Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 12

Tom V, część 12 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1975

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA W ZWIĄZKU Z PRZYJAZDEM I POBYTEM W POLSCE KARDYNAŁA BERNARDA GRIFFINA PRYMASA KAT. ANGLII W CZERWCU 1947 ROKU

Kardynał August Hlond do ks. Władysława Staniszewskiego - 16.02.1947

Kard. August Hlond do kard. Bernarda Griffina - 16.02.1947

Kard. Bernard Griffin do kard. Augusta Hlonda - 31.03.1947

Kardynał August Hlond do kard. Bernarda Griffina - 20.04.1947

Ks. Władysław Staniszewski do ks. Antoniego Baraniaka

- 23.04.1947
- 22.04.1947
- 08.05.1947

Kard. August Hlond do ks. Staniszewskiego Władysława - 20.04.1947

- Załącznik: Arcybiskup Westminsteru

Kardynał August Hlond do kard. Bernarda Griffina - 11.05.1947

- Załącznik: Zasadniczy program pobytu J. Em. Ks. Kardynała Griffina w Polsce

Kardynał Hlond do Ojca Gwardiana OO Franciszkanów - 10.05.1947

Kardynał Hlond do Matki Przełożonej SS Wizytek - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. wizytatora dr Piotrowskiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Stefana Wyszyńskiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. prałata Stefana Mazanka - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Stanisława Adamskiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. infułata Bolesława Kominka - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. inf. Karola Milika - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. Arcybiskupa W. Dymka - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. Biskupa L. Bernackiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. inf. Andrzeja Wronki - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. kanonika Jana Konopczyńskiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa K. Kowalskiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. Biskupa Karola Radońskiego - 10.05.1947

Kardynał Hlond do o. Przeora OO Paulinów na Jasnej Górze - 10.05.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Teodora Kubiny - 10.05.1947

Kard. August Hlond do Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce - 11.05.1947

Ks. Romuald Rak do ks. Antoniego Baraniaka - 12.05.1947

L. H. Massey do ks. Antoniego Baraniaka - 16.05.1947

Bp Lucjan Bernacki do kard. A. Hlonda - 26.05.1947

Kard. A. Hlond do bpa Lucjana Bernackiego - 28.05.1947

Ks. Bolesław Kominek do kard. A. Hlonda - 17.05.1947

[Odpowiedź kard. Hlonda u dołu listu - 30.05.1947]

Ks. Stefan Mazanek do kard. A. Hlonda - 18.05.1947

Kardynał Hlond do ks. prałata St. Mazanka - 30.05.1947

Ks. Andrzej Wronka do kard. A. Hlonda - 19.05.1947

Kard. August Hlond do Józefa Cyrankiewicza - 19.05.1947

Notatka ks. Antoniego Baraniaka dot. przyjazdu kard. Griffina - [brak daty]

Ks. Bp Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda - 20.05.1947

Kard. August Hlond do bpa Stefana Wyszyńskiego - 24.05.1947

Ks. Stefan Mazanek do kard. Augusta Hlonda - 21.05.1947

Wojciech Zieliński do kard. A. Hlonda - 23.05.1947

Ks. Antoni Baraniak do Wojciecha Zielińskiego - 25.05.1947

OO. Paulini do kard. A. Hlonda - 27.05.1947

Bp Juliusz Bieniek do kard. A. Hlonda - 27.05.1947

Kard. August Hlond do bpa Juliusza Bienka - 28.05.1947

Ks. Adam Cieślar do ks. Antoniego Baraniaka - 29.05.1947

Kard. A. Hlond do kard. B. Griffina - 30.05.1947

Kard. August Hlond do Ministra Zygmunta Modzelewskiego - 30.05.1947

Pokwitowanie - 30.05.1947

Ks. Mieczysław Skonieczny do kard. A. Hlonda - 31.05.1947

Ks. Alfons Trzebiatowski do ks. A. Baraniaka - 31.05.1947

Ks. Antoni Baraniak do ks. Alfonsa Trzebiatowskiego - 03.06.1947

Kardynał Bernard Griffin do kard. Hlonda - 31.05.1947

Kard. A. Hlond do biskupa Bienka J. - 02.06.1947

Kard. August Hlond do ks. arcybiskupa Walentego Dymka - 31.05.1947

Kard. August Hlond do bpa Wacława Majewskiego - 31.05.1947

Kard. August Hlond do ks. bpa Kazimierza Kowalskiego - 31.05.1947

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny

- 31.05.1947
- 02.06.1947

Kard. August Hlond do Ojca Przeora Jasnej Góry - 31.05.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Karola Radońskiego - 31.05.1947

Bp Karol M. Radoński do kard. A. Hlonda - 03.06.1947

Ks. Kan. Jan Konopczyński do ks. A. Baraniaka - 10.06.1947

- [Załącznik: kopia listu ks. A. Baraniaka - 04.06.1947]

Notatka kard. Augusta Hlonda - 09.06.1947

Kard. August Hlond do ks. Mieczysława Skoniecznego - 04.06.1947

Przełożona Karmelu we Wrocławiu do kard. A. Hlonda - 09.06.1947

Księgarnia Św. Wojciecha do kard. A. Hlonda - 11.06.1947

Ks. Biskup Bieniek do kardynała Hlonda - 12.06.1947

Brat Leopold do ks. Antoniego Baraniaka - 14.06.1947

Odpowiedź ks. A. Baraniaka na tymże telegramie - 17.06.1947

Grabowski do ks. Antoniego Baraniaka

- 14.06.1947
- 13.06.1947

Radiogram Polskich Linii Lotniczych „LOT” do kierownika Oddziału Poznań w sprawie samolotu dla kard. B. Griffina - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Adama Sapiehy - 18.06.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Stefana Wyszyńskiego - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa dr Lucjana Bernackiego - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Teodora Kubiny - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Karola Radońskiego - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. arcybiskupa Walentego Dymka - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. infułata dr Andrzeja Wronki - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. infułata Karola Milika - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. infułata Bolesława Kominka - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. biskupa Juliusza Bieńka - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. kanonika Jana Konopczyńskiego - 20.06.1947

Kardynał Hlond do Generała Ojców Paulinów - 20.06.1947

Kardynał Hlond do ks. Biskupa Kazimierza Kowalskiego - 20.06.1947

Kardynał Hlond do Matki Przełożonej SS Sacre Coeur - 21.06.1947

Kard. A. Hlond do ks. Edwarda Kawińskiego - 21.06.1947

Kard. A. Hlond do ks. Adama Cieślara SDB - 21.06.1947

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Miszewskiego - 21.06.1947

Kard. A. Hlond do o. Gwardiana OO. Franciszkanów w Niepokalanowie - 21.06.1947

Bp Stefan Wyszyński do kard. A. Hlonda - 25.06.1947

Kard. August Hlond do kard. Bernarda Griffina - 08.08.1947

Kard. Bernard Griffin do kard. A. Hlonda - 19.08.1947

[Tłumaczenie] - 19.08.1947

II. ANEKSY DO KOESPONDENCJI W ZWIĄZKU Z POBYTEM KARDYNAŁA BERNARDA GRIFFINA W POLSCE OD 4 DO 18 CZERWCA 1948 ROKU

Wiersze z okazji przyjazdu kard. B. Griffina do Polski - [brak daty]

- O Matce Boskiej Piekarskiej
- Ks. Paweł Łukaszczyk - Ku czci księży kardynałów B. Griffina i A. Hlonda w czasie ich pobytu we Wrocławiu - 10.06.1947

Przemówienie powitalne ks. Pawła Łukaszczyka wygłoszone we Wrocławiu z okazji przyjazdu kard. B. Griffina i kard. A. Hlonda Prymasa Polski - 10.06.1947

Przemówienie powitalne ks. Jana Ślósarczyka wygłoszone w Oświęcimiu z okazji wizyty kard. B. Griffina - 09.06.1947

[Program uroczystości - 10/11.06.1947]

[Akademia na cześć kard. B. Griffina - 12.06.1947] [Programme of the

Tekst Akademii ku czci kardynała B. Griffina - Polska Wieś - 12.06.1947

I. Polska a Kościół - dialog
II. Ostatnia rozmowa między Bolesławem Chrobrym a św. Wojciechem
III. Drogowskazy dla obecnej doby

Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska na czas od 01.09.1945 do 01.06.1947 - 01.06.1947

- Statystyka kościelna Dolnego Śląska przed 1.9.1945 r.
- Statystyka kościelna Dolnego Śląska po objęciu władzy przez Administratora Apostolskiego Dolnego Śląska
- Działalność charytatywna i kulturalna Kościoła na Dolnym Śląsku
- Kuria Administracji Apostolskiej
- Powody rozwoju pracy duszpasterskiej

A Report of the Pastoral Work of the Apostolic Administration of Lower Silesia from the 1st. of Sept. 1945 till the 1st. of June 1947 - 01.06.1947

- Church statistics of Lower Silesia before the 1st. of sept. 1945
- Church statistics of Lower Silesia after the Apostolic Administrator of Lower Silesia took over its governent
- Charitable and cultural activities of the Church in Lower Silesia
- Curia of the Apostolic Administration
- Causes of the development of pastoral work

Quelques donnêes sur l'Administration Apostolique d'Opole /1 juin 1947/ - 09.06.1947

Związek "Caritas" archidiecezji krakowskiej

An address made by His Eminence Cardinal Griffin at the Centenary Celebrations at Ratcliffe Collegge, Leicester at 8 p.m. Sunday, 22nd. June 1947

Tłumaczenie: Przemówienie wygłoszone przez Jego Eminencję kardynała Griffina z okazji uroczystego obchodu stulecia Ratoliffe College, Leicester - 22.06.1947]

Notatki związane z przyjazdem kard. B. Griffina - [brak daty]

III. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z PROFESOREM UP STEFANEM DĄBROWSKIM 1928-1939

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 03.01.1931
- 22.04.1931

Aneks 1: Odpowiedź prof. E. Dubanowicza na pytania Komisji Konstytucyjnej - 10.04.1931

List otwarty w sprawie znęcania się nad więźniami politycznymi - 10.02 [brak roku]

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 04.11.1931
- 25.11.1931
- 26.11.1931
- 11.12.1931
- 12.01.1932
- 13.01.1932
- 02.02.1932
- 23.04.1932
- 09.04.1932
- 06.07.1932
- 22.03.1939

IV. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM A. HLONDEM W SPRAWIE POLONII ZAGRANICZNEJ, ZWŁASZCZA „TOWARZYSTWA OPIEKI NAD RODAKAMI NA OBCZYŹNIE” 1933-1937

Kard. A. Hlond do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - 07.02.1933

Hr. Jan Szembek do kard. A. Hlonda - 10.02.1933

Kard. August Hlond do hr. Adolfa Bnińskiego 26.10.1937

Hr. Adolf Bniński do kard. A. Hlonda - 26.11.1937

Kard. A. Hlond do hr. Adolfa Bnińskiego - 26.10.1937

Hr. Adolf Bniński do kard. A. Hlonda - 26.11.1937

Aneks: Życzenia i dezyderaty Stowarzyszenia „Opieka polska nad rodakami na obczyźnie” w stosunku do „Światowego Związku Polaka z zagranicy” - [brak daty]

„Opieka polska nad rodakami na obczyźnie” oddział Warszawa do Zarządu Głównego w Poznaniu na ręce hr. A. Bnińskiego - 13.11.1937

V. KORESPONDENCJA Z RÓŻNYMI OSOBAMI DUCHOWNYMI I ŚWIECKIMI W SPRAWIE POLAKÓW ZA GRANICĄ 1937-1942

Ks. Piotr Chodniewicz do kard. A. Hlonda - 12.06.1937

O. Metody Sikora OFM do kard. A. Hlonda - 26.11.1937

Ks. Bronisław Kaczanowski TChr do kard. A. Hlonda - 17.12.1937

Ks. L. Mrożek do kard. A. Hlonda

- 26.12.1937
- 06.01.1938

Ks. Ryszard Moskwa do kard. A. Hlonda - 07.01.1938

Lista osób zasłużonych dla Emigracji polskiej i Polskiej Misji Katolickiej w Belgii i Holandii - 07.01.1938

Maria Drohojowska do kard. A. Hlonda - 12.02.1938

Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie do kard. A. Hlonda - 24.03.1939

Br. Jan Krasiński O.S.B. do kard. A. Hlonda - 1937

Kard. A. Hlond od ks. mjra Waleriana Święcickiego - 12.10.1942

VI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z RADĄ POLONII AMERYKAŃSKIEJ I Z LIGĄ KATOLICKĄ 1945-1948

Ks. W. W. Stanclewski do kard. A. Hlonda - 14.03.1946

Rada Polonii Amerykańskiej do kard. A. Hlonda - 30.09.1946

Związek Polek w Ameryce /USA/ do kard. A. Hlonda - 24.07.1947

Ks. Alojzy Wycisło do kard. A. Hlonda - 05.09.1947

Edward E. Swanstrom do kard. A. Hlonda - 22.09.1947

[Tłumaczenie - 22.09.1947]

Kard. A. Hlond do ks. Alojzego Wycisło - 24.10.1947

Kardynał August Hlond do kard. Samuela Stritcha - 24.10.1947

Kardynał August Hlond do kard. Samuela Stritcha: Przekład angielski - 24.10.1947

Kard. August Hlond do ks. Alojzego Wycisło - 28.10.1947

Kard. August Hlond do Franciszka Świetlika - 18.02.1948

Kazimierz Midowicz do kardynała Augusta Hlonda - 08.12.1947

Franciszek Świetlik do kard. A. Hlonda - 22.03.1948

E. M. Nadarski do kard. Augusta Hlonda - 15.04.1948

Kard. A. Hlond do E. M. Nadarskiego - 20.04.1948

Henryk Osiński do kard. A. Hlonda - 17.04.1948

Aneks do listu H. Osińskiego z 17 IV 1948

Kard. A. Hlond do Henryka Osińskiego - 21.04.1948

Tekst dokumentu stwierdzającego autentyczność relikwii czcigodnego ks. Piotra Skargi - 01.05.1948

Kard. A. Hlond do Jerzego Szudego, delegata N.C.W.C. - 26.05.1948

Ks. Stanisław Piwowar do kard. A. Hlonda - 18.06.1948

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Piwowara - 24.07.1948

Kard. A. Hlond do kard. D. Dougherty, arcybiskupa Filadelfii - 12.08.1948

Aneks: Wykaz przydziału darów Ligi Katolickiej żeńskim zgromadzeniom zakonnym /habitowym/ w Polsce

VII. KORESPONDENCJA Z PRZEDSTAWICIELAMI DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO I ZAKONNEGO ORAZ ZE ZGROMADZENIAMI ŻEŃSKIMI 1920-1946

Ks. Danek do ks. Augusta Hlonda - 11.03.1920

Ks. Stanisław Pływaczyk do ks. Augusta Hlonda - 08.12.1921

Ks. August Hlond do kl. Ferdynanda Wustefelda - 30.06.1921

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 08.08.1928
- 15.09.1928

Aneks 1: Bp Stanisław Łukomski do ks. St. Janasika - 30.08.1928

Aneks 2: Kard. Edmund Dalbor do ks. Stanisława Janasika - 22.02.1924

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 11.02.1938

Ks. prof. Paul Styger do kard. A. Hlonda - 22.06.1931

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie ks. prof. Stygera - 26.06.1931

Aneks 1: Odpis listu ks. prałata Pawła Stygera do P. Rueckera - 18.06.1931

Aneks 2: An Herrn Joseph Lipski Abteilungschef i polnischen Aussonamt

Aneks 3: Przesłanki

O. Gianfranceschi do kard. A. Hlonda - 26.12.1931

M. Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 29.07.1937

Załącznik: Władysław Brzozowski do M. Urszuli Ledóchowskiej - 26.07.1937

Ks. Jan Zieja do kard. A. Hlonda - 28.08.1937

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 02.01.1937

Ks. M. Skonieczny do kard. A. Hlonda - 05.11.1937

Bp Jan Lorek do kard. A. Hlonda - 28.12.1937

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszy w Polsce - 15.01.1938

Ks. Bolesław Filipiak do Związku Kat. Mężów w Warszawie - 10.11.1937

Kuria Prowincjalna SS. Urszulanek do kard. A. Hlonda - 09.02.1938

Ks. Józef Kościsz TJ do kard. A. Hlonda - 12.01.1938

Ks. Andrea Gennaro SDB do kard. A. Hlonda - 03.08.1938

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda - 28.06.1939

Kard. A. Hlond do dyrektora zakładu sal. w Katakumbach S. Calisto - 27.01.1941

Kard. August Hlond do ks. Aleksandra Kaźniaka/Kaźniuka/ - 31.12.1945

Zaświadczenie dla ks. Aleksandra Kaźniaka - 01.02.1946

VIII. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA Z OSOBAMI ŚWIECKIMI 1938

Adolf Bniński do ks. B. Filipiaka - 20.01.1938

Marian Kazimierz Morawski do kard. A. Hlonda - 17.11.1937

Maksymilian Andronowski do kard. A. Hlonda - 19.01.1938

Julian Poniatowski do kard. A. Hlonda - 20.10.1937

Aniela Juszczak do kard. A. Hlonda - 27.12.1938

Sabina Różycka do Przewodniczącej Z.P.O.L. w Kościanie - 08.08.1931


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2263 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone