Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 11

Tom V, część 11 - Korespondencja z kard. A. Hlondem 1926-1948

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1974

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA Z RZĄDEM POLSKIM 1926-1936

Kard. A. Hlond do Augusta Zaleskiego - 27.11.1927

Bp A. Szelążek do abpa A. Hlonda - 17.07.1926

- Załącznik do listu bpa A. Szelążka z 17.07.1926

Ks. Piotr Wiertelak SDB do kard. A. Hlonda - 28.10.1927

Ks. Walenty Wieczorek do kard. A. Hlonda - 26.11.1927

- Załącznik do listów ks. W. Wieczorka

Kard. A. Hlond do Augusta Zaleskiego Ministra SZ - 01.12.1927

Starosta grodziski Kaysiewicz do kard. A. Hlonda - 16.11.1927

Starosta grodziski Kaysiewicz do ks. Fr. Rutkowskiego - 16.11.1927

Minister WR i OP Gustaw Dobrucki do kard. A. Hlonda - 31.03.1928

Rada Parafialna Parafji św. Trójcy w Bydgoszczy do kard. A. Hlonda - 02.04.1928

- Załącznik do listu ks. Skoniecznego z 02.04.1928

Kard. A. Hlond do Ministra Spraw Wewnętrznych - 14.04.1928

Komisja Odbiorczo-Zdawcza /Archiwum Państwowe/ do kard. A. Hlonda - 08.06.1928

Stanisław Ptaszycki do kard. A. Hlonda - 22.12.1926

Kard. A. Hlond do prof. Bronisława Dembińskiego - 30.05.1928

Dr Stanisław Sławski do kard. A. Hlonda - 12.06.1928

Ministerstwo WR i OP do kard. A. Hlonda - 06.07.1928

Kard. A. Hlond do Ministra SZ A. Zaleskiego - 04.08.1929

Ks. L. Borkowski do kard. A. Hlonda - 30.06.1931

- Załącznik: Ministerstwo Robót Publicznych do Biura Episkopatu Polski - 22.06.1931

Minister Reform Rolnych do kard. A. Hlonda - 26.03.1929

Ministerstwo SZ do kard. A. Hlonda - 24.10.1936

II. TELEGRAMY WYSŁANE PRZEZ KARDYNAŁA A. HLONDA 1936-1939

Telegram Henryka Skirmunta do kard. A. Hlonda - 15.01.1937

Telegram do biskupa Juliusza Bienka - 23.03.1937

Kard. A. Hlond do o. Stanisława Sopucha SJ - 04.04.1937

Kard. A. Hlond do Inspektoratu Salezjańskiego w Rzymie - 30.04.1937

Kard. A Hlond do kard. Serafini - 30.04.1937

Kard. A. Hlond do Mons. T. Zakrzewskiego - 01.05.1937

Kard. A. Hlond do bpa Franciszka Sonika - 01.05.1937

Kard. A. Hlond do Zjazdu Pedagogicznego Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich - 02.05.1937

Kard. A. Hlond do bpa Fr. Sonika - 03.05.1937

Księżna Czartoryska do kard. A. Hlonda - 02.06.1937

Kard. A. Hlond do bpa St. Łukomskiego - 04.06.1937

- Telegram bpa St. Łukomskiego w sprawie zgonu bpa B. Dembka
- Odpowiedź kard. A. Hlonda do Kapituły
- Kondolencje do bpa St. Łukomskiego

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 13.06.1937

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - 17.06.1937

Kard. A. Hlond do kard. J. Verdier - 29.06.1937

Kard. A. Hlond do ks. St. Brossa - [brak daty]

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 01.07.1937

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. Filipa Cortesi - 01.07.1937

Kard. A Hlond do Fliegera - 01.11.1936

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego

- 16.08.1937
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa M. Flumana - 08.07.1937

Conte dalla Torre do kard. A. Hlonda - 31.05.1937

Prof. Algermissen do kard. Hlonda - 23.06.1937

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggi - 03.10.1937

Kard. A. Hlond do proboszcza w Bagnoles - 05.07.1937

Ks. Fr. Cegiełka do kard. A. Hlonda - 07.08.1937

Kardynał Hlond do Pielgrzymki Nauczycielstwa Polskiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Mons. Ernesta Ruffini - 01.09.1937

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. F. Cortesi - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Ambasady polskiej przy Watykanie - 27.12.1937

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli i innych kardynałów z okazji zgonu Piusa XI - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Nuncjusza F. Cortesi - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Granito di Belmonte - [brak daty]

Kard. Hlond do Ministra SZ J. Becka - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Ambasady polskiej przy Watykanie - 10.02.1939

Kard. A. Hlond do Zakładu Sacro Cuore w Rzymie - [brak daty]

Kard. Hlond do ks. Józefa Prądzyńskiego - [brak daty]

Jan Hlond do kard. A. Hlonda - 22.11 [brak roku]

III. KORESPONDENCJA KARD. EDMUNDA DALBORA Z NUNCJATURĄ BERLIŃSKĄ 18 II - 3 V 1921

Kard. Edmund Dalbor do Nuncj. Ap. E. Pacelli - 18.02.1921

- Załącznik do listu z 18.02.1921

Kard. Edmund Dalbor do Nuncjusza Ap. E. Pacelli - 19.03.1921

Nuncjusz Ap. E. Pacelli do kard. E. Dalbora

- 15.03.1921
- 05.04.1921
- 03.05.1921

IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z KAPITUŁĄ WROCŁAWSKĄ 1926-1928

W sprawie majątku Kapituły Wrocławskiej - 30.03.1926

Kapituła Wrocławska do kard. A. Hlonda - 13.02.1928

Kard. A. Hlond do Kapituły Wrocławskiej - 26.03.1928

Kapituła Wrocławska do kard. A. Hlonda - 29.09.1928

Kard. A. Hlond do Kapituły Wrocławskiej - 01.10.1928

V. KORESPONDENCJA ORDYNARIATU POZNAŃSKIEGO SEDE VACANTE 1926

Ks. Stanisław Adamski do ks. St. Janasika - 27.09.1926

Ks. Stanisław Adamski do bpa Stanisława Łukomskiego - 30.09.1926

[Odpowiedź bpa Łukomskiego na tym samym liście - 01.10.1926]

Ks. St. Janasik do ks. St. Adamskiego - 29.09.1926

Ks. H. Zborowski do Kasy Arcybiskupiej w Poznaniu - 02.10.1926

Kasa Konsystorza Arcybiskupiego w Poznaniu do Ordynariatu - 05.10.1926

[Pismo ks. Stanisława Hutten-Czapskiego do nr 2667/26.0. na odwrocie pisma Kasy Konsystorza Arcybiskupiego w Poznaniu - 9.10.1926]

VI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE EMERYTUR DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO W POLSCE 1938

Nuncjusz Ap. F. Cortesi do kard. A. Hlonda - 19.10.1938

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. F. Cortesi - 22.10.1938

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 24.10.1938

- Załącznik: Kwestionariusz

Kard. A. Hlond do bpa Przeździeckiego - 30.10.1938

Kard. A. Hlond do bpa E. Radońskiego - 25.11.1938

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. F. Cortesi

- 24.11.1938
- 28.03.1938

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszy - 16.04.1939

- Załącznik I: Zatwierdzenie kwot emerytalnych według diecezji
- Załącznik II: Zestawienie w związku z kwestionariuszem l.dz.3326/38. Pr z 24.10.1938

Uwagi kard. Hlonda na karcie podającej zestawienie emerytur u dołu tegoż zestawienia

Bp Teodor Kubina do kard. A. Hlonda - 10.11.1938

- Załącznik: Miesięczne dotacje osobowe w poszczególnych diecezjach. Stan z 01.10.1938

Bp. H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 26.10.1938

Odpowiedź biskupów ordynariuszy na kwestionariusz w sprawie uposażeń emerytalnych duchowieństwa - [brak daty]

VII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z PRZEDSTAWICIELAMI DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO W USA W SPRAWIE FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ - 1939

Bp Stefan Woźnicki do kard. A. Hlonda - 01.07.1939

- Załącznik: Zestawienie ofiar złożonych na FON przez Polonię amerykańską za pośrednictwem bpa Woźnickiego w Detroit - 25.07.1939

Bank Polska Kasa Opieki do kard. A. Hlonda - 18.07.1939

Kard. A. Hlond do Banku Polska Kasa Opieki - 27.07.1939

Ks. Piotr P. Witmański do kard. A. Hlonda - 10.07.1939

Kard. A. Hlond do Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego - 26.07.1939

Bank Polska Kasa Opieki do kard. A. Hlonda - 24.07.1939

Kard. A. Hlond do Banku Polska Kasa Opieki - 27.07.1939

Kard. A. Hlond do Marszała Rydz Śmigłego - 27.07.1939

Bank Polska Kasa Opieki do kard. A. Hlonda - 28.07.1939

Marszałek Edward Śmigły Rydz do kard. A. Hlonda - 04.08.1939

Bank Polska Kasa Opieki do kard. A. Hlonda - 09.08.1939

Pokwitowanie wystawione dla kard. A. Hlonda przez Ministerstwo Spraw Wojskowych /Biuro FON/ - 1.08.1939

Bank Polska Kasa Opieki do kard. A. Hlonda - 11.08.1939

[Odpowiedź kard. Augusta Hlonda na odwrocie - 22.08.1939]

Kancelaria Prymasa Polski do Zarządu Funduszu Obrony Narodowej - 25.08.1939

VIII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z CZŁONKAMI EPISKOPATU POLSKIEGO 1931-1947

Kard. Al. Kakowski do kard. A. Hlonda - 28.11.1931

Kard. A. Hlond do bpa w. Dymka - 17.09.1934

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 02.05.1939

[Odpowiedź odręczna kard. A. Hlonda do bpa A. Laubitza - 11.05.1939]

- Załącznik: Regulamin

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 12.11.1937

- Załącznik: Informacje w sprawie Związku Naucz. Polskiego - 08.11.1937

Kard. A. Hlond do Adm. Ap. ks. Bolesława Kominka - 08.09.1945

Kardynał August Hlond do ks. Adm. Ap. Karola Milika - 17.09.1945

Ks. Karol Milik do kard. A. Hlonda - 14.07.1946

[Odpowiedź kard. A. Hlonda u dołu listu - 15.07.1946]

Kard. A. Hlond do ks. Karola Milika - 20.06.1947

IX. KORESPONDENCJA W SPRAWIE OBJĘCIA RZĄDÓW W ARCHIDIECEZJACH GNIEŹNIEŃSKIEJ I POZNAŃSKIEJ PRZEZ ABPA A. HLONDA PRYMASA POLSKI - 2 X 1926

Bp Stanisław Łukomski do ks. abpa A. Hlonda - 02.10.1926

Ks. Stanisław Adamski do ks. abpa A. Hlonda - 02.10.1926

Ks. bp Stanisław Łukomski do ks. St. Adamskiego - 01.10.1926

X. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z KARD. EUGENIUSZEM PACELLIM - 10.01 - 16.03.1932

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli

- 10.01.1932
- 15.03.1932

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda

- 16.03.1932
- [przekład]

XI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z DUCHOWIEŃSTWEM I SIOSTRAMI ZAKONNYMI 1937-1939

Ks. Jan Herold do kard. A. Hlonda - 14.02.1934

Ks. Józef Szulc do kard. A. Hlonda - 05.03.1934

Ks. Bernard F. Jarzembowski do kard. A. Hlonda - 16.03.1934

Kardynał August Hlond do ks. Antoniego Kłowo - 28.11.1934

Ks. Aleksy Sobaszek do kard. A. Hlonda - 05.08.1936

[Odpowiedź bpa A. Laubitza na liście ks. Aleksego Sobaszka - 09.09.1936]

Ks. K. Michalski do Kancelarji Prymasa Polski - 03.11.1936

Ks. W. Paulus do kard. A. Hlonda - 15.02.1937

W sprawie zbiórek na zakłady dobroczynne kościelne - 25.07.1938

Ks. Tomczak do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 26.08.1938

- Załącznik: W sprawie uchwały dotyczącej kwest publicznych - 18.08.1938

Ks. Jan Ludwiczak do kard. A. Hlonda - 07.11.1938

Ks. kard. A. Hlond do ks. Jana Ludwiczaka - 09.01.1939

Ks. Aleksander Żychliński do kard. A. Hlonda - 19.02.1939

Ks. Edward Van Blericq do kard. A. Hlonda - 29.08.1939

Ks. Fr. Ruciński do kardynała A. Hlonda - 29.08.1939

Ks. Jan Kazimierz Kalawski do kard. A. Hlonda - 20.12.1938

[Dopisek odręczny kard. A. Hlonda na liście ks. Kalawskiego]

[Koncept odpowiedzi ks. H. Zborowskiego do ks. Kalawskiego - 27.11.1938]

Tadeusz Kasprzak do kard. A. Hlonda - 05.11.1938

Ks. R. Panewicz do kard. A. Hlonda - 07.01.1939

Testament ks. Józefa Brauna, proboszcza w Kamionnie - 07.01.1939

Ks. R. Panewicz do kard. A. Hlonda

- 23.02.1939
- 29.03.1939

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski u dołu listu - 03.04.1939]

Ks. Roman Panewicz do Kancelarii Prymasa Polski - 05.04.1939

Ks. Roman Panewicz do kard. A. Hlonda - 17.04.1939

Korespondencja w sprawie sprawozdania PDRW w parafii Krotoszyn - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Małeckiego - 22.05.1937

Ks. St. Małecki do Kancelarii Prymasa Polski - 01.06.1937

- Załącznik: „Rozchód Kasy Misyjnej w Krotoszynie” - 01.06.1937

[Odpowiedź ks. H. Zborowskiego na piśmie ks. St. Małeckiego - 15.06.1937]

Ks. Małecki do Kancelarii Prymasa Polski - 01.07.1937

S. Karnkowska do kard. A. Hlonda - 20.05.1937

S. Maria Salezja Frank do kard. A. Hlonda - 22.03.1938

Przełożona SS. Karmelitanek w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 29.08.1939

XII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z ORGANIZACJAMI KOŚCIELNYMI I ŚWIECKIMI 1936-1939

Zarząd „Bratniej Pomocy” do kard. A. Hlonda - 21.12.1937

S. Wróblewski i R. Zieliński do kard. A. Hlonda - 21.08.1939

Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej do kard. A. Hlonda - 15.05.1936

- Aneks 1. - 29.04.1936
- Aneks 2. - 03.05.1936
- Aneks 3. - 03.05.1936
- Aneks 4. - 11.05.1936
- Aneks 5. - 11.05.1936
- Aneks 6. - 11.05.1936

Światowy Związek Polaków z zagranicy do ks. H. Zborowskiego

- 13.07.1938
- 18.08.1938

Zarząd St. Miasta Poznania do Zarządu Dóbr Arcybiskupich - 27.03.1934

Ks. H. Zborowski do Zarządu Miejskiego w Poznaniu - 07.04.1934

Kard. A. Hlond do Zarządu St. Miasta - 09.05.1934

Stefan Hulanicki do kard. A. Hlonda - 28.10.1935

Leonja Kobyłecka do kard. A. Hlonda - 19.12.1936

XIII. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARD. A. HLONDA I KOŚCIOŁA KAT. W GENERALGOUVERNEMENT 1932-1942 /W JĘZYKU NIEMIECKIM/

Ambasada niemiecka przy Stolicy Apostolskiego do kard. Adolfa Bertrama - 01.03.1932

Nadprezydent Górnego Śląska Lukaschek do kard. A. Bertrama - 20.01.1933

Georg Moenius do kard. A. Hlonda - 04.03.1936

Korespondencja w sprawie ks. Alfonsa Krawczyka

- 18.11.1940
- 19.11.1940
- 19.11.1940
- 07.11.1940

Aneks: Sprawozdanie ks. Alfonsa Krawczyka o położeniu Kościoła Katolickiego w Generalgouvernement

Korespondencja w sprawie Katolickich Związków Młodzieży - 15.07.1940

Korespondencja w sprawie watykańskiej polityki zagranicznej - 19.11.1942

XIV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1936-1944

Prymas Polski do Koła Czwartaków - 27.06.1937

Depesza kard. A. Hlonda do Prezydenta RP Wł. Raczkiewicza - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Eugeniusza Pacelliego - 27.06.1938

- Aneks I: Les Resolutions du Congres du Chris Roi a Poznan - 26-29.06.1937
- Aneks II: Congres Internationaux du Christ-Roi

Kard. A. Hlond do ks. A. Baraniaka - 24.04.1944

XV. KORESPONDENCJA KAPELANA KARD. A. HLONDA KS. DRA BOLESŁAWA FILIPIAKA Z RÓŻNYMI OSOBAMI luty-grudzień 1937/38

Mennica Państwowa do ks. Bolesława Filipiaka - 24.02.1937

Aleksander Thomas do ks. B. Filipiaka - 13.03.1937

Archidiecezjalny Instytut Akcji Kat. do ks. B. Filipiaka - 01.03.1937

Redakcja „Jutro” do ks. B. Filipiaka - 22.04.1937

Diec. Instytut Akcji Kat. Częstochowa do ks. H. Zborowskiego - 27.04.1937

Zarząd Główny Stowarzyszenia „Opieka Polska Nad Rodakami Na Obczyźnie” do ks. B. Filipiaka - 09.06.1937

Katolicki Związek Abstynentów do ks. B. Filipiaka - 30.10.1937

Polska Liga Przeciwalkoholowa do ks. B. Filipiaka - 27.10.1937

Ks. M. Kozal do ks. B. Filipiaka

- 29.11.1937
- 23.12.1937

Ks. Józef Kłos do ks. B. Filipiaka - 11.06.1937

Dr. Stanisław Sławski do ks. B. Filipiaka - 22.06.1937

Marceli Czarnecki do ks. B. Filipiaka - 16.05.1937

Stefan Dąbrowski do ks. B. Filipiaka

- 17.06.1937
- 20.06.1937

Ks. Antoni Hlond do ks. B. Filipiaka - 25.06.1937

Ks. T. Zakrzewski do ks. B. Filipiaka - 16.06.1937

Camillo Corsanego do ks. Filipiaka - 22.06.1937

Ks. A. Baraniak do prof. Corsanego - 02.07.1937

[Dopisek ks. Filipiaka - 08.07.1937]

Ks. Stanisław Szwedziński do ks. B. Filipiaka - 17.09.1937

Halina Hlondówna do ks. B. Filipiaka - 16.09.1937

Ks. Józef Bok SJ do ks. B. Filipiaka - [brak daty]

Ks. Franciszek Forecki do ks. B. Filipiaka - 17.04.1937

O. Efrem z Kcyni do ks. B. Filipiaka - 17.04.1937

Kard. A. Hlond do o. Efrema z Kcyni - Telegram - 02.05.1939

Ks. Julian Groblicki do ks. B. Filipiaka - 26.11.1937

Ks. Prof. Szczepan Szydelski do ks. B. Filipiaka - 01.06.1937

Ks. Henryk Weryński do ks. B. Filipiaka

- 14.08.1937
- 02.09.1937
- 24.11.1937

Ks. Jan Pietrzak SDB do ks. B. Filipiaka - 14.09.1937

Józef Schelhauz do ks. Filipiaka

- 14.12.1937
- 06.06.1937

Ks. B. Filipiak do Kancelarii Prymasa Polski - 14.12.1937

Kard. A. Hlond do Przełożonej SS. Niepokalanek - [brak daty]

Czesław Szmydt do ks. B. Filipiaka

- 18.11.1937
- 28.12.1937

Ks. Antoni Baraniak do ks. B. Filipiaka

- 18.09.1937
- 25.09.1937

Ks. Teodor Cichos SDB do ks. B. Filipiaka

- 20.08.1937
- 08.09.1937

Ks. Teodor Cichos do ks. Adama Cieślara SDB - 22.08.1937


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2277 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone