Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 14

Tom V, część 14 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński Ląd nad Wartą 1976

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł

I. KORESPONDENCJA JANA HLONDA Z KARDYNAŁEM A. HLONDEM 1927-1933

Jan Hlond do kard. Augusta Hlonda

- 25.02.1927
- 17.03.1927
- 23.05.1927
- 16.05.1928
- 04.10.1928

Kard. August Hlond do Jana Hlonda - 06.10.1928

Jan Hlond do kard. Augusta Hlonda

- 15.11.1929
- 22.11.1929
- 18.11.1932
- 31.05.1933
- 07.05.1933

II. KORESPONDENCJA Z KARD. AUGUSTEM HLONDEM W RÓŻNYCH SPRAWACH 1925-1939

Ks. Wincenty Zamojski do ks. admin. ap. Augusta Hlonda

- 05.02.1925
- 23.03.1925
- Załącznik: Wykaz rodziny Hlondów z Porąbki, par. Zagórze, diec. Kielce

Naczelnik gminy Brzezinki do dr Jana Hlonda - 20.03.1925

Klementyna Stadnicka do ks. Antoniego Hlonda - 03.03.[brak roku]

Oświadczenie hr. Michała Stan. Kossakowskiego w sprawie kupna krzyża procesyjnego po patriarsze Władysławie Zaleskim - 10.09.1927

Kard. P. Gaspari do kard. A. Hlonda - 29.06.1926

Ks. Antoni Czeszewski do abpa A. Hlonda

- 18.10.1926
- 02.04.1927

Ks. Teofil Bromboszcz do ks. abpa A. Hlonda

- 10.12.1926
- 17.12.1926

Ks. Nikodem Mędlewski do Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu - 31.01.1927

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha do ks. N. Mędlewskiego

- 08.02.1927
- 12.02.1927

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha do ks. Mędlewskiego i ks. Lewandowskiego - 02.05.1927

Stow. Młodzieży Akad. "Odrodzenie" do kard. A. Hlonda - 14.05.1927

Oddział Wielkop. Związku Harcerstwa do kard. A. Hlonda - 27.04.1927

Pokwitowanie abpa Piotra Mańkowskiego tytułem przekładu żywotu św. Jana Vianney i stypendium mszalnego 5 II 1927

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w poznaniu do kard. A. Hlonda w sprawie druku biografii św. J. Vianney - 31.08.1928

Ks. Antoni Łatka SDB do kard. A. Hlonda - 31.05.1929

Konwikt Teologiczny w Warszawie do kard. A. Hlonda - 02.07.1927

Ks. Ludwik Jarosz do kard. A. Hlonda

- 08.07.1927
- 15.07.1927

S. Maria Rafaela od św. Teresy, karmelitanka do kard. A. Hlonda - 16.07.1927

Ks. M. Wiśniewski do kard. A. Hlonda - 18.07.1927

Dyrekcja Pocztowej Kasy Oszczędności w Katowicach do kard. Augusta Hlonda - 21.09.1927

Ks. A. Czeszewski do kard. A. Hlonda - 30.11.1927

Wykaz wydatków bpa Karola Radońskiego na wyjazdy urzędowe - 10.10.1927

Kasa Kurii Arcybiskupiej do kard. A. Hlonda - 11.04.1928

Poświadczenie hr. M. Kossakowskiego otrzymanej kwoty za sprzedany pektorał kardynałowi Augustowi Hlondowi - 22.05.1928

Bank Związku Spółek Zarobkowych odd. Katowice do kard. A. Hlonda - 07.02.1927

Związek Ociemniałych Wojaków do kard. A. Hlonda - 01.12.1927

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 07.02.1928

O. Bartolomeo Rapetti, passionista do kard. A. Hlonda - 05.04.1928

Bilet wizytowy Mons. Cario Respighi do ks. Alfonso Rinaldi SDB - 24.01.1928

Don Alfonso Rinaldi do kard. A. Hlonda - 26.01.1928

G. Barluzzi do kard. A. Hlonda - 29.03.1928

Poświadczenie otrzymania lir. 300 tytułem objęcia tyt. kościoła Matki Bożej Pokoju przez kard. A. Hlonda w Rzymie 1928 - 02.03.1928

- [Załącznik: wykaz wydatków urzędowych, związanych z otrzymaniem godności kardynalskiej]

Don Luigi Colombo SDB do kard. A. Hlonda - 30.05.1928

Maria Witczyńska do kard. A. Hlonda - 11.06.1928

Ks. Stefan Abt do kard. A. Hlonda - 09.09.1928

Wojciech Pryll do ks. bpa A. Laubitza

- 14.06.1927
- 19.03.1928

Bp Antoni Laubitz do W. Prylla - 23.03.1928

Ks. Antoni Banaszak do kard. A. Hlonda - 08.10.1938

S. Maria od Najśw. Serca Jezusowego, karmelitanka bosa do kard. A. Hlonda - 30.08.1939

Komisarz Prowincjalny OO. Kapucynów do kard. A. Hlonda - 18.11.1938

Zjednoczenie Polskich Prawników Katolickich do kard. Augusta Hlonda - 08.05.1939

- Załącznik 1: Projekt prawa małżeńskiego

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 01.06.1939

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 24.06.1939

- Załącznik 1: Pismo abpa F. Cortesi do Min. SZ J. Becka - 14.06.1939

J. Beck min. SZ do nuncj. ap. F. Cortesi - 14.06.1939

Dyrektor Departamentu Wyznań do kard. A. Hlonda - 01.07.1939

Karmelitanki bose do kard. A. Hlonda - 16.08.1939

III. KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH MĘSKICH I ŻEŃSKICH W SPRAWACH STATYSTYCZNYCH 1946

SS. Nazaretanki do Sekretariatu Prymasa Polski - 08.01.1946

SS. Sercanki do Kardynała Augusta Hlonda - 08.01.1946

S. Maria Mańkowska do Sekretariatu Prymasa Polski - 09.01.1946

Zgromadzenie SS. Kanoniczek do Sekretariatu Prymasa Polski - 09.01.1946

SS. Służebniczki N.P.N.M.P. do Sekretariatu Prymasa Polski - 10.01.1946

SS. Urszulanki czarne do Sekretariatu Prymasa Polski - 11.01.1946

SS. Pasterki od Opatrzności Bożej do Sekretariatu Pry,. Polski - 12.01.1946

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości do Sekretariatu Prym. Polski - 12.01.1946

SS. Franciszkanki od pokuty i miłości chrześc. do Sekretariatu Prymasa Polski - 12.01.1946

SS. Urszulanki SJK do kard. A. Hlonda - 12.01.1946

SS. Albertynki do Sekretariatu Prymasa polski - 12.01.1946

SS. Miłosierdzia /Szarytki/ do Sekretariatu Prymasa polski - 12.01.1946

SS. Norbertanki Zwierzynieckie do Sekretariatu Prymasa Polski - 14.01.1946

SS. Kapucynki z Przasnysza do Sekretariatu Prymasa Polski - 14.01.1946

P.P. Klaryski w Nowym Sączu do Sekretariatu Prymasa Polski - 15.01.1946

SS. Franciszkanki Najśw. Sakramentu do Sekretariatu Prymasa Pol. - 16.01.1946

Zgromadzenie SS. Loretanek-Benedyktynek do Sekretariatu Prymasa Polski - 17.01.1946

SS. Franciszkanki Rodziny Maryi do Sekretariatu Prymasa Polski - 19.01.1946

Zgromadzenie SS. M.B. Miłosierdzia do Sekretariatu Prym. Polski - 19.01.1946

SS. Służebniczki N.M.P. ze Starej Wsi do Sekretariatu Prym. Pol. - 19.01.1946

SS. Klawerianki do Sekretariatu Prymasa Polski - 15.01.1946

SS. Wizytki z Jasła do kard. A. Hlonda - 20.01.1946

SS. Felicjanki do Sekretariatu Prymasa Polski - 21.01.1946

SS. Służebniczki z Dębicy do Sekretariatu Prymasa Polski - 19.01.1946

SS. Służki Najśw. M.N.P. do Sekretariatu Prymasa Polski - 21.01.1946

SS. Niepokalanki do kard. A. Hlonda - 22.01.1946

SS. Pasjonistki do Sekretariatu Prymasa Polski - 22.01.1946

SS. Franciszkanki Misjonarki do Sekretariatu Prymasa Polski - 31.01.1946

SS. Karmelitanki Dzieciątka Jezus do Sekretariatu Prymasa Polski - 21.01.1946

SS. Służebniczki N.M.P. w Panewniku do Sekretariatu Prymasa Pol. - 22.01.1946

SS. Jadwiżanki do Sekretariatu Prymasa Polski - 22.01.1946

SS. Dominikanki Misjonarki do Sekretariatu Prymasa Polski - 25.01.1946

Tow. SS. Michalitek do Sekretariatu Prymasa Polski - 24.01.1946

SS. Elżbietanki do sekretariatu Prymasa Polski - 29.01.1946

Zgromadzenie SS. Serafitek do Sekretariatu Prymasa Polski - 30.01.1946

PP. Norbertanki do Sekretariatu Prymasa Polski - 31.01.1946

SS. Benedyktynki-Samarytanki do kard. A. Hlonda - 05.02.1946

SS. Betanki do Sekretariatu Prymasa polski - 05.02.1946

Małe Siostry Niep. Serca Maryi do Sekretariatu Prymasa Polski - 07.02.1946

Konwent SS. Elżbietanek w Cieszynie do sekretariatu Prymasa P. - 07.02.1946

SS. Prezentki do Sekretariatu Prymasa Polski - 02.02.1946

Zgromadzenie Sióstr de Notre-Dame do Sekretariatu Prymasa polski - 18.02.1946

SS. Służebniczki - Panewnik do Kancelarii Prymasa polski - 22.02.1946

Zgromadzenie Sióstr od św. Józefa do Sekretariatu Prymasa Polski - 26.02.1946

Siostry III Zakonu w Białymstoku do Sekretariatu Prymasa Pol. - 24.03.1946

SS. Franciszkanki Służebnice Krzyża do Sekretariatu Prymasa Pol. - 19.03.1946

Notatka ks. Antoniego Baraniaka dot. SS. Józefitek w Tarnowie - 04.02.1946

Notatka odnosząca się do Zgromadzenia SS. Najśw. Maryi Panny - 14.01.1946

Ks. Władysław Lohn T.J. do kard. A. Hlonda - 24.08.1946

- Załącznik: Sprawozdanie o. Władysława Lohna T.J. z działalności powojennej Męskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

IV. KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM W SPRAWIE LISTU OJCA ŚW. PIUSA XII DO BISKUPÓW NIEMIECKICH 1 III 1948

[Polskie tłumaczenie listu papieża]

- Papież Pius XII do niemieckich Biskupów
- Ulżenie powojennej nędzy niemieckiej
- Zagadnienie uchodźców ze Wschodu
- Radosna i głęboka wiara wschodnio-niemieckich katolików
- Odbudowa życia duchowego

1. Pismo Sekretariatu Prymasa Polski w sprawie druku Orędzia - 04.06.1948

2. Inne uwagi ks. Antoniego Baraniaka w sprawie Orędzia

Orędzie Kardynała Prymasa do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych - 29.05.1948

Prof. Zygmunt Wojciechowski do kard. A. Hlonda - 08.05.1948

- Załącznik: Memoriał profesorów Tadeusza Lehr-Spławińskiego i Zygmunta Wojciechowskiego w sprawie listu Piusa XII - 05.05.1948

Ks. Witold Pietkun do ks. Antoniego Baraniaka - 03.05.1948

- Załącznik: Sprawozdanie o nastrojach katolickiego społeczeństwa w związku z listem papieża Piusa XII do biskupów niemieckich z dn. 1 III 1948

J. Michalski do kard. A. Hlonda - 20.05.1948

Józef Maciejewski do kard. A. Hlonda - 22.05.1948

Grono instruktorek i instruktorów ZHP do kard. A. Hlonda - 29.05.1948

Ks. Stanisław Wawryn T.J. do kard. A. Hlonda - 03.06.1948

Fragmenty artykułu ks. St. Wawryna T.J. skreślone przez cenzurę

Ks. Jan Zieja do kard. A. Hlonda - 08.06.1948

Ks. Piotr Niedziałek do kard. A. Hlonda - 08.06.1948

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 09.06.1948

Kard. A. Hlond do admin. ap. Karola Milika - 09.06.1948

Administrator ap. Karol Milik do kard. A. Hlonda - 14.06.1948

Mons. Domenico Tardini do kard. A. Hlonda - 16.06.1948

Redakcja "Tygodnika Warszawskiego" do prenumeratorów

- 09.06.1948
- 17.06.1948

Ks. Zygmunt Kaczyński do kard. A. Hlonda - 16.06.1948

Bp Michał Klepacz do kard. A. Hlonda - 21.06.1948

- Załącznik do listu bpa M. Klepacza z 21 VI 1948: Sprawozdanie z wieczoru dyskusyjnego katolickiej młodzieży akademickiej w Łodzi /2.VI.1948/

Prośba ks. kan. Piwowarczyka do J.Em. ks. Kardynała Prymasa Polski - 22.06.1948

Ks. Jan Piwowarczyk do kard. A. Hlonda - 26.06.1948

Bp J. Gawlina do kard. A. Hlonda - 25.06.1948

Prof. E. Warchałowski do kard. A. Hlonda - 28.06.1948

Kard. A. Hlond do prof. E. Warchałowskiego - 10.07.1948

Załącznik: Rezolucja Politechniki Warszawskiej w związku z listem Ojca św. Piusa XII

Adm. ap. ks. Edmund Nowicki do kard. A. Hlonda - 31.07.1948

Prof. Stanisław Kulczyński do kard. A. Hlonda - 05.07.1948

Kard. A. Hlond do prof. St. Kulczyńskiego - 09.07.1948

Załącznik: Rezolucja powzięta przez senaty UW, PW we Wrocławiu oraz WSH w związku z listem Ojca św. Piusa XII

Maria Donimirska do kard. A. Hlonda - 15.07.1948

Bp Franciszek Barda do kard. A. Hlonda - 17.07.1948

Mons. Silvio Sericano do kard. A. Hlonda - 31.07.1948

[Kartka do kard. A. Hlonda - 31.07.1948]

Mons. Silvio Sericano do kard. A. Hlonda. Tłumaczenie z j. włoskiego - 31.07.1948

Polskie Towarzystwo Historyczne do kard. A. Hlonda - 07.08.1948

- Załącznik: Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie listu Piusa XII do biskupów niemieckich

Powiatowa Rada Narodowa w Myśliborzu do kard. A. Hlonda - 09.08.1948

- Załącznik do listu PWN w Myśliborzu z 9 VIII 1948

Redakcja miesięcznika "Jedność" do kard. A. Hlonda - 13.07.1948

- Załącznik: Orędzie do Polaków w sprawie stosunku papieża Piusa XII do Niemców i naszych Ziem Odzyskanych i naszego stosunku do Watykanu
Senat akademicki Uniwersytetu Warszawskiego do Kardynała Augusta Hlonda w sprawie listu Piusa XII
Szkicowy plan odpowiedzi polskiej na list J. Św. Piusa XII do biskupów niemieckich z dnia 1/3/1948
- Załącznik 1. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów - styczeń 1947
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4
- Załącznik 5: Wypowiedzi gubernatora Franka

/Senat akademicki Wydziału Prawa UW do kard. A. Hlonda/ - [brak daty]

Dodatek. Pismo Ministerstwa Oświaty w sprawie pogadanki na temat Ziem Zachodnich w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich - 15.05.1948

Pogadanka o Ziemiach Odzyskanych w związku z przygotowywaną wystawą we Wrocławiu

Materiały drukowane dotyczące listu Ojca św. Piusa XII do biskupów niemieckich

Ks. Kazimierz Lagosz do ks. Karola Milika - 06.08.1951

Dodatek 2: List Ojca św. Piusa XII do biskupów niemieckich - 1 III 1948

V. KORESPONDENCJA OJCA ŚW. PIUSA XII Z EPISKOPATEM POLSKI 1948-1949

Uwaga

List Ojca św. Piusa XII do biskupów polskich - Rzym 18 I 1948. Tekst łaciński

Orędzie Ojca św. Piusa XII do Narodu Polskiego. Przekład polski

Ojciec św. Pius XII do biskupów polskich - Rzym 25 III 1949

VI. KORESPONDENCJA PRZEDSTAWICIELI DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO Z I. PADEREWSKIM W SPRAWACH KOŚCIOŁA I PAŃSTWA 1921-1927

Ks. Stanisław Adamski do I. Paderewskiego - [brak daty]

Abp J. Teodorowicz do I. Paderewskiego

- 31.01.1922
- 1923
- 1930

Główny Komitet Wykonawczy Polskiego Centrum Katolicko-ludowego do Ignacego Paderewskiego - 12.12.1927

Bp Stanisław Adamski do I. Paderewskiego - 13.01.1939

VII. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1948-1976

Podziękowanie prowincjalatu wiedeńskiego za kondolencje z okazji zgonu Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski - 04.11.1948

Franciszek Jurkiewicz do kard. Adama Stefana Sapiehy - 16.11.1948

Ks. Stefan Biskupski do ks. A. Baraniaka

- 24.11.1948
- 26.11.1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. prof. Stefana Biskupskiego - 27.11.1948

S. Maria Wielowieyska do ks. Antoniego Baraniaka - 05.03.1949

Szczotka obrazka z myślami kard. A. Hlonda

Michał Pogłódek do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - 20.10.1950

- [Załącznik: Artykuł do Posłańca Serca Jezusa]

Ks. Józef Sarniewicz do ks. A. Baraniaka - 23.02.1951

Ks. abp Antoni Baraniak do kard. Franz König, abpa Wiednia - 20.05.1963

Dr Willy Lorenz do Gerharda Grieba, prowincjała salezjanów w Oesterreich /Austria/

Abp Antoni Baraniak do Alojzego Juszkiewicza - 11.07.1970

Ks. Józef Glemp do ks. Ignacego Posadzego - 05.11.1973

Ks. Stanisław Kotowski do ks. Ignacego Posadzego - 15.11.1973

Maksymilian Buchalik do ks. Wojciecha Kani, gen. Tow. Chr. - 05.02.1976

Ks. Alojzy Piszczek do ks. St. Kosińskiego SDB - 09.1976


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2294 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone