneficjentów kościelnych należących do diecezji niemieckich a znajdujących się na terenie Polski - 16.05.1929 - Aneks I i II

Bp Arkadiusz Lisiecki do Kard. A. Hlonda - 03.04.1930

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - [brak daty]

Poświadczenie ks. Prałata Gawliny w sprawie odbioru dla diecezji śląskiej precjozów po arcybiskupie Wł. Zaleskim - 18.05.1926

Hr. Michał Stanisław Kossakowski do kard. A. Hlonda

- 18.08.1927
- 01.09.1927

Oświadczenie ks. Skrzypczaka Kanclerza Kurii Katowice w sprawie biblioteki po patriarsze Władysławie Zaleskim - 05.11.1927

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 20.03.1928

Bp Arkadiusz Lisiecki do kard. A. Hlonda - 04.04.1928

Kard. A. Hlond do hr. Michała Stanisława Kossakowskiego - 13.04.1928

Hr M. St. Kossakowski do kard. A. Hlonda - 29.05.1928

Kard. A. Hlond do bpa Arkadiusza Lisieckiego - 02.06.1928

Kard. A. Hlond do Franciszka Marmaggi, Nuncjusza Ap. w Warszawie - 15.03.1929

Gertruda Scharf do kard. A. Hlonda - 30.11.1929

Skarga parafian Kosztowy w sprawie budowy kościoła skierowana do kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski - 28.12.1929

VIII. KORESPONDENCJA Z BPEM STANISŁAWEM ADAMSKIM 1930-1938

Kard. A. Hlond do bpa nominata Stan. Adamskiego - 11.09.1930

Ks. Inf. Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 01.04.1930
- 05.04.1932
- 13.01.1930
- 31.05.1932
- 03.06.1932
- 17.08.1932
- 14.09.1932
- 24.06.1933
- 27.09.1933

Kardynał A. Hlond do bpa St. Adamskiego

- 28.09.1933 [1]
- 28.09.1933 [2]
- 26.03.1934

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 09.08.1934
- 08.09.1934

Aneksy

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 09.11.1934

Aneks I: Bp Stanisław Adamski do abpa A. Sapiehy - 09.11.1934

Aneks II: Bp Stanisław Adamski do abpa Adama St. Sapiehy - 09.11.1934

Kard. A. Hlond do bpa Stan. Adamskiego - 14.07.1935

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Honda - 27.06.1936

Kard. A. Hlond do bpa St. Adamskiego - 06.03.1938

Projekt Bibliografii Polskiej Współczesnej literatury katolickiej - 02.1938

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 11.06.1938

Kard. A. Hlond do sióstr przełożonych w sprawie nauki - 29.11.1938

Kard. A. Hlond do bpa Stan. Adamskiego - 29.07.1938

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 14.09.1938

Kard. A. Hlond do bpa St. Adamskiego - 20.09.1938

Ks. Wilhelm Kasperlik do kard. A. Hlonda - 15.09.1938

Kancelaria Prymasa Polski do ks. inf. W. Kasperlika - 20.09.1938

IX. KORESPONDENCJA Z EPISKOPATEM ZAGRANICZNYM 1926-1937

Abp Laurentio Lauri do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 10.06.1926

Bp Luigi Maria Olivares do kard. A. Hlonda - 11.04.1928

Kard. Justynian Seredi do kard. A. Hlonda - 19.08.1929

Kard. A. Hlond do kard. A. Seredi’ego - 21.09.1929

Kard. A. Hlond do ks. Zygmunta Kaczyńskiego - 24.09.1929

Ks. Zygmunt Kaczyński do kard. Justyniana Seredi - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. J. Seredi - 23.10.1929

Kard. J. Seredi do kard. A. Hlonda

- 28.09.1929
- 01.11.1929

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 11.09.1930

Kard. A. Hlond do bpa Erika Jana Mullera Adm. Ap. Stockholmu - 18.04.1936

Kard. A. Hlond do kard. E. Paccelliego - 12.08.1933

Kard. A. Hlond do Mons. Alfreda Ottaviani’ego - 22.01.1936

Kard. A. Hlond do kard. Kajetana Bisleti’ego - 07.07.1936

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggiego - 14.04.1936

Mons. Alfred Pacini do kard. A. Hlonda - 05.11.1936

Kard. A. Hlond do Mons. A. Pacini - 20.01.1937

Ks. Abp. Filip Cortesi do kard. A. Hlonda - 07.07.1937

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli’ego - 11.02.1937

Kard. Izydor Goma y Tomas do kard. A. Hlonda - 20.07.1937

Kard. A. Hlond do kard. Izydora Goma y Tomas - 09.1937

X. KORESPONDENCJA Z EPISKOPATEM POLSKIM 1928-1938

Abp Antoni J. Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 26.05.1928

Abp Adam St. Sapieha do kard. A. Hlonda - 31.03.1930

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 23.10.1931

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 4.07.1932

Kard. August Hlond do bpa Kazimierza Michalkiewicza - 26.02.1935

Abp Adam St. Sapieha do kard. A. Hlonda - 29.08.1935

Kard. Aleksander Kakowski do kard. A. Hlonda - 20.06.1935

Kardynał August Hlond do kard. A. Kakowskiego - 26.06.1935

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 16.06.1935

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 11.06.1935

Kard. August Hlond do abpa J. Teodorowicza - 19.06.1935

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda - 18.06.1935

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 19.07.1935

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 15.01.1937

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 05.03.1937

Kard. A. Hlond do bpa Karola Radońskiego - 22.03.1937

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 04.03.1938

Bp Włodzimierz Jasiński do kard. Augusta Hlonda - 29.04.1938

XI. KORESPONDENCJA Z KLEREM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 1925-1942

Bp Stanisław Łukomski do Prowincjała OO. Oblatów - 15.12.1925

Ks. Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 18.03.1930

Ks. Jan Symior SDB do kard. A. Hlonda - 22.04.1932

O. Jan Rostworowski TJ do kard. A. Hlonda - 14.05.1932

Ks. Józef Paech do kard. A. Hlonda - 25.01.1933

Ks. Lech Formanowicz do kard. A. Hlonda - 27.09.1930

Kard. A. Hlond do ks. Leona Formanowicza - 28.09.1930

Ks. Jan Ściesiński do kard. A. Hlonda - 28.06.1934

Kardynał Hlond do ks. Jana Ściesińskiego - 28.06.1934

Kard. A. Hlond do O. Timmer’a - 05.04.1937

Ks. Paweł Kurytka CM do kard. Augusta Hlonda - 23.05.1938

Ks. Walerian Adamski do kard. Augusta Hlonda - 22.12.1938

Ks. Leopold Petrzyk CM do kard. A. Hlonda - 09.05.1939

Ks. Józef Kołodziejczyk do kard. A. Hlonda - 04.04.1942

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Kołodziejczyka - 12.04.1942

XII. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI ŚWIECKIMI 1928-1938

Jan Hlond do kardynała Augusta Hlonda - 04.04.1928

Prof. Maciej Loret do kard. A. Hlonda - 31.05.1928

Inż. Sylwery Strzelbicki do kard. A. Hlonda - 30.08.1931

Kard. A. Hlond do Sylwerego Strzelbickiego - 03.09.1931

Sylwery Strzelbicki do kard. A. Hlonda - 23.05.1931

Odpowiedź Kancelarji Prymasowskiej do s. Strzelbickiego - 28.05.1931

Kard. August Hlond do Czesława Lechickiego - 24.11.1933

Charge d’Affaires Polskiego Poselstwa w Budapeszcie /Mazarski?/ do kardynała Augusta Hlonda - 25.01.1930

Anna Zahorska do kard. A. Hlonda - 27.04.1933

Józef St. Czarnecki do kard. A. Hlonda - 07.12.1933

Prof. Henryk Ułaszyn do kard. A. Hlonda

- 16.02.1934
- 23.03.1934

Jadwiga Zarembina do kard. A. Hlonda - 28.08.1934

Antonina Zakrzewska do kard. A. Hlonda - 22.02.1938

Ks. Kazimierz Kowalski do kard. A. Hlonda - 24.02.1938

XIII. KONDOLENCJE Z OKAZJI ZGONU KARD. A. HLONDA PRZESŁANE INSPEKTORATOWI TOW. SAL. PROWINCJI AUSTRALIJSKIEJ 1948

Zaproszenie na nabożeństwo żałobne za duszę kard. A. Hlonda - [brak daty]

Podziękowanie za wyrazy współczucia i udział we Mszy św. za duszę Kardynała Augusta Hlonda - 04.11.1948

Kondolencja bpa Michała Memelhauer’a z St. Pőlten - 29.10.1948

Kondolencja Arcybiskupiego ordynariatu w Wiedniu - 27.10.1948

Kondolencja bpa Ferdynanda Pawlikowskiego - 30.10.1948

Kondolencja biskupa Józefa Kastnera - 30.10.1948

Kondolencja biskupa Linzu Józefa Fliessera - 03.11.1948

Kondolencja Arcybiskupa Salzburga, Andrzeja Rohrachera - 03.11.1948

Kondolencja Prowincjała Bonifratów, A. Venglingera - 29.10.1948

Kondolencja dra Karola Rudolfa - 03.11.1948

Kondolencja prał. dr. Leopolda Krebsa - 30.10.1948

Kondolencja Franz Reissingera, prowincjała obl. Dess. Hl. Franz von Sales - 29.10.1948

Kondolencja o. Carl Jellonscheck OSB - 30.10.1948

Kondolencja ks. prof. Arnolda - 28.10.1948

Kondolencja Kanclerza Austrii, Figla - 29.10.1948

Kondolencja Ministra Oświaty przy Rządzie Austriackim - 28.10.1948

Kondolencja Ministra Kraulanda - 03.11.1948

Kondolencja redaktora Fundera Franza - 02.11.1948

Kondolencja Ernesta Hefel’a Podsekretarza Min. Kultu - 28.10.1948

Kondolencja Lois Weinbergera - 28.10.1948

Kondolencja Paul Pendla - 29.10.1948

Kondolencja rodzeństwa Lehner - 31.10.1948

Kondolencja Goffr. Geringera - 29.10.1948

Kondolencja przedstawiciela „Verband Ale” - Reichsbund - 09.11.1948

Kondolencja O.M. Vettera OP - 04.11.1948

Przełożona Generalna F.D.S Desideria Labek - 20.10.1948

Kondolencja o. Pawła Sonntaga S.R.A. - 06.11.1948

Kondolencja Anny Henk, Prezeski sodalicji „Mariahilf” - 02.11.1948

Kondolencja sióstr Franciszkanek od Wieczystej Adoracji - 30.11.1948

Kondolencja przełożonej zgromadzenia od Najśw. Serca. - 30.10.1948

Kondolencja przełożonej Instytutu B. Mariae Virginis - [brak daty]


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2221 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone